Zicht op ontwikkellocatie Odijk-West en Kersenweide, vanaf de N229
Zicht op ontwikkellocatie Odijk-West en Kersenweide, vanaf de N229 Frits Beijnink

Gemeenteraad Bunnik wil bouwopgave voorlopig niet uitwerken

30 november 2021 om 16:30 Politiek

ODIJK Het college wil een project starten om de bouwopgave voor Bunnik het komend jaar in een aantal scenario’s uit te werken: hoeveel woningen gaan we bouwen, waar en voor wie? En wat zijn de maatschappelijke en financiële gevolgen daarvan? Bedoeling is dat de raad daarmee eind volgend jaar tot een besluit over de woningbouw kan komen. De raad voelt niets voor dit project, bleek in het Open Huis van 25 november. 

door Frits Beijnink

De meeste partijen vonden dat de bouwopgave moet voortvloeien uit de Omgevingsvisie, of daarmee een duidelijke samenhang moet hebben. De eerste versie van de Omgevingsvisie werd overigens door diezelfde raad op 11 november grotendeels naar de prullenbak verwezen. Een nieuwe en concrete uitwerking van de Omgevingsvisie valt voor de verkiezingen niet meer te verwachten, zeker niet als die de goedkeuring van alle partijen moet krijgen. Hiermee tilt de raad zelfs het begin van besluitvorming over woningbouw over de verkiezingen heen.

BOUWOPGAVE Bunnik zit in een samenwerkingsverband van 16 Utrechtse gemeenten die hun bouwplannen met elkaar afstemmen: het Integraal Ruimtelijk Perspectief U16. Integraal betekent dat het ook gaat over landschap, groen, water, mobiliteit, werkgelegenheid en energie. Het IRP U16 komt uit op een totaal van 120.000 tot 170.000 woningen voor 2040 - met voor Bunnik 5000 woningen, bovenop lopende bouwplannen als de Kersenweide. Dit getal is in 2018 als bovengrens in het collegeprogramma opgenomen. Het college wil met het huidige voorstel de raad helpen om eind volgend jaar tot een concreet besluit over de bouwopgave te komen. De raad geeft immers al langer aan - constateert het college - hierover met elkaar een ‘openbaar gesprek’ te willen voeren.

SNEL GENOEG? Thies van den Berg (De Liberalen) vroeg zich af of een besluit per eind 2022 eigenlijk wel snel genoeg is - een logische opmerking omdat het IRP U16 binnenkort door alle betrokken gemeenteraden vastgesteld moet worden. Aan het eind van het debat zei hij: „We zien dat er veel discussie over dit onderwerp is, laat dit nu net een voorstel zijn om het gesprek nu eens in een goed proces met elkaar te gaan voeren.” Hiermee waren De Liberalen de enige partij die het voorstel van het college steunde.

OMGEVINSGVISIE Ralph Hallo (Bunniks Belang) prees het college voor “het inzicht in de noodzaak om de raad goed te betrekken en te laten besluiten”. Hij drong aan op een planning die laat zien hoe het voorstel van het college samenhangt met de planning van de Omgevingsvisie, het IRP U16 en de verkiezingen. Maar hij vond vooral dat de Omgevingsvisie er eerst moet liggen. Dit leidde tot een woordenspel met burgemeester Ruud van Bennekom (portefeuillehouder binnen het college) of het uitwerken van de bouwopgave nu wel of niet een apart project is of afgeleid moet zijn van de Omgevingsvisie. Van Bennekom: „Het tot stand komen van de Omgevingsvisie gaat echt nog wel even duren.”

BUNNIK-ZUID Peter Lakerveld (CDA) was stellig: „Dit moet een programma zijn bínnen de Omgevingsvisie, dus die moet er eerst liggen. Laten we nu eens binnen de Omgevingswet leren werken, dit voorstel veroorzaakt bestuurlijke chaos.” Hij herhaalde een bekend standpunt van het CDA: „Hoe kan het dat u zonder mandaat een gesprek in de regio voert zodat er een vlek rond Bunnik ontstaat? Willen we wel een vierde kern?” Met die vlek doelde hij op plaatjes uit het IRP U16 waarin Bunnik-Zuid ingetekend is. Van Bennekom: „Het voorstel noemt ‘Bunnik-Zuid’ helemaal niet, het gaat hier om een voorstel om de bouwopgave te definiëren.”

MOBILITEIT Koen van Gulik (P21) vroeg zich af waar het getal van 5000 vandaan komt: „Waarom niet 10.000, met een overkapping over de A12 als bij Leidsche Rijn?” Hij vond dat er eerst zicht moet zijn op het oplossen van de mobiliteitsproblemen: „Het omleggen van de N229 (naar de Limes baan) gaat echt niet lukken.” Hij stelde een ander proces voor: eerst bespreken wat we al weten - er is al veel onderzoek gedaan -, dan bepalen wat we nog willen weten en dan met een nieuw voorstel komen.

LATER DEBAT Alle partijen waren het eens: dit voorstel moet als debatpunt in de raadsvergadering van 23 december terugkomen. Of dat debat tot andere conclusies leidt is de vraag, gezien de wijze waarop de raad besluitvorming op dit onderwerp uit de weg lijkt te gaan. 

Mogelijke bouw bij Bunnik en Odijk
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie