Huizen aan de Fibula in 't Burgje, met links de nieuwbouwlocatie.
Huizen aan de Fibula in 't Burgje, met links de nieuwbouwlocatie. Frits Beijnink

Nieuwe fietstunnel onder N229 tussen Odijk en de Kersenweide

21 februari 2022 om 11:00 Politiek

ODIJK In het Open Huis van 10 en 17 februari stond de gebiedsvisie voor Odijk-West centraal. In deze nieuwe wijk, met de naam ‘Kersenweide’, komen 1200 woningen. Vier insprekers uit het buurtschap ’t Burgje hadden bezwaren. De veelgenoemde ‘barrièrewerking’ van de N229 was weer onderwerp van gesprek.

door Frits Beijnink

Het college kiest voor de inrichting van de wijk een model waarin de archeologische vindplaatsen behouden blijven en met elkaar verbonden zijn in een parkstructuur. De ontsluiting van de wijk vindt plaats door een rondweg, die vanaf het kruispunt bij het gemeentehuis rond de wijk naar de Burgweg loopt. Ter hoogte van de Vork in Odijk komt een fietstunnel onder de provinciale weg, de N229.

BEZWAREN In het voorgestelde model komt de bebouwing van de Kersenweide direct tegen de noordwestelijke hoek van de recent opgeleverde wijk ’t Burgje aan te liggen. De vier aanwezige bewoners van de Fibula hadden hier moeite mee. De insprekers pleitten voor het behoud van het open zicht door het overgangsgebied tussen hun buurtschap en de Kersenweide groen, openbaar en ruimtelijk te houden. Een van hen stelde dat er eerder sprake was een bufferzone van 100 meter, die nu niet zichtbaar is in de plannen. Daarnaast sprak een inwoner haar zorgen uit over het omleggen van de Vlowijker Wetering. Dit is een levendige sloot, die nu achter hun huizen loopt en, zoals zij aangaf, veel landschappelijk en recreatief plezier geeft: „Wij wonen nu aan het water”. In het plan wordt deze waterloop omgelegd en wordt het water achter hun huis een dode arm. Tot slot spraken de bewoners uit dat ze beter betrokken willen worden bij de verder planvorming. 

BARRIÈREWERKING De raad besloot eind 2019 dat er vóór aanvang van de bouw zekerheid moest zijn over de opheffing van de barrièrewerking van de N229 tussen de Kersenweide en het bestaande Odijk. Omlegging van de N229, zuidelijk van de Kersenweide naar de Limesbaan en de A12, was en is hierbij de ambitie. De vrees is dat door die barrièrewerking de Kersenweide geen onderdeel wordt van Odijk en daarmee feitelijk een vierde kern wordt. De raad berust er intussen in dat zekerheid over de omlegging er voorlopig niet komt. Naar verluidt zou de provincie pas willen meewerken aan deze omlegging als er sprake is van ‘substantiële’ woningbouw in dit gebied - waarbij vaak het getal van 5000 woningen valt. Het uitgangspunt is nu dat er in ieder geval een fietstunnel komt onder de N229, ter hoogte van de Vork in Odijk. Integratie van de Kersenweide en het bestaande Odijk wordt wel bevorderd doordat de nieuwe wijk geen eigen winkelvoorzieningen krijgt en daarvoor op het oude dorp is aangewezen. Omgekeerd kunnen voorzieningen als een sportveld of een school in de Kersenweide weer inwoners vanuit het bestaande Odijk aantrekken.

VERVOLG De raad vond het jammer dat de enige verbetering van de verbinding tussen de Kersenweide en het bestaande dorp nu een fietstunnel lijkt te worden. Raadsleden leken in meerderheid tegemoet te willen komen aan de wens van de insprekers voor een groene buffer. Dit kan betekenen dat het voorstel in een gewijzigde vorm terug komt. De volgende behandeling is in de raad van 10 maart. Na vaststelling van de visie wordt het zogeheten ‘masterplan’ uitgewerkt. Daar gaat weer gauw een jaar overheen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie