Odijk zoals het er 60 jaar geleden uit zag (1961)
Odijk zoals het er 60 jaar geleden uit zag (1961) Archief familie Muis

Nieuwbouw Odijk-west: mag het ietsje meer zijn?

16 april 2021 om 17:17 Politiek

ODIJK De gemeenteraad heeft het Integraal Programma van Eisen voor de nieuwe wijk met 1000 woningen ten westen van Odijk ingrijpend gewijzigd. Zo zijn er 200 woningen toegevoegd. Op 18 punten werden zaken via moties en amendementen aangescherpt of toegevoegd. Wat is er allemaal besloten?

door Kuun Jenniskens

Vanwege de grote hoeveelheid moties en amendementen werd de raadsvergadering van 14 april met 2 uur vervroegd. Dit werd halverwege de middag besloten. Het CDA vond dit een schoffering van inwoners en daarom bleef de vijftallige fractie demonstratief weg.

Dit veroorzaakte een flinke verschuiving in de politieke verhoudingen. Gedurende de avond moest P21 snel een been bijtrekken, omdat anders De Liberalen en BB er met de meerderheid vandoor zouden gaan. Door op een aantal punten de koppen bij elkaar te steken en wat water bij de wijn te doen, konden uiteindelijk alle moties en amendementen unaniem worden aangenomen. Een geheel andere sfeer dan tijdens het Open Huis van 25 maart.

BOMEN EN BIODIVERSITEIT Door het veranderde klimaat (wateroverlast en hittestress) moeten er in de Kersenweide voldoende bomen worden geplant en moet de openbare ruimte zo min mogelijk worden bestraat - dit stond al in het IpvE maar is nu als randvoorwaarde opgenomen. Ook moet de openbare ruimte bijdragen aan biodiversiteit, en ook faunavoorzieningen en ecologische verbindingszones inhouden.

SPECULATIE  Het aan banden leggen van speculatie is door de gemeenteraad sterker geborgd. Eerst zou het college alleen onderzoek doen naar mogelijkheden om mensen met lage inkomens niet de dupe te laten worden van beleggers en speculanten. Nu heeft de gemeente de plicht gekregen om te zorgen dat nieuwe woningen door mensen met lage- en middeninkomens kunnen worden gekocht.

FIETS Ook de randvoorwaarde om vanuit Odijk-west een fietsverbinding met het station Bunnik te realiseren, is steviger neergezet. Deze route moet gaan aansluiten op de nieuwe fietsbrug over de A12. Ook handig voor mensen die in het USP werken. Dit amendement werd door het college afgeraden, omdat het niet binnen de financiën van Odijk-west valt, maar gemeentebreed is. Toch nam de raad hem aan.

TRANSFERIUM  Op verzoek van Bunniks Belang komt er onderzoek naar een overstaplocatie bij de oprit van de A12. Dit zou de druk op de N229 kunnen verminderen. Hier zou dan parkeerruimte moeten komen voor auto’s en fietsen, deelauto’s, met laadpalen etc. Wethouder Dekker noemde dit een verstandige motie: ,,Dit is strategisch verstandig, vanwege onze gezamenlijke ambitie om de N229 om te leggen. Daar hebben we hulp van hogere overheden voor nodig. Zij willen dat gemeenten hun stinkende best doen om mobiliteit niet te laten stijgen. Zo laten we zien dat we ons best doen, maar dat we toch hulp nodig hebben.”

MEER MIDDENHUUR Het college raadde af om te sleutelen aan de percentages woningen in de middencategorie van in totaal 40 procent. De gemeenteraad luisterde hier niet naar. Het aantal huurwoningen in de middencategorie is gestegen van 10 naar 15 procent, en het aantal koopwoningen is verlaagd van 30 naar 25 procent.

Weer een andere motie adviseert het college te rade te gaan bij Zaanstad, waar op succesvolle manier wordt gebouwd voor mensen die een sociale huurwoning kunnen achterlaten. Ook moet het college onderzoeken of er, al dan niet tijdelijk, woningen van 30 tot 50 vierkante meter kunnen komen. De wethouder ging akkoord als het verbreed werd naar het stationsgebied, en de raad stemde daarmee in. 

MINDER AUTO’S IN DE WIJK P21 wil de parkeernorm verlagen die nu op 1,46 per woning ligt en wil deze met 20 procent laten zakken. Om te borgen dat het een fietsvriendelijke wijk wordt. De Liberalen haakten hierbij aan toen P21 hier 10 procent van maakte. 

KNARRENHOFJES Ook is besloten dat de gemeente zich gaat inspannen om gemeenschappelijk woonvoorzieningen te ontwikkelen, zoals ‘knarrenhofjes’ voor ouderen. Verder is een motie aangenomen om te zorgen dat 10 procent van de woningen een houten constructie heeft (houtbouw).

VERPLEEGHUIS Het college moet voldoende voor ouderen bouwen zodat er doorstroming op de woningmarkt kan ontstaan wanneer ouderen hun woning verlaten. Daarnaast moet het college openstaan voor initiatiefnemers die een verpleeghuis in de Kersenweide willen gaan opzetten - omdat er een tekort is aan capaciteit voor mensen die intensieve zorg nodig hebben.

KUNST EN WANDELPADEN Er wordt naar gestreefd een netwerk van wandelpaden aan te leggen in het omliggende agrarische gebied. Verder moeten er kunstobjecten komen in de Kersenweide - daarvoor wordt 1 procent van de bouwrijpkosten gereserveerd.

MOOIE VERBINDING De gemeenteraad wil niet dat er een puur functionele fietsbrug over de N229 komt, maar dat dit een mooie, brede en parkachtige uitstraling krijgt. Wethouder Dekker staat hier helemaal achter: ,,Het zou prachtig zijn als ecoduct voor fietsers en wandelaars, de egels, een verdwaalde vos. We willen er graag prachtige wijk van maken, en daar hoort een mooie verbinding met bestaande dorp bij. De financiën zullen uiteindelijk bepalen hoe fraai het kan worden, laten we hier werk van maken.”

MAG HET IETSJE MEER ZIJN? Helemaal aan het eind van de vergadering werd het amendement behandeld dat vroeg om er nog eens 200 woningen extra bij te bouwen. De Liberalen vroegen in eerste instantie om 200 woningen in de vrije sector. Bunniks Belang steunde dit van harte. Beide partijen willen zo borgen, dat ambities die de wijk mooier kunnen maken, ook betaalbaar zijn. P21 wilde meedoen als er ook goedkopere woningen bij komen. Dat kon. Zo besloot de gemeenteraad om 100 woningen middenkoop en 100 woningen vrije sector extra bij te bouwen. Samen 1200 woningen. Ondanks dat wethouders Dekker en Rensen dit hadden afgeraden omdat het niet conform de Woonvisie is.

RAAPHOFSE BOSJE Een amendement van P21 over het Raaphofse bosje werd ingetrokken. Het vroeg om het bosje niet toegankelijk te maken vanwege de hoge ecologische waarde en er een groene buffer omheen te leggen. Wethouder Ali Dekker wilde liever het ecologisch onderzoek afwachten. Omdat ze beloofde de groene buffer aan te leggen, trok P21 dit amendement terug. Ook trok P21 een amendement in dat vroeg om het percentage sociale huurwoningen met 5 procent te verhogen. Bij Dekker lag dit amendement zwaar op de maag. ,,Dit is een te grote inbreuk op business case. Sociale woningbouw kost geld en levert dat niet op. Ik raad dit ten stelligste af!”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie