Planologische visie Kersenweide.
Planologische visie Kersenweide. Gemeente Bunnik

Woningbouw Kersenweide gaat ontwerpfase in

15 maart 2022 om 13:10 Politiek

ODIJK In de laatste vergadering in de huidige raadsamenstelling stemden alle partijen op 10 maart eensgezind in met de planologische visie voor de Kersenweide (Odijk-West). De gemeente kan nu aan de slag met de invulling van het ontwerp van de nieuwe wijk, waar 1200 woningen komen.

door Frits Beijnink

Een belangrijk onderdeel van het verdere ontwerp is het woningbouwprogramma, waarin de 1200 te bouwen woningen worden ingetekend in de wijk, verdeeld over verschillende prijsklassen (van sociale huur tot vrije sector) en soorten woonvormen: appartementen of huizen, voor alleenstaanden of gezinnen, voor starters of doorstromers, al dan niet in tiny houses, seniorenhofjes en meergeneratiewoningen.

’T BURGJE KRIJGT BUFFERZONE Aan het begin van het debat hadden de meeste partijen nog veel vragen. En er lag een motie van De Liberalen en Bunniks Belang om een groene bufferzone te houden tussen de Kersenweide en buurtschap ‘t Burgje, zoals meerdere inwoners tijdens het Open Huis van 17 februari hadden gevraagd. Het college zegde dat toe, waardoor de ingediende motie overbodig werd.

VAN 860 NAAR 1200 WONINGEN Leny Visser (CDA) herinnerde wethouder Ali Dekker (De Liberalen) eraan dat in het huidige plan van de provincie ruimte is voor 1000 woningen in Odijk-West, waarvan er al 140 zijn gerealiseerd met de bouw van ’t Burgje. De provincie stelt dat maximum vast om mobiliteitsproblemen in de regio te voorkomen. Er is dus nog ruimte voor 860 woningen. Maar het college van Bunnik heeft dit getal zelf al eerder opgehoogd naar 1000, en de raad hoogde dat vorig jaar in een pittig debat (zie verder) nog eens op naar 1200 - wel wat meer dan 860. Visser vroeg hoe dat dan zit: projectontwikkelaars baseren zich op 1200 woningen, maar de provincie kan dat nog tegen houden. Komen daar geen problemen van?

Dekker legde uit dat de provincie het woningbouwprogramma jaarlijks bijwerkt en dat het college voor de volgende keer 1200 woningen aanvraagt. Zij gaat er vanuit dat de plannen voor duurzame mobiliteit in en rond de Kersenweide, waaronder een fietsverbinding met het station, voldoende zijn om de provincie over de streep te trekken. Mocht dat niet lukken, dan moet de gemeente de plannen naar beneden bijstellen, en dat is bij projectontwikkelaars bekend.

STAP VOOR STAP Wethouder Dekker stelde alle partijen tevreden met de uitleg dat de meeste vragen in de volgende fase aan de orde komen. Om de zorg weg te nemen dat er pas over een jaar weer een dik pak papier op tafel ligt, stelde ze een gefaseerde aanpak voor met tussentijdse beslismomenten. Die momenten betreffen het gedetailleerde woningbouwprogramma en het ‘beeldkwaliteitsplan’ waarin het uiterlijk van de wijk in drie dimensies met schetsen wordt weergegeven. Alle partijen lieten zich met deze gefaseerde aanpak overhalen om akkoord te gaan met de gebiedsvisie, waarbij Ralph Hallo (Bunniks Belang) tevreden vaststelde: „Bunnik gaat bouwen!”

30 PROCENT SOCIALE HUUR? April vorig jaar besprak de raad het plan voor 1000 woningen in de Kersenweide, in een verdeling volgens de gemeentelijke woonvisie: 30 procent sociale huur, 40 procent voor middeninkomens (huur en koop) en 30 procent vrije sector. In een hectische vergadering, waarin het CDA uit protest tegen een te late agendering ontbrak, dienden De Liberalen met steun van Bunniks Belang - en daarmee met een meerderheid in de aanwezige raad - het voorstel in om 200 extra woningen in het hogere segment toe te voegen, om ambities rond duurzaamheid en leefbaarheid te bekostigen. Dat voorstel werd na veel discussie aangenomen en, kennelijk als uitkomst van onderhandeling over andere onderwerpen, ook ondertekend door P21, zij het met tegenzin. 

Het resultaat was een plan voor 1200 woningen met slechts 25 procent sociale huur (300 woningen). Koen van Gulik (P21) vroeg in de raad van 10 maart of er nog een moment komt om die verdeling opnieuw te bespreken. Dekker suggereerde dat de raad hier opnieuw over kan praten bij de vaststelling van het woningbouwprogramma. Of dat tot het opkrikken van het percentage sociale huur zal leiden is de vraag en is afhankelijk van de stemverhoudingen in de nieuwe raad. P21, CDA en D66 gaan in hun partijprogramma’s uit van 30 procent. Alleen de VVD vindt 20 procent voldoende.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie