De raad bijeen op 19 januari, in debat over de samenstelling van de Kersenweide.
De raad bijeen op 19 januari, in debat over de samenstelling van de Kersenweide. Frits Beijnink

Provincie akkoord met 1200 woningen in de Kersenweide, onder voorwaarden

24 januari 2023 om 13:23 Politiek Tips van de redactie

ODIJK In het extra Open Huis van 19 januari over de bouwplannen voor Odijk-West (de Kersenweide) kon wethouder Ali Dekker melden dat de provincie Utrecht akkoord gaat met de bouw van 1200 nieuwe woningen, in plaats van een aantal van 860. Die instemming was lange tijd onzeker vanwege zorgen over een te grote belasting van de provinciale weg N229. Wel verbindt de provincie een aantal voorwaarden aan haar instemming.

door Frits Beijnink 

Eerder had de provincie ingestemd met de bouw van 1000 woningen. Met de realisatie van 140 woningen in buurtschap Het Burgje, onderdeel van Odijk-West, was er nog ruimte voor 860 woningen. De provincie gaat nu akkoord met het aantal van 1200 nieuwe woningen onder voorwaarde dat het percentage sociale huur, nu 25 procent, wordt opgetrokken naar 30 procent. Tevens moet de parkeernorm, die voor deze wijk al 10 procent lager is dan nu gangbaar, nog eens met 10 procent worden verlaagd.

EXTRA WONINGEN

Het college had, zonder provinciale instemming maar in de verwachting die wel te krijgen, het resterend aantal te bouwen woningen eerder al opgehoogd van 860 naar 1000 – alsof de woningen in Het Burgje niet gebouwd waren. De verdeling was daarbij 30 procent sociale huur, 40 procent middeldure huur/-koop en 30 procent dure woningen, keurig volgens de eigen gemeentelijke en de regionale (niet verplichte) richtlijnen. Maar in een tumultueuze raadsvergadering in april 2021 besloot de voltallige raad een voorstel van De Liberalen (het toenmalige samenwerkingsverband van VVD en D66) aan te nemen om 200 extra woningen in het dure segment bij te bouwen. Hiermee moesten de groene ambities voor de wijk bekostigd worden. Echt voltallig was de raad niet: het CDA besloot om niet op te komen dagen, uit protest omdat de aanvangstijd van de vergadering op het laatste moment met twee uur was vervroegd: „onacceptabel en een schoffering van de inwoners van onze gemeente”, aldus het CDA, dat vreesde dat inwoners zo het eerste deel van de vergadering zouden missen. Hiermee zette de partij, toen nog onder aanvoering van Leny Visser, zichzelf buitenspel bij de besluitvorming over het aantal woningen en het percentage sociale huur, dat met het nieuwe besluit naar 25 procent zakte.

PROVINCIE AKKOORD

Met de nieuwe gemeentelijke ambitie van 1200 woningen moest wethouder Ali Dekker langdurig in gesprek met de provincie, die nog het getal van 860 in de boeken had staan. De provincie heeft na onderzoek naar de mobiliteitsproblemen op de N229 nu dus besloten dat Bunnik verder kan met de bouw van 1200 nieuwe woningen. Op de bijeenkomst van 19 januari leidde dat tot enthousiaste felicitaties van alle partijen richting de wethouder, met uitzondering van Leny Visser, intussen van de gelijknamige eenmansfractie.

BOZE RAADSLEDEN 

Voor Visser was de ophoging van het percentage sociale huur, door de provincie in de onderhandelingen bedongen, reden om een fel betoog richting wethouder Dekker af te steken. Ze verweet de wethouder dat die in 2021 had berust in het besluit van de raad – die daar over gaat – om 200 dure woningen bij te bouwen en zo het percentage sociale huur omlaag te brengen. Zij vond dat de wethouder dat had moeten weigeren, desnoods door te dreigen met op te stappen. Ook verweet zij de wethouder steeds de indruk te hebben gewekt dat Bunnik zelf over het aantal woningen kan beslissen: „Met veel bluf werd de rol van de provincie de afgelopen jaren gebagatelliseerd door het college… Eigenlijk is het schokkend dat we als raad dit soort onzin-uitspraken over ons heen gekregen hebben.” De reactie van de wethouder was klip en klaar: het is een spel van onderhandeling tussen college en provincie en bij onderhandelen zet je nu eenmaal hoog in. En dat uiteindelijk de provincie beslist over het totaal aantal woningen is altijd duidelijk geweest. Over de reactie (‘onmogelijk’) van het college op verzoeken van Visser om het percentage sociale huur alsnog bij te stellen: „De raad is op een verschrikkelijke manier onjuist geïnformeerd en het bos in gestuurd.” Kortom, de druiven waren behoorlijk zuur bij Visser. Haar betoog leidde tot boze reacties van een kennelijk geëmotioneerde Ralph Hallo (D66) en Koen van Gulik (P21) die meldde dat de stoom hem uit de oren kwam, onder de uitroep: „Maar mevrouw Visser, waar was u!?”. Hiermee verwees hij naar de zelfgekozen afwezigheid van het CDA bij de gewraakte beslissing.

SAMENSTELLING NIEUWE WIJK

De verwijten van Visser bleken een incident in een verder constructief debat dat vooral ging over de beoogde samenstelling van het pakket van 1200 woningen: 300 woningen voor sociale huur (tot 800 euro per maand), 120 middeldure huurwoningen (tot 1000 euro), 380 middeldure koopwoningen (tot 4 ton) en 400 dure woningen. De wijk kenmerkt zich door een groene, landelijke uitstraling en moet een zo breed mogelijke doelgroep bedienen, van starters tot ‘empty nesters’ en senioren en alles daar tussenin. Van alle woningen is een kwart appartement, in gebouwen met vier tot vijf woonlagen. De verdeling moet door de voorwaarde van de provincie nog aangepast worden naar 360 woningen sociale huur, 480 woningen middelduur en 360 woningen in het dure segment. En dat gaat geld kosten omdat aan de bouw van sociale huurwoningen minder wordt verdiend. Dat kan gevolgen hebben voor de bekostiging van de groene ambities voor deze wijk, hoewel werd gesuggereerd dat deze ambities ook met subsidies bereikt kunnen worden.

TOEKOMSTIGE BEREIKBAARHEID

De discussie met de provincie maakt duidelijk dat verdere groei van de Kersenweide (het college streeft naar een aantal van 2200 woningen in 2040) afhankelijk wordt van besluiten rond de bereikbaarheid van de wijk. Het college zet in op goede fietsverbindingen met de stations van Bunnik, Houten en Driebergen. Maar het resterende autoverkeer zal waarschijnlijk te veel worden voor de N229 in zijn huidige vorm, ook omdat Wijk bij Duurstede uitbreidt. Het is een lang gekoesterde wens van de Bunnikse raad om de N229, die een barrière vormt tussen het huidige Odijk en de Kersenweide, ten zuiden van de Kersenweide om te leggen naar de Limesbaan (van Houten naar de A12) en de Limesbaan een volwaardige aansluiting (ook in oostelijke richting) te geven op de A12. Maar daar gaan de provincie en het Rijk over.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie