N229 tussen Odijk en het toekomstige Odijk-West
N229 tussen Odijk en het toekomstige Odijk-West Agnes Corbeij

De Liberalen willen meer aandacht voor infrastructuur

7 juli 2020 om 17:00 Politiek

ODIJK De Liberalen vragen het college aankomende donderdag met een motie om bij de regio meer aan te dringen op verbeterde en nieuwe infrastructuur. Door een volledige aansluiting van de Limesbaan op de A12 komt verlegging van de provinciale weg N229 om de nieuwbouwplannen van Odijk-West dichterbij, aldus De Liberalen. 

door Agnes Corbeij

Wethouder Ali Dekker heeft bij verschillende gelegenheden duidelijk gemaakt dat ze bij haar collega wethouders en bij de provincie aandacht vraagt voor de problematiek van Bunnik. Dit gebeurde tijdens het eerste Open Huis over dit onderwerp, dat tien jaar in de ijskast had gestaan. En vorige week weer. De wethouder wil aan de ene kant druk zetten op de partners, maar aan de andere kant zei ze ook dat Odijk-West er ook komt als de weg niet omgelegd wordt.  

REP Met de motie voeren De Liberalen de druk verder op. De partij dient de motie in ten aanzien van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), dat donderdag op de agenda van de gemeenteraad staat. Het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) omschrijft hoe overheden in samenwerking maatschappelijke vraagstukken kan aanpakken. 

Het REP wordt opgesteld door U16: zestien gemeenten, vier waterschappen en de provincie Utrecht. Vraagstukken die aan bod komen zijn woningbouw, infrastructuur, duurzame energie opwek, natuur en werklocaties. De achterliggende gedachte is dat samenwerking meer oplevert dan dat elke gemeente voor zich aan de slag gaat met deze vraagstukken.

RES REP moet niet verward worden met de RES, die ook in deze periode opgesteld wordt. RES staat voor Regionale Energie Strategie en is puur gericht op het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Landelijk heeft Nederland een besparingsambitie en om deze te behalen zijn er in heel Nederland 30 RES’en in ontwikkeling, in 30 verschillende regio’s. In onze regio wordt de RES opgesteld in het samenwerkingsverband U16, net als de REP.      

De REP kent een andere oorsprong. Er ligt geen landelijke ambitie ten grondslag aan dit programma, maar een regionale. De komende decennia verwacht de regio een stijgende behoefte aan woon- en werkruimte. Ook heeft onze regio een ‘draaischijffunctie’ in het landelijke mobiliteitsbeleid. De REP is erop gericht de woon en werkruimte in stedelijke gebieden te realiseren, zodat ook de ambities op het gebied van natuur en milieu gehaald kunnen worden.

KANS De Liberalen grijpen deze gelegenheid aan om het college te vragen extra aandacht te vragen bij de regio voor de Bunnikse problematiek. ,,De aandacht voor verbeterde en nieuwe infrastructuur lijkt in het algemeen vrij mager. Een volledige aansluiting op de A12 biedt de kans om de N229 ter hoogte van Odijk te verleggen en zodoende een toekomstvaste oplossing te creëren voor de toenemende verkeersdruk op de N229 en het opheffen van de barrièrewerking tussen de nieuwe wijk Odijk-West en het oude dorp Odijk.”

De regio Utrecht noemt zichzelf in de REP wat betreft mobiliteit ‘de draaischijf van Nederland’. De Liberalen zeggen hierover in de motie: ,,Als in de REP geen rekening wordt gehouden met dit feit, dreigt op termijn een verkeersinfarct en zal de bereikbaarheid, economie en leefbaarheid onvoldoende gewaarborgd zijn.”    

ONDERZOEK Vorige week liet de wethouder weten dat er een onderzoek gestart wordt naar deze problematiek. ,,Er wordt een onderzoek gestart naar de ontsluiting van het gebied. Daar valt de volledige aansluiting van de Limesbaan op de A12 onder, maar ook een aansluiting van de N229 op de Limesbaan is een van de opties die hierin meegenomen gaan worden.”  

Donderdag wordt de motie officieel ingediend tijdens de raadsvergadering. Dan zal de wethouder erop reageren, net als de andere politieke partijen. Als een meerderheid van de gemeenteraad instemt met de motie, zal de wethouder deze uitvoeren.  De gemeenteraad stemde in november vorig jaar unaniem in met een amendement om de N229 geen barrière te laten zijn bij nieuwbouw.  

Kruising Zeisterweg - N229 - Burgweg, tussen Odijk en nieuwbouwwijk Het Burgje
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie