De kruising van de Provinciale weg en de Van Zijldreef zou de gemeente graag vervangen door een rotonde.
De kruising van de Provinciale weg en de Van Zijldreef zou de gemeente graag vervangen door een rotonde. Agnes Corbeij

Twee belangrijke fietspaden kruisen in Bunnik, gemeente hoopt op rotonde

1 oktober 2021 om 11:00 Verkeer en vervoer

BUNNIK In het dorp Bunnik komen twee projecten voor verbeterde fietsroutes bij elkaar op de kruising Provincialeweg - Van Zijldreef. De wens bestaat dan ook om daar een rotonde neer te leggen. Daar is echter nog geen geld voor gevonden. 

door Agnes Corbeij

De fietsroute van Bunnik naar Utrecht werd al aangepakt. Het doel was het vergroten van de verkeersveiligheid. Op de N411 waren meerdere ongelukken gebeurd, waaronder een aantal met dodelijke afloop. Daarom werden over de Parallelweg tussen Bunnik en Utrecht aanpassingen gedaan. Ook de oversteek bij Vroeg werd aangepakt.   

TWEE PROJECTEN In het dorp Bunnik lopen op dit moment twee projecten voor fietsverbindingen, waarvan de route deels overlapt. Beiden hebben tot doel het fietsen te bevorderen en daarmee meer mensen uit de auto te krijgen. Ten eerste loopt er een project waarbij het station Bunnik een betere verbinding krijgt met het Utrecht Science Park (USP). Los daarvan is er een studie gaande naar een doorfietsroute van Veenendaal naar het USP.

Voor de eerste route is al budget, dat komt van U Ned, een samenwerkingsverband van het rijk, provincie en gemeente Utrecht). Onderdeel van dit project is onder meer het Eikenpad. De gemeenteraad stemde in maart in met het uitwerken van deze route. Een van de voorwaarden is wel dat er een stuk grond richting het USP aangekocht kan worden, zodat groen gecompenseerd wordt en het fietspad goed aan kan sluiten op het Vagantenpad. Bewoners blijven zich verzetten. 


Bewoners blijven zich verzetten tegen aanleg van een fietspad door het Eikenpadplantsoen.  - Agnes Corbeij

Ook de verhoging van het fietspad ter hoogte van de Kennedylaan ligt op deze route. Voor deze investering had de provincie los een subsidie gegeven, om op korte termijn een aantal aanpassingen te kunnen uitvoeren.  

VERKENNENDE FASE De tweede route waar over nagedacht wordt is die van Veenendaal naar het USP. Dit wordt door de gemeente nog geen project genoemd, maar een studie. Een woordvoerder: ,,Het bevindt zich nog meer in een verkennende fase. Pas als de kosten nader geraamd zijn en de dekking geregeld is kan hierover een besluit genomen worden.”

De route werd in juni al wel besproken in het Open Huis, waar bleek dat inwoners veel haken en ogen zien. Ook de gemeenteraad was kritisch en besloot dat er een onderzoek moet komen naar de inrichting van de Traverse, voordat een besluit genomen wordt over de doorfietsroute. 


Stationsweg nieuwe situatie. - Gemeente Bunnik

Het laatste woord hierover is dus nog niet gezegd. De woordvoerder: ,,Zowel door de raad als door groepen bewoners is daarbij de tracé-keuze over de traverse ter discussie gesteld (alternatief: Anton van Dampad). Dus ook dat aspect moet nog definitief bepaald worden. Pas daarna kan het een, echt op uitvoering gericht, project worden.”

KRUISING De route van het station Bunnik naar het USP en de doorfietsroute van Veenendaal naar het USP overlappen elkaar vanaf de kruising met de Van Zijldreef. De oversteek bij de Lokhorstlaan valt binnen het eerste project, waarvoor subsidie is van U Ned. De rest van het fietspad langs de Van Zijldreef voldoet aan de eisen, aldus de gemeente. Daarom loopt de studie voor de route vanaf Veenendaal tot aan de kruising van de provinciale weg met de Van Zijldreef.

Over die kruising is overleg geweest en de wens is om daar een rotonde neer te leggen, zodat de stoplichten weg kunnen en de fietsers op de rotonde voorrang hebben. De woordvoerder van de gemeente Bunnik: ,,De rotonde is tegelijkertijd een mooie overgang van een 50 km-weg naar een 30 km-weg, zoals voor de traverse gewenst is.” 

Om die reden heeft Bunnik de rotonde voorgesteld bij U Ned voor subsidie. ,,U Ned kon zich wel vinden in het principe, maar de rotonde is in eerste instantie om budgettaire redenen afgevallen. Wij hopen dat er binnenkort toch financiële ruimte komt om de rotonde alsnog te realiseren.” 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie