Wethouder Dekker heeft plannen om een snelfietstraat aan te leggen over de Parallelweg in Bunnik.
Wethouder Dekker heeft plannen om een snelfietstraat aan te leggen over de Parallelweg in Bunnik. Agnes Corbeij

Meerderheid van de gemeenteraad wil onderzoek naar traverse voordat er een besluit komt over het snelfietspad

15 juli 2021 om 19:00 Verkeer en vervoer

BUNNIK Voordat de raad eind 2021 een besluit neemt over de aanleg van een snelfietspad over de Parallelweg in Bunnik, moet er een onderzoek komen naar een gehele herinrichting van de traverse, waar ook de hoofdrijbaan onder valt. Dit is dinsdagavond besloten naar aanleiding van een motie van P21, die gesteund werd door het CDA.

door Agnes Corbeij

Drie weken geleden sprak de gemeenteraad over het aanleggen van een snelfietspad over de Parallelweg door het dorpshart van Bunnik. Wijkverenigingen Oranjebuurt, Kromme Rijnwijk en de Engboogerd, lieten weten dat ze hier grote bezwaren tegen hebben en twijfelen aan het effect op de verkeersveiligheid van deze ontwikkeling. Ook zijn er bezwaren tegen het verwijderen van parkeervakken. De verenigingen vroegen om een grotere visie voor het hele gebied. 

EERST ONDERZOEK Dinsdagavond diende Anne Ruth Webbink namens P21 dan ook een motie in waarin stond dat er eerst een onderzoek moet komen naar de mogelijkheden van herinrichting van de gehele traverse, waaronder de hoofdrijbaan en de Parallelweg in de bebouwde kom van Bunnik vallen. Dit verzoek kwam zeker niet uit de lucht vallen en wordt ook niet voor het eerst neergelegd bij het college.

Sterker nog, de raad besloot al eerder dat dit onderzoek er moest komen. In het verkeersbeleidsplan van 2015 werd al opgenomen dat er een studie zou komen naar reconstructie van de traverse. Ook zou er een plan van aanpak komen. In 2017 werd nogmaals een soortgelijk besluit genomen. Dit onderzoek en het plan van aanpak kwamen er nooit. Wethouder Dekker lichtte dinsdagavond toe dat er destijds een keuze gemaakt moest worden en dat de Strategische agenda en herinrichting van de Meent in Odijk voorgingen.     


In de plannen voor de snelfietsstraat staat dat de parkeerplekken hiervoor moeten wijken. - Agnes Corbeij

Daar nam P21 geen genoegen mee. Zij kregen het CDA mee in hun overwegingen en samen hebben beide partijen een meerderheid in de gemeenteraad. De Liberalen en Bunniks Belang wilden er niet in mee, hoofdzakelijke wegens de financiële situatie van de gemeente. Wethouder Dekker raadde de motie af. ,,De financiële ruimte is beperkt, we hebben geen ruimte gevolg te geven aan deze motie.” 

AANVAARDBAAR RISICO Ook zei Dekker dat de risico’s beperkt zijn door in te stemmen met de aanleg van een snelfietspad, zonder onderzoek naar de traverse. ,,Ook als we de Parallelweg inrichten als snelfietspad, kunnen we de traverse daarna verder verbeteren. De mogelijkheid dat we kansen missen is klein, dit is een aanvaardbaar risico. Wel verbeteren we met de snelfietsstraat de verkeerssituatie, zoals de kruising met de Van Hardenbroekstraat, waar we ook klachten over krijgen.”


Volgens wethouder Dekker wordt de kruising met de Van Hardenbroekstraat veiliger door de aanleg van een snelfietsstraat. - Agnes Corbeij

Ook daar ging Webbink (P21) niet in mee. ,,Als raad moeten we niet te naïef zijn. Er ligt nog geen besluit voor, dat komt pas in december. Maar er is al wel gecommuniceerd met inwoners en er worden straks geen alternatieve routes voorgelegd. We moeten als raad inspelen op de actualiteit en door dit fietspad is het onderzoek naar de traverse weer actueel. Toen De Meent voorrang kreeg, speelde dit nog niet.”

Ook het CDA besloot na een schorsing eerst een grotere studie te willen en dan pas te kijken naar het snelfietspad. Cor Kool: ,,Alle input die nu gekomen is, kan meegenomen worden in de Omgevingsvisie. Vanuit daar kunnen we kijken of een snelfietspad binnen de kaders past.”  

De motie komt tegemoet aan de wens van de wijkverenigingen, maar is volgens de wethouder niet uitvoerbaar. De komende maanden moet blijken wat ermee gebeurt. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie