Koen van Gulik in ‘zijn’ Bunnik: een fijne woonomgeving, met een groot gebrek aan betaalbare woningen voor middeninkomens
Koen van Gulik in ‘zijn’ Bunnik: een fijne woonomgeving, met een groot gebrek aan betaalbare woningen voor middeninkomens Frits Beijnink

P21: klimaatneutraal en meer natuur

2 maart 2022 om 08:08 Gemeenteraadsverkiezingen

BUNNIK In de aanloop naar de verkiezingen stellen we alle lijsttrekkers vier vragen, over woningbouw, klimaat, leefbaarheid van de kernen, plus een onderwerp naar eigen keuze. Vorige week waren D66 en CDA aan het woord, vandaag Koen van Gulik, lijsttrekker voor P21.

door Frits Beijnink

HOEVEEL WONINGEN, VOOR WIE?

P21 kijkt in samenhang naar de ruimte binnen de gemeente, want die ruimte, zegt van Gulik, is beperkt en er moet van alles in gebeuren: wonen, recreëren, werken, het opwekken van duurzame energie, landbouw en vooral mobiliteit. Koen van Gulik: „Neem de 1200 woningen in de Kersenweide. Die zorgen voor minstens 2400 nieuwe bewoners en zo’n 1500 auto’s. Die auto’s gaan de weg op, en de wegen staan al vol.” Van Gulik bepleit daarom eerst te bekijken wat er nodig is om het voorzieningenniveau in de kernen overeind te houden en daar het aantal woningen op aan te passen, in plaats van je bij voorbaat vast te leggen op 5000 woningen. P21 wil bovendien bij nieuwbouw 40 procent (de helft huur, de helft koop) reserveren voor de middeninkomens (tot 2 keer modaal), naast 30 procent voor sociale huur. De partij wil speculatie tegengaan door zelfbewoning te verplichten (tot 5 jaar) en wil voorrang geven aan eigen inwoners.

BUNNIK KLIMAATNEUTRAAL, WANNEER EN HOE? 

Van Gulik is zeer uitgesproken op dit onderwerp: „Er is een klimaatcrisis. Bunnik moet in 2040 klimaatneutraal zijn. Windmolens en zonneparken zijn voor ons een middel om klimaatneutraliteit te bereiken en geen doel op zich. Je komt er niet met zon op het dak, met zonnevelden, met onrealistische oplossingen als kerncentrales, om nog maar te zwijgen over technologieën die er nog niet zijn. Als je dat wel denkt, dan steek je je kop in het zand.” Over elektriciteit die op de Noordzee wordt opgewekt: „Die gaat omgezet worden in waterstof voor de industrie.” Windmolens in de gemeente zijn daarom volgens van Gulik onvermijdelijk. Hij denkt daarbij aan vier windmolens: „Natuurlijk met in achtneming van alle strenge gezondheids- en veiligheidsregels.” Verduurzamen van de huidige woningen is voor van Gulik ook noodzakelijk, maar het tempo daarvan zal niet hoog zijn, omdat het een forse investering van bewoners zelf vraagt. Van Gulik ziet hier een belangrijke rol voor de gemeente om bewoners wegwijs te maken bij het isoleren van woningen.

LEEFBAARHEID DORPSKERNEN 

Van Gulik vindt dat de gemeente de bewoners veel serieuzer moet nemen. P21 heeft moties ingediend voor een 30 km-zone voor de traverse in Bunnik. Van Gulik: „Prima dat er een fietsroute komt, maar die 30 km, die wordt vooralsnog niet overgenomen. Er wordt ook niet ingegaan op de zorgen van de bewoners over het parkeren. Dan leggen we college het vuur aan de schenen.” Leefbaarheid is voor Van Gulik ook een gezonde leefomgeving: „Daarom willen we het autogebruik verminderen en het fietsgebruik stimuleren. We willen de geluids- en uitstootnormen gebruiken van de Wereldgezondheidsorganisatie, die strenger zijn dan de Nederlandse.” Van Gulik mist op het thema leefbaarheid een langetermijnvisie: „De supermarkt in Werkhoven verdwijnt. Dat doet de leefbaarheid geen goed. Wij moeten in de nieuwe raad nadenken over de langere termijn. Wat is Bunnik met haar 3 woonkernen, waar willen we heen, hoe versterken we de leefbaarheid op alle gebieden? Op basis daarvan kunnen we dan keuzes maken voor de besteding van de schaarse middelen.” 

VRIJE KEUZE 

Voor P21 is de ontwikkeling van natuur heel belangrijk. Van Gulik: „We willen de magere 5 procent natuur in de gemeente verdubbelen naar 10 procent in 2030 en het aantal bomen uitbreiden tot we per inwoner 1 boom hebben.” Op het thema biodiversiteit wil P21 naar een biodiversiteit-vriendelijk maaibeleid en een andere inrichting van de oevers van de Kromme Rijn. Ook wil de partij in gesprek met akkerbouwers over meer duurzame landbouw.

P21, eerste drie van de lijst. V.l.n.r.:  Arjen Hussem, Jenny Houtgraaf, Koen van Gulik.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie