Landgoed Rijnwijk, tussen Zeist en Odijk, is onderdeel van de A12/Spoorzone.
Landgoed Rijnwijk, tussen Zeist en Odijk, is onderdeel van de A12/Spoorzone. Agnes Corbeij

Wel of geen windmolens? Omwonenden Groene Driehoek blijven in onzekerheid zitten

29 november 2021 om 10:12 Natuur en milieu

ZEIST/ODIJK Omwonenden van de Groene Driehoek, ook wel A12/Spoorzone genoemd, wachten nog op de uitkomsten van de quickscan die de gemeente Zeist laat uitvoeren om de haalbaarheid van windmolens in dit gebied te bestuderen. Zij zijn niet tevreden over de manier waarop zij bij het proces betrokken worden. 

door Agnes Corbeij 

Eerder sprak Bunniks Nieuws met actiegroep De Groene Driehoek, die uit het overleg met de gemeente stapte uit onvrede met het proces. Ook bewoners van de Odijkerweg hebben grote zorgen. Pieter de Jonge: ,,We wonen op zo’n 400 meter van de plek waar eventueel een windmolen zou komen. Dat ding wordt 260 meter hoog. Toch is er geen bewonersbijeenkomst geweest. Dat vinden wij vreemd.” Binnen de gemeente wordt gesproken over windmolens met een tiphoogte van maximaal 225 meter. Met de wieken erbij wordt dat nog hoger.  

PARTICIPATIE Ze kregen wel een brief en werden uitgenodigd voor een startbijeenkomst over de gebiedsverkenning. Ook waren de bewoners aanwezig bij de Ronde Tafel van de gemeente Zeist, waar zij onder meer wezen op het gevaar voor trillingen in de bodem en geluidsoverlast. De Jonge: ,,Dat we die molen zien vanuit ons raam, vinden we nog tot daar aan toe. We weten alleen helemaal niet wat we er verder van gaan merken en de rapporten die gepubliceerd worden stellen ons niet gerust.”

Al zou ik duizend euro per maand krijgen, als ik iedere nacht mijn bed uit getrild wordt, is het dat niet waard.

In verschillende onderzoeken is benadrukt dat er minder weerstand komt vanuit de omwonenden als zij meedelen in de opbrengst. Dat begrijpt De Jonge, maar het neemt de onzekerheid niet weg. ,,Al zou ik duizend euro per maand krijgen omdat ik tegen een windmolen aan kijk, als ik iedere nacht mijn bed uit getrild wordt en niet rustig in de tuin kan zitten, is het dat niet waard.”

AFSTAND De gemeente Zeist liet bijna twee jaar geleden een verkennend onderzoek doen door bureau van Bosch en van Rijn. Daarin staat dat de afstand tussen verspreid liggende bebouwing en de windmolens minimaal 350 meter moet zijn en de afstand tussen aaneengesloten bebouwing en de windmolens 500 meter. 

Milan van der Wijk woont ook aan de Odijkerweg. Voor hem geldt dat de windmolens op zo’n 350 meter van zijn woning geplaatst zouden worden. Hij begrijpt dit verschil in afstand niet. ,,Wat ik niet begrijp is dat de afstand tot een woonwijk 500 meter moet zijn, en de afstand tot één woning 350 meter mag zijn. Alsof één persoon er minder last van heeft dan een groep mensen.” 

Op de avond van de Ronde Tafel in Zeist, werd het onderwerp ook behandeld in de gemeenteraad van Bunnik. De Jonge: ,,Daar konden we dus niet aan deelnemen. Ik vind dat onbegrijpelijk, waarom doen ze dat op dezelfde avond?”

CONTACT De gemeente Bunnik en Zeist hebben onderling wel contact over de plannen van Zeist voor de windmolens. Een woordvoerder van de gemeente Bunnik: ,,Bij het opzetten van het participatieproces is afgesproken dat deelname van inwoners uit gemeente Bunnik essentieel is. Daarom is er veel aandacht aan besteed om bewoners te bereiken, door berichten te delen op social media en de website. Bewoners kunnen op gelijke wijze deelnemen als de betrokkenen die in gemeente Zeist wonen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen inbreng van de ene of de andere gemeente.”

Als de gemeente onderzoek laat doen, zou je denken dat de inwoners ook bevraagd zullen worden.

De woordvoerder zei ook dat in november meer duidelijk zou worden over het vervolgtraject, waarbij ook omliggende gemeenten betrokken zouden worden. ,,De laatste afspraak met de gemeente Zeist is dat er in november meer duidelijkheid komt over de informatie die Zeist dan heeft uit de onderzoeken. Het participatietraject is nog afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek.”

MEER TIJD De gemeente Zeist denkt meer tijd nodig te hebben. ,,De rapporten moeten ook bestudeerd en besproken worden met de belanghebbenden. Aan het eind van dit jaar verwachten we meer te kunnen vertellen over de uitkomsten van de informatiefase.” Pieter de Jonge en Milan van der Wijk verwachten als belanghebbenden betrokkenen te worden bij het bestuderen van de uitkomsten. 

Ook Hans Bastianen, aanvoerder van de bewonersgroep De Groene Driehoek, is ontstemd over de stilte rondom de verkenning. ,,Als de gemeente onderzoek laat doen, zou je denken dat de inwoners ook bevraagd zullen worden. Wat is anders het niveau van het onderzoek?” Tot op heden hebben de omwonenden nog niks gehoord. 

Na aanleiding van vragen van Bunniks Nieuws liet de gemeente Zeist maandagochtend weten: ,,Het rapport van Rom3D is inderdaad klaar, binnenkort besluit het college wat het vervolg gaat zijn. Daarna gaan we eerst de direct belanghebbenden en de raad informeren, en direct daarna informeren we de pers. Naar verwachting duurt dat enkele werkdagen.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie