Het onderwerp Plan van Aanpak Odijk-West stond voor de tweede keer op de agenda. De voornaamste reden was dat de raad hoopte op insprekers. Die waren er niet. Alleen Jan Elissen, lid van de klankbordgroep Odijk-West van tien jaar geleden voordat het project de ijskast in ging, had zich gemeld als belangstellende. Hij sprak niet in. 

N229 Het gaf de raadsleden wel extra tijd om verder over het onderwerp in discussie te gaan en vragen te stellen aan de wethouder. Net als tijdens de eerste keer, gingen veel vragen over de omlegging van de N229, de Provinciale weg die tussen het huidige Odijk en de nieuwe wijk door loopt. Toch was de toon dit keer anders. 

Leny Visser liet weten dat het CDA onrustig was geworden van de opmerking van wethouder Ali Dekker dat ook als de N229 niet wordt omgelegd, de bouw door zal gaan. Visser gaf aan graag een terugvaloptie in te bouwen in het proces. ,,We zijn op zoek naar houvast. Als de weg niet omgelegd wordt, hoeveel willen we dan bouwen? Wat is de minimale alternatieve oplossing voor de N229, hoe ver willen we gaan als raad?”

Van Gulik van P21 stelde precies de tegenovergestelde vraag. ,,Wat als de weg wel omgelegd wordt, wat betekent dat dan?” Dekker stelde zich voor dat een omlegging mogelijk zou zijn met bijdragen van verschillende partijen. Ook Bunnik zal een van die partijen zijn en zal dat bedrag op moeten hoesten. ,,Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een extra schil om Odijk-West heen.”

FIETSBRUG Toch filosofeerde ze ook al verder over alternatieven. ,,Als een volledige omlegging niet lukt, moeten we alternatieven zoeken om de barrière voor langzaam verkeer op te heffen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een wandel- of fietsbrug.” 

Een andere oplossing is het aanpassen van de inrichting van de weg. ,,We zullen er een dorpsweg van maken. Het zou ongemakkelijk zijn om daar 50 kilometer van te maken, maar we willen geen barrière door het dorp.” Dit scenario zet de wethouder als drukmiddel in. ,,Niemand zit te wachten op verkeerscongestie. We blijven druk zetten op de provincie.”

LOBBY Na vragen van raadsleden gaf Dekker een toelichting over de manier waarop ze betrokken partijen zover probeert te krijgen de N229 om te leggen. ,,We zijn in overleg met buurgemeenten, Rijkswaterstaat en de provincie over de ontsluiting van het gebied. Een overleg hierover dat al in december plaats zou vinden, hebben we in april gevoerd. Daaruit bleek dat er een onderzoek gestart gaat worden naar de ontsluiting van het gebied. Daar valt de volledige aansluiting van de Limesbaan op de A12 onder, maar ook een aansluiting van de N229 op de Limesbaan is een van de opties die hierin meegenomen gaan worden.” 

Dekker schuift ook geregeld aan bij overleg rondom de Ring Utrecht. ,,Dat is niet omdat we daar direct bij betrokken zijn, maar daar zitten wel dezelfde mensen aan tafel die wij nodig hebben om de handen op elkaar te krijgen. Ik leer ze kennen en zij kennen mij en onze belangen. Die contacten gaan we hard nodig hebben.” Ook met het Ministerie van Binnenlandse Zaken wil Dekker in contact treden. ,,Zij voeren projecten uit om woningbouw aan te jagen en daar is geld voor. Ook daar zie ik mogelijkheden.”

VERWACHTINGEN Van Gulik (P21) vroeg aan de wethouder of het mogelijk was piketpaaltjes te slaan. Hij stelde voor om in 2021 duidelijkheid te hebben over de N229. Hein Hoitink van De Liberalen, het langstzittende raadslid in de gemeente Bunnik, temperde zijn verwachtingen. ,,Als dat in 2026 gelukt is, wordt wethouder Dekker ereburger van Bunnik.”

Hoitink nam Bunnik als voorbeeld. Ook daar is omlegging van de Provinciale weg lang onderwerp van gesprek geweest. ,,Die discussie begon toen mijn zoon 5 jaar oud was en die weg over moest steken naar school. Een aantal jaar geleden werd de Baan van Fectio aangelegd, waarmee de omlegging voor tweederde is geregeld. Mijn zoon was toen een jaar of 32.”

BARRIERE Overigens is ook in Bunnik de Provinciale weg nog steeds een barrière in een groot deel van het dorp. Dat werd deze week weer extra duidelijk, toen verkeersregelaars nodig waren omdat een stoplicht buiten werking was wegens werkzaamheden in de wijk Engboogerd. Nog altijd rijdt verkeer dat van Utrecht naar Zeist wil of andersom door het dorp heen. Dat zou in Odijk ook kunnen gebeuren. 

Het onderwerp werd door de raad doorgestuurd als debatpunt naar de gemeenteraadsvergadering van 9 juli. Dan zal de raad waarschijnlijk instemmen met de 4,4 miljoen euro die de gemeente nodig heeft om de planvorming voor dit project op te starten tot eind 2022. 

door Agnes Corbeij