Wethouder Heijmerink in de raadszaal op 28 oktober, nog voordat de motie werd ingediend die hem ten val zou brengen
Wethouder Heijmerink in de raadszaal op 28 oktober, nog voordat de motie werd ingediend die hem ten val zou brengen Kuun Jenniskens

Hoe een motie leidde tot het vertrek van wethouder Heijmerink (P21)

1 november 2021 om 13:30 Politiek

ODIJK Wethouder Heijmerink (P21) diende vrijdag 29 oktober zijn ontslag in. Reden was een motie van afkeuring van Bunniks Belang, De Liberalen en het CDA in de raad de avond daarvoor. Partijen keuren af hoe de wethouder de Bunnikse belangen behartigde bij Zeist. Zeist onderzoekt of ten noorden van de A12 windmolens mogelijk zijn. De raadsvergadering van 28 oktober werd een triest dieptepunt in de Bunnikse politieke verhoudingen. Een harde motie en harde woorden van P21 richting de overige partijen waaronder coalitiepartner De Liberalen. P21 zei direct na de motie: ,,Stuitend, schandalig, dorpspolitiek van de ergste soort”.

door Frits Beijnink

BRIEF OP POTEN  In de raadsvergadering over de Regionale Energie Strategie (RES) op 23 september gaven de partijen de wethouder opdracht om een ‘brief op poten’ op te stellen naar de gemeente Zeist over het zoekgebied bij de A12. In de raad van vorige week stelden zij de vraag of deze brief intussen was verstuurd en wat Heijmerink verder binnen de RES of met Zeist had besproken. Hoewel dit een punt was voor de vragenronde aan het eind, wisten de partijen deze vraag vooraan op de agenda te krijgen - later bleek waarom. Heijmerink antwoordde dat hij al sinds 2020 in gesprek is met Zeist over het voorgenomen zoekgebied en de zorgen binnen onze gemeente, en hoe dat heeft geleid tot participatie van inwoners van Odijk. De gevraagde brief was nog niet verstuurd wegens een zorgvuldig inhoudelijke voorbereiding en besluitvorming binnen het college. Wel had hij tussentijds bij de wethouder van Zeist de zorgen overgebracht. Heijmerink gaf aan dat het uiteindelijk een beslissing van de gemeenteraad van Zeist is.   

AAP UIT DE MOUW Na een lange schorsing, waarin de antwoorden van de wethouder kennelijk gewogen moesten worden, kondigde Ralph Hallo (Bunniks Belang) aan dat er later in de vergadering een motie zou worden ingediend. Na het hoofdpunt van de agenda - het debat over de hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie - kwam de aap uit de mouw: Hallo diende namens Bunnik Belang, De Liberalen en het CDA een motie van afkeuring in, die van te voren gezamenlijk bleek voorbereid. De indieners verweten Heijmerink dat hij de belangen van Bunnik binnen de RES en bij Zeist onvoldoende had behartigd, dat hij de raad niet goed had geïnformeerd over de ontwikkelingen in Zeist, en dat hij de toegezegde brief niet tijdig had verstuurd. Ook benadrukten ze dat de meerwaarde van afstemming binnen de RES nu juist zou moeten liggen in het voorkomen van dit soort ‘grensproblemen’ met andere gemeenten.

Verwijt dat Heijmerink raad niet goed had geïnformeerd

P21 WOEDEND De reacties van P21 waren niet mals. Woordvoerder Anne Ruth Webbink: ,,De wethouder heeft onze belangen wel degelijk goed behartigd bij de gemeente Zeist, dit is een feitenvrije motie, stuitend, een goed voorbereide overval, door onze eigen coalitiepartner.” De wethouder: ,,Dit komt hard aan, ik heb naar eer en geweten gehandeld en de zorgen van onze inwoners steeds nadrukkelijk overgebracht binnen de RES en Zeist.” En in zijn laatste reactie voorafgaand aan de hoofdelijke stemming: ,,We zijn hier met z’n allen verantwoordelijk voor het bestuur van Bunnik. Wat u nu doet is het onbestuurbaar en onwerkbaar maken. Het is echt verschrikkelijk wat u met elkaar aan het doen bent, en een hele slechte zaak voor de inwoners. Een motie van afkeuring die wordt aangenomen is heel gevaarlijk.” Wat hij met dit laatste bedoelde werd de volgende dag duidelijk. 

Leen Vernie (CDA) en Winny Toersen (De Liberalen) stemden in afwijking van hun partijgenoten tegen de motie. Zij vonden de motie een te zwaar middel en stelden dat de wethouder wel degelijk veel had gedaan. Het leverde 9 stemmen voor en 5 tegen op, waarmee de motie was aangenomen. De vergadering eindigde met een berisping van de burgemeester over de werkwijze: de vragenronde naar voren trekken en de beantwoording vervolgens gebruiken voor een motie.

KLIMAATCATASTROFE De volgende dag diende Heijmerink zijn ontslag in. Voor hem is een motie van afkeuring een zwaar middel en daar moet hij als bestuurder conclusies aan verbinden. Heijmerink: ,,Deze motie is aangenomen door een in de afgelopen tijd ontstane rechts populistische meerderheid in de raad van Bunnik. Er dreigt een klimaatcatastrofe maar desondanks is er grote onwil om mee te werken aan het verduurzamen van onze energieproductie.” Hij verwijst hiermee naar de recente motie die het enige zoekgebied voor windmolens in Bunnik - bij fort Vechten - schrapt uit de RES, en pas op de plaats te maken met de aanleg van zonnevelden, waarvoor de raad een plafond heeft vastgesteld van 40 hectare. Bunnik heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn, waarvoor de aanleg van 3 windmolens en 140 hectare zonnevelden nodig zijn (Atlas Bunnik 2040 - de basis voor de binnenkort vast te stellen Omgevingsvisie). Hoe de gemeenteraad dat doel denkt te bereiken is onduidelijk. Dat een wethouder daarbij zelfs kan struikelen over de windmolens op ándermans grondgebied maakt het er niet makkelijker op.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie