Het open landschap ten westen van Odijk waar 1200 woningen zullen verrijzen
Het open landschap ten westen van Odijk waar 1200 woningen zullen verrijzen Gemeente Bunnik

Kanteling in raadsbesluit over 1000 woningen bij Odijk; onverwacht opgehoogd naar 1200 woningen

15 april 2021 om 23:23 Politiek

ODIJK Wie dacht dat het vanavond zou gaan over 1000 woningen ten westen van Odijk, heeft zich vergist. Het zijn er inmiddels 1200 geworden. Dit is het gevolg van een motie van De Liberalen, die brede steun kreeg. Deze partij stelde voor om 200 woningen toe te voegen om een aantal dure wensen en ambities uit te kunnen voeren, zodat de Kersenweide echt een bijzondere wijk kan worden.

door Kuun Jenniskens

Het gaat om wensen en ambities zoals: meer betaalbare woningen, groenvoorzieningen, een groene corridor om het Raaphofse bosje, een goede fietsverbinding vanuit de nieuwe wijk naar station Bunnik, wandelpaden in het agrarisch gebied, en de omlegging van de N229. De Liberalen zagen allerlei moties en amendementen met wensen van P21 en BB voorbij komen, en dachten kennelijk; hoe gaan we dat allemaal betalen? Nou, dat kan door een extra 200-tal woningen in de vrije sector toe te voegen.

MACHTSVERHOUDINGEN VERSCHOVEN PLOTS De afwezigheid van het CDA tijdens de besluitvorming over Odijk-west tornde flink aan de bestaande machtsverhoudingen. En kreeg dus grote gevolgen. Deze op het oog niet realistische motie - bouw 200 vrije sector woningen extra, om alle dure ambities mee te realiseren - kwam ineens in ander politiek vaarwater, toen bleek dat Bunniks Belang (BB) De Liberalen hierin wilde gaan steunen. De motie zou dan met 7 stemmen voor en 5 P21- stemmen tegen, worden aangenomen. 

Dat was reden voor P21 om snel aan boord te stappen met de vraag of er ruimte was voor aanpassingen? Na twee schorsingen, waarbij ook de Parkeernorm en het fietspad naar het station werden betrokken - die beiden voor P21 belangrijk zijn - is de uitkomst van deze vergaderavond zonder CDA, dat Odijk-west niet langer 1000 woningen nastreeft, maar 1200 woningen. (Dat de provincie Utrecht uiteindelijk zeggenschap heeft over het aantal woningen kwam deze avond niet op tafel, red.)

NIEUWE AANTALLEN Hoe luiden de nieuwe afspraken? De eerste 1000 woningen worden conform de verdeling van de Woonvisie gebouwd; dat is een verhouding van 30 procent sociale huur, 40 procent middenhuur en middenkoop, en 30 procent vrije sector. Dit stond al zo in het Integraal Programma van Eisen voor Odijk-west.

De gemeenteraad heeft vanavond unaniem besloten daar 200 woningen aan toe te voegen. Dat worden niet allemaal vrije sector woningen - zoals indiener De Liberalen wilde. Maar omdat P21 mee ging doen, is er uitgerold dat er 100 vrije sector woningen en 100 middenkoop woningen in de plannen worden meegenomen.

RUILEN P21 kreeg daar wel wat voor terug. De Liberalen gingen op hun beurt akkoord met het verlagen van de Parkeernorm. P21 wilde dat deze norm - in de fietsvriendelijke Kersenweide - met 20 procent naar beneden zou worden bijgesteld. Op verzoek van De Liberalen werd dat 10 procent. 

KOEK EN EI Het is weer koek en ei in de coalitie. Zowel P21, als De Liberalen en BB noemden het een constructieve vergadering, waarin het goed zaken doen was. Alle moties en amendementen werden unaniem aangenomen.

COLLEGE Bij de aanwezige wethouders was de verbazing groot dat de kaders uit de Woonvisie, die de raad zelf heeft opgesteld, met één haal aan de kant werden geschoven. Wethouder Ali Dekker: ,,Wij vinden de Woonvisie belangrijk. Het gemak waarmee daar nu aan voorbij wordt gegaan, verbaast ons. De raad heeft die bevoegdheid, maar in het kader van consistent beleid, had ik graag iets anders gezien.” Wethouder Rensen sloot zich hierbij aan.

Vrijdag volgt een uitgebreider verslag van deze vergadering, dus hou BunniksNieuws.nl in de gaten.

Is het buitengebied tussen Houten, Bunnik en Odijk over 20 jaar volgebouwd? Deze vraag stelde het BunniksNieuws eerder in dit Premium artikel.  

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie