Wethouder Heijmerink ontvangt in juni een petitie van actiegroep stop windmolens Bunnik
Wethouder Heijmerink ontvangt in juni een petitie van actiegroep stop windmolens Bunnik M. Groenhof

Bunnik stuurt college van Zeist lang verwachte brief over windturbines

25 november 2021 om 11:11 Politiek

ODIJK Het college verzond op 9 november de brief die eerder aanleiding vormde tot het vertrek van wethouder Heijmerink (P21). Bunnik vraagt het college van Zeist om informatie over de te verwachten geluidsoverlast en slagschaduw van windturbines in het gebied tussen de A12 en het spoor ten noorden van Odijk. 

door Frits Beijnink

Het college van Bunnik vraagt Zeist om een kaart met geluidscontouren en een inschatting van de geluidsbelasting voor de woningen in Bunnik en Odijk. Daarnaast wil de gemeente weten hoe die geluidsbelasting optelt bij het geluid van het verkeer op de A12. De gemeente vraagt om een rapport over de te verwachten geluidsoverlast waarin de huidige discussie over afstandsnormen en gezondheidseffecten wordt meegenomen. Dat moet inzicht bieden in het percentage van bewoners dat binnenshuis en buitenshuis last ondervindt, in welke mate en hoe vaak. 

PARTICIPATIE De gemeente wil dat haar inwoners nauw worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van de plannen van Zeist en dat er informatieavonden in Bunnik worden gehouden. Zeist moet aangeven op welke manier wordt omgegaan met de zorgen van de inwoners van de gemeente Bunnik. De inwoners van Odijk moeten worden uitgenodigd om financieel te participeren, op dezelfde wijze als de inwoners van Zeist. 

VOORAFGAAND De gemeenteraad van Zeist ging op 13 oktober akkoord met het plan om onderzoek uit te voeren naar mogelijke plaatsing van zonnevelden en windturbines in de A12/spoor-zone, de ‘Groene Driehoek’. In de aanloop naar deze beslissing gaf de raad van Bunnik wethouder Heijmerink op 23 september de opdracht om een ‘brief op poten’ te sturen naar de gemeente Zeist. In de raad van 28 oktober kreeg de wethouder een motie van afkeuring omdat de brief nog niet verstuurd was. Dit leidde tot het vertrek van de wethouder en het einde van de coalitie van P21 en De Liberalen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie