Het onderwerp Plan van Aanpak Odijk-West stond voor de tweede keer op de agenda. De voornaamste reden was dat de raad hoopte op insprekers. Die waren er niet. Alleen Jan Elissen, lid van de klankbordgroep Odijk-West van tien jaar geleden voordat het project de ijskast in ging, had zich gemeld als belangstellende. Hij sprak niet in.