Nieuwbouw in Bunnik: appartementencomplex Rhijnhaeghe
Nieuwbouw in Bunnik: appartementencomplex Rhijnhaeghe Frits Beijnink

1.500 of 10.000 woningen erbij in Bunnik?

26 december 2021 om 13:09 Politiek

ODIJK De raad zet eindelijk een eerste stap in het bepalen van het aantal woningen dat tot 2040 gebouwd moet worden. Worden het er 1.500, 10.000 of een getal ertussenin? Wat betekent dat financieel voor de gemeente en wat zijn de gevolgen voor mobiliteit? Een onderzoek moet in februari antwoord geven op deze vragen.

door Frits Beijnink

De raad praat al vanaf 2017 over de noodzaak tot ‘substantiële’ woningbouw. Daarbij hanteerde het college een bandbreedte van 1.500 tot 5.000 woningen, maar tot een concreet besluit in de raad kwam het nooit. In de raad van 23 december werd een voorstel van P21, Bunniks Belang en De Liberalen aangenomen om de gevolgen te onderzoeken van vier scenario’s: 1.500, 3.000, 5.000 en 10.000 woningen. Het onderzoek wordt gebaseerd op informatie die al beschikbaar is.

DOORBRAAK In het Open Huis van 25 november wees de raad nog een soortgelijk voorstel van het college af, omdat daarvoor nieuw onderzoek en extra geld nodig was. Koen van Gulik (P21) vond toen dat er al genoeg informatie was en wist vervolgens de handen op elkaar te krijgen voor het voorstel dat nu is aangenomen. Nadat de raad jarenlang om de hete brij heen heeft gedraaid, is dit een doorbraak die moet leiden tot een gezamenlijk standpunt. In februari bespreekt de raad de uitkomsten van het onderzoek. Het is niet de verwachting dat er een besluit zal kunnen vallen vóór de gemeenteraadsverkiezingen half maart. Wethouder Ali Dekker (De Liberalen) was blij: „Dit is een mooi voorstel om eindelijk een keer tot overeenstemming te komen hoe lang de polsstok van Bunnik zal zijn en daar een gedragen besluit over te nemen.”

VERKIEZINGSPROGRAMMA’S Thies van den Berg (De Liberalen) zei: „Het wordt tijd dat partijen kleur bekennen, de verkiezingsprogramma’s zijn al geschreven, dus met wat huiswerk weet je het al. Dit is een concrete stap die we al veel te lang hebben laten liggen.” De Liberalen gaan bij de verkiezingen als twee partijen verder: D66 en VVD. Beide partijen noemen in hun programma een getal van 5.000 woningen. P21 noemt geen exact getal maar maakte in de raad al eerder duidelijk dat 10.000 woningen ook een optie is. Alleen het CDA wil daar niet aan en wil niet meer dan 1.800 extra woningen voor de periode tot 2040. Het CDA wijst een ‘vierde kern’ in de vorm van Bunnik-Zuid af. In alle programma’s wordt variatie in de bouw benadrukt: naast eengezinswoningen ook appartementen en woningen voor eenpersoonshuishoudens, starters en senioren, met nadruk op sociale huur en huur- en koopwoningen voor de middeninkomens.

OMLEGGEN N229 BIJ ODIJK Een belangrijke wens van meerdere partijen is om de N229 te verleggen. Deze provinciale weg vormt nu een barrière tussen het bestaande Odijk en de nieuwbouw ten westen van Odijk. Het idee is dat de N229 ten zuiden van Odijk aftakt naar de nieuwe Limesbaan (N421) die vanuit Houten naar de A12 loopt. Daarbij zou de aansluiting van de Limesbaan op de A12 moeten worden uitgebreid met aansluitingen (op- en afrit) richting Arnhem. Dat vraagt een forse investering vanuit provincie en rijk en is naar verwachting alleen haalbaar als Bunnik bereid is tot het bouwen van duizenden woningen in Bunnik-Zuid en Odijk-West.

OMGEVINGSVISIE Wethouder Dekker ziet het uit te voeren onderzoek ook als een eerste stap in het uitwerken van de - nieuwe - Omgevingsvisie (woningbouw, energie, economie, mobiliteit, landschap). Een eerdere concept versie van deze visie - wettelijk verplicht per medio 2022 - stemde de raad in november weg. Toen vroeg de raad het college om nog voor de verkiezingen met een nieuw concept te komen. Dat blijft nu beperkt tot de uitslag van het onderzoek naar de gevolgen van het aantal te bouwen woningen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie