Ondanks het vele verzet ging een meerderheid van de raad akkoord met de plannen voor een fietspad door het Eikenpadplantsoen
Ondanks het vele verzet ging een meerderheid van de raad akkoord met de plannen voor een fietspad door het Eikenpadplantsoen Agnes Corbeij

Raad stemt in met uitwerking Eikenpad

4 maart 2021 om 21:32 Politiek

BUNNIK Met elf stemmen voor en zes stemmen tegen is de gemeenteraad vanavond akkoord gegaan met het plan van het college om het fietspad over het Eikenpad verder uit te werken. Dit gebeurde tot grote teleurstelling van veel omwonenden, die eerder hun tegenstem hadden laten horen. 

door Agnes Corbeij

Zoals verwacht stemde het CDA tegen. Ook Ralph Hallo van Bunniks Belang stemde tegen het plan, hoewel de rest van zijn fractie voor stemde. Hallo: ,,Het komt hier neer op een weg door een park. Open, groene, rustige plekken zijn schaars, die moeten we koesteren. Net als speelplekken voor de kinderen. We moeten luisteren naar de bewoners. Daarom kan ik dit plan niet steunen en stem ik tegen.”  

ONZEKER Cor Kool van het CDA noemde een heel rijtje onzekere factoren. ,,Onbekend is of de grond aangekocht kan worden en wat dit dan gaat kosten. Ook is het een archeologische vindplaats en kan uit de boomeffectanalyse blijken dat de bomen verplaatst of beschermd moeten worden, wat de kosten op kan drijven.”

Ook benoemde hij het grondbezit van aanwonenden van het Eikenpadplantsoen. ,,Ten minste twee aanwonenden hebben grond in bezit, sinds de verkoop van snippergroen.” Wethouder Ali Dekker had zich hierin verdiept en ziet geen bezwaren. ,,Daar past het fietspad wel langs.” 

COMPENSATIE Jeroen Sterk van P21 wees nogmaals op de voorwaarde die aan het besluit hangt, namelijk dat groen wordt gecompenseerd op de nog aan te kopen akker achter het dorp, richting het Vagantenpad. ,,Ik zou graag zien dat de gemeente onderzoekt of er kansen zijn om ook elders subsidies te vinden om een groter deel van de akker om te vormen tot toegankelijke natuur. Daardoor kan dit plan de groenstructuur versterken.”

Daar stemde wethouder Dekker mee in. ,,Groencompensatie is hier niet verplicht, maar we doen het wel. Omdat we het willen. We gaan nu eerst kijken hoeveel grond we kunnen bemachtigen.” Dekker sprak van een ‘bijzonder moment’. ,,Het is een mooi moment voor de omslag in mobiliteit waar we met zijn allen naar streven. Ik begrijp dat het teleurstellend is voor veel omwonenden, maar ik hoop dat we samen een mooie inpassing kunnen realiseren.”

Dekker streeft ernaar om in de tweede helft van 2021 naar de raad te komen met een uitgewerkt plan en een financiële onderbouwing daarvoor.  

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie