De eerste woningen op Het Burgje zijn net opgeleverd, dit eerste plan binnen Odijk-West wordt naar verwachting afgerond in 2022. Het college maakte de afgelopen maanden een Plan van Aanpak rondom de rest van het project, dat in 2008 van de agenda verdween door de financiële crisis. In het Plan van Aanpak wordt nu gesproken over 1000 tot 1500 woningen, tot 2030. Daarna kan verder gedacht worden over meer. Begin juli wordt de raadsleden gevraagd in te stemmen met dit Plan van Aanpak, waarmee een investering van 4,4 miljoen gepaard gaat. Dekker sprak over ‘een van de grootste beslissingen die we gaan nemen deze raadsperiode’. 

N229 Een groot obstakel in dit project is altijd de omlegging van de N229 geweest. Om te voorkomen dat Odijk een tweedelig dorp wordt, is er altijd de wens geweest om de provinciale weg om de nieuwe wijk heen te leggen. Dat kan de gemeente niet betalen, dus wordt daarvoor al jaren gelobbyd bij de Provincie en het Rijk. Tot nu toe zonder resultaat. 

Maar Dekker denkt dat het tij keert en sprak van het juiste momentum. ,,We hebben geen zekerheid, maar dit is wel het moment waarop de kans het grootst is op een goede uitkomst. De Provincie wil mee investeren in de projectleiding. Woningbouw en mobiliteit staan hoog op de agenda en de plannen voor Odijk-West zijn al opgenomen in Provinciale stukken.”

Toch blijft er een risico bestaan. Dekker: ,,We hebben geen zekerheid dat de weg omgelegd wordt.” Daarop wilde Koen van Gulik (P21) weten wat er gebeurt als de weg toch niet omgelegd zou gaan worden. Zou het hele plan dan afgeblazen worden? Dekker: ,,Nee, zeker niet. Ook zonder de omlegging kunnen we bouwen. Misschien wel in andere vorm, met andere oplossingen om de weg veilig over te kunnen steken.         

BOUWEN LOONT De Liberalen en Bunniks Belang waren duidelijk blij met het Plan van Aanpak. Hier staat ook in dat er 4,4 miljoen euro nodig is voor de uitvoering, verspreid over de hele periode. Hein Hoitink (De Liberalen) vond dit een reëel bedrag. ,,De grondexploitatie van Het Burgje heeft 4,6 miljoen opgeleverd, dus dat geld is er feitelijk al. Bovendien hebben we geleerd dat bouwen loont, het levert geld op uiteindelijk.”

Hoitink verwoordde ook de zorg van veel inwoners. In 2008 strandde het project wegens de financiële crisis. We zitten ook nu weer in een crisis, zal dit invloed hebben op de bouwplannen van Odijk-West? Volgens Hoitink niet. ,,Woningbouw wordt nu gezien als de motor van economisch herstel. Laten we dit momentum pakken en niet wachten tot het Rijk of de Provincie het overnemen en we opgezadeld worden met de opdracht een Vinex locatie te bouwen.”

Dekker gaf ook aan dat het tempo van bouwen waarschijnlijk hoger zal liggen dan tien jaar geleden bedacht was, door de toegenomen woningnood. 

BEHOEFTE Het bouwen van woningen is nodig voor woningbehoefte van de eigen bevolking en voor de regio. Arie Viskil van Bunniks Belang sloot hierbij aan: ,,Bunnik vergrijst. We hebben woningen nodig om de leefbaarheid van de dorpen in stand te houden.” Hoitink gaf aan dit nu al te zien op de Meent. ,,De plannen hebben al effect. Je ziet nu al dat ondernemers investeren in hun zaak op de Meent.”      

CDA en P21 waren kritischer over het Plan van Aanpak, de bouwplannen en het proces tot nu toe. Visser (CDA): ,,In het Plan van Aanpak worden ook andere ontwikkellocaties genoemd, Stationsgebied en Bunnik Zuid. Het voelt als een fuik. Als we hiermee instemmen, stemmen we dan ook met al die andere plannen in?” De wethouder wist haar te overtuigen dat dat niet het geval is. 

Van Gulik van P21 had vooral heel veel vragen. Daaruit bleek het verschil tussen raadsleden die al heel lang meelopen en raadsleden die nieuw zijn. Om alle raadsleden voldoende mee te kunnen nemen in het hele proces, wordt een tweede Open Huis gepland. 

GEEN INSPREKERS Een tweede reden daarvoor was dat er bij dit eerste Open Huis geen enkele inspreker zich gemeld had. Dit noemde voorzitter Peter Lakerveld (CDA) ‘heel vreemd’, aangezien het om zo’n belangrijk onderwerp gaat. Voorheen waren wel veel inwoners betrokken bij dit project. Er was zelfs een klankbordgroep. Daarom deed hij tijdens de raadsvergadering, die per live stream te volgen was, de oproep aan inwoners van Odijk om zich te melden voor een tweede Open Huis, dat zeer waarschijnlijk gepland staat op 30 juni.    

door Agnes Corbeij