Burgemeester en raadsgriffier tijdens de raadsvergadering
Burgemeester en raadsgriffier tijdens de raadsvergadering Kuun Jenniskens

Gemeenteraad vergadert over breuk in de Bunnikse coalitie

5 november 2021 om 10:45 Politiek

ODIJK In de raad van donderdag 4 november gaven de vier Bunnikse politieke partijen en de twee wethouders verklaringen af over de ontstane bestuurlijke situatie. Dit naar aanleiding van het vertrek van wethouder Heijmerink en daarop volgende breuk in de coalitie van P21 en De Liberalen.

door Frits Beijnink

Na een oproep van burgemeester Ruud van Bennekom om vooral constructief te zijn en vooruit te kijken, kreeg P21 als eerste het woord. Waarnemend fractievoorzitter Anne Ruth Webbink herhaalde wat P21 in het persbericht van maandag 1 november stelde: coalitiepartner De Liberalen zou zich meerdere keren niet aan het coalitieakkoord hebben gehouden en had de wethouder ‘pootje gelicht’. Webbink vond dat met het opzeggen van het coalitieakkoord er geen collegeprogramma en agenda meer was. Ze stelde dat het ‘demissionaire’ college zich zou moeten beperken tot de afhandeling van lopende zaken.

EEN KRACHTIGE RAAD Ralph Hallo (Bunniks Belang) benadrukte daarop: ,,Als de raad constateert dat een wethouder afwijkt van wat de meerderheid wil, dan is ingrijpen geoorloofd. De bewoners van Bunnik mogen trots zijn op hoe de raad hun belangen beschermt en laat zien een krachtige raad te zijn.” Hij sprak tegen dat Bunniks Belang de energietransitie niet belangrijk zou vinden. Hij vindt het juist één van de voornaamste taken van de raad: ,,Wij hebben aangedrongen op beleidsregels voor windenergie en op intensivering van energiebesparing. Wij stemden voor zonnevelden en voor een onderzoek naar een zonnelint langs de A12.” Tot slot riep hij op om het debat niet verder te polariseren en deze raadsperiode samen tot een goed einde te brengen.

DE DRUPPEL IN DE EMMER Lenie Visser (CDA) vond het functioneren van wethouder Heijmerink al langere tijd onvoldoende: bij het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) en de Omgevingsvisie zou hij in de verkeerde volgorde hebben gehandeld. Zij hamerde er op dat uitgangspunten eerst in de raad moeten worden vastgesteld, voordat een wethouder er in regionaal verband mee de boer op gaat. De besluitvorming over de RES was voor haar de druppel die de emmer had doen overlopen. De wethouder had wat haar betreft niet weg hoeven gaan. Ze sprak van ,misplaatste dramatiek’ in de reacties van P21 en de vertrokken wethouder.

MENINGEN ZIJN GEEN FEITEN Ook Frans Pouw (De Liberalen) herhaalde dat de wethouder niet had hoeven vertrekken bij een motie van afkeuring. Hij ging in detail in op de verwijten die P21 in het persbericht naar De Liberalen had gemaakt. Op alle punten vond hij dat er sprake was van meningen, en niet van feiten. Zo onderschrijven de Liberalen de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2040, maar het woord windmolens staat niet in het akkoord, zo zei Pouw. ,,Dat de wethouder zou zijn ‘pootje gelicht’ is een mening en feitelijk onjuist, de wethouder heeft zelf ontslag genomen.” Over de woningbouw in Odijk West: ,,De volledige P21 fractie heeft ingestemd met de betreffende motie.” Hij stelde dat het juist P21 was die de samenwerking in de coalitie op een aantal punten zou hebben gefrustreerd.

COLLEGE GAAT VERDER Burgemeester van Bennekom en wethouder Dekker benadrukten dat het collegeprogramma vertaald is naar de huidige agenda en naar de begroting. Het werk gaat gewoon door. Zij herkenden daarmee niet de ‘demissionaire’ status zoals Webbink (P21) had gesteld. Wethouders Dekker en Rensen dankten de raad uitdrukkelijk voor het vertrouwen dat partijen naar hen hadden uitgesproken. Het vertrek van Heijmerink, met wie zij goed hadden samengewerkt, deed hen pijn. 

VERGADERING GESCHORST De vergadering werd hierna op verzoek van de raad geschorst tot volgende week donderdag 11 november, 19.30 uur. Dit geeft de twee overgebleven wethouders meer tijd om zich in de portefeuille van de vertrokken Heijmerink te verdiepen en kunnen de partijen amendementen of moties voorbereiden. Die agendapunten zijn: de begroting voor volgend jaar en de hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie