Het Eikenpad
Het Eikenpad Agnes Corbeij

College hakt de knoop door: Speed pedelec gaat over het Eikenpad

Verkeer en vervoer

BUNNIK Over het toekomstige fietspad door het Eikenpad, zullen ook speed pedelecs, komen te rijden. Het college besloot eind mei dat het nieuwe fietspad de status van een bromfietspad krijgt, om te voorkomen dat de snelle fietsers door de Gildenring moeten. De meningen van omwonenden over dit besluit zijn verdeeld. 

door Agnes Corbeij

Dat het fietspad er komt is nog afhankelijk van het antwoord op de vraag of de gemeente een stuk grond achter het Eikenpadplantsoen kan kopen van de eigenaar, een agrariër die er nu maïs verbouwt. Deze uitbreiding van openbaar groen was een van de voorwaarden voor de gemeenteraad om akkoord te gaan met de plannen. Een andere voorwaarde was het betrekken van de inwoners bij het ontwerp. 

BREDE DISCUSSIE Omwonenden en betrokkenen hebben kunnen stemmen over de verschillende opties van de ontwerpen. Dit ging over de route, afscheiding en invulling van het plantsoen. Uit de input maakte de gemeente op dat er vooral zorgen waren over de speed pedelec. Dit is een discussie die landelijk speelt. 

Volgens de wet mogen deze fietsen, die de snelheid hebben van een brommer, binnen de bebouwde kom gebruik maken van de rijbaan voor auto’s, net als brommers. Op basis van die regel zei wethouder Ali Dekker eerder in het proces dat het nieuwe snelfietspad niet bedoeld was voor de speed pedelec. Daar komt ze nu op terug, in ieder geval voor dit deel van het pad. 


Twee tracés, met links de door bewoners gekozen variant - Gemeente Bunnik

Op de website van de gemeente bij de vragen en antwoorden over het snelfietspad wordt uitgelegd: ,,Er worden [elders in het land] uitzonderingen op de regels gemaakt en daarom zijn ook wij genoodzaakt om ons standpunt te heroverwegen. Ook omdat de bewoners van de Gildering in de bochtige en onoverzichtelijke straat risico’s zien. Wij vinden dat ze daar een punt hebben, net als de gebruikers van het Eikenplantsoen als zij wijzen op de risico’s voor spelende kinderen.”

DUBIO In dat dubio zat het college de afgelopen maanden. Uit de collegenotulen van twee week geleden en een informatiebrief voor inwoners blijkt dat de knoop is doorgehakt. Ook in Bunnik wordt een uitzondering gemaakt op de regel, speed pedelecs worden over het fietspad geleid en niet over de rijbaan voor auto’s (dat is in dit geval de Gildenring), door het pad de status van bromfietspad te geven. Dit geldt alleen voor het gedeelte door het Eikenpad, niet voor de rest van het snelfietspad. 

In de collegenotulen van 31 mei staat de overweging als volgt uitgelegd: ,,Voor het deel van de fietsroute naar Utrecht Science Park is de bochtige Gildenring voor speed pedelecs geen goede optie. Het alternatief is om van het Eikenpad een bromfietspad te maken met veilige afscheidingen van het speelgedeelte. Deze route biedt meer overzicht en zo kunnen de verkeersdeelnemers beter op elkaar inspelen, zodat een veiligere situatie ontstaat.”

DUBBELE DREMPEL Om te voorkomen dat spelende kinderen plotseling oversteken en worden aangereden door gebruikers van het fietspad, wordt een haag aangelegd om de speeltuin heen. Ook komt er een sluis in de oversteek een dubbele drempel in het fietspad om de snelheid te verlagen.   

De volgende stap is het afronden van de bestemmingsplanprocedure en het opstellen van het verkeersbesluit. In de brief voor omwonenden van vorige week staat dat de gemeente verwacht het bromfietspad in 2023 aan te leggen. ,,Dit hangt samen met het tracé ‘buitenom’ (over de akker), waarvoor het bestemmingsplan wordt herzien. Deze procedure loopt en hierover informeren wij u in de volgende nieuwsbrief.” Of het benodigde stuk grond inmiddels gekocht is, wordt niet verteld.  

advertentie