Paul Heijmerink waarschuwt: 'Bunnik staat er hierdoor heel slecht op in de regio'
Paul Heijmerink waarschuwt: 'Bunnik staat er hierdoor heel slecht op in de regio' Simone Heijmerink

Klimaat splijt de coalitie in Bunnik: voorlopig geen windmolens op Bunniks grondgebied

1 oktober 2021 om 17:00 Politiek

ODIJK Beide coalitiepartijen, P21 en De Liberalen, staan lijnrecht tegenover elkaar sinds de beslissing van de gemeenteraad om zoekgebieden voor windmolens te schrappen. P21 vindt dat Bunnik haar verantwoordelijkheid niet neemt en De Liberalen verwijten P21 niet zorgvuldig om te gaan met de weerstand vanuit de inwoners. 

door Agnes Corbeij

De Regionale Energie Strategie werd in september meerdere keren besproken in de gemeenteraad. Tijdens het Open Huis lieten ruim twintig insprekers hun stem horen. Onder hen waren zowel voor- als tegenstanders van de bouw van windmolens en zonnevelden. Veel raadsleden waren erg onder de indruk van het pleidooi van de 17-jarige Gijsje Robbie uit Odijk die vertelde dat ze ‘s nachts wakker ligt van de klimaatproblematiek.

WIND EN ZON Op 23 september was het zover, er moest een beslissing genomen worden. Wethouder Heijmerink (P21) wilde een onderzoek starten naar windenergie nabij de A12 en het spoor, gelegen in het gebied tussen Houten, Utrecht en Bunnik. Ook wilde hij inzetten op maximaal 70 hectare zonnevelden. Beide voorstellen werden na een lange avond van tafel geveegd. P21, de partij van wethouder Heijmerink, was hier achteraf zeer teleurgesteld over. 

Op haar website zegt P21: ,,Dit is schokkend omdat het voorstel een uitvoering geeft aan afspraken die de Liberalen en P21, en destijds ook de raadsleden van Bunniks Belang, samen gemaakt hebben richting een klimaatneutraal Bunnik in 2040. Maar nu het tot concrete stappen moet komen, worden alle initiatieven om hier verder invulling aan te geven geblokkeerd.”

De Liberalen zijn blij dat het onderzoek naar windmolens er niet komt. Zij gaven vorig jaar al aan tegen de komst van windmolens te zijn. Op haar website zegt de partij: ,,De Liberalen zien vooralsnog geen ruimte voor een windmolen in Bunnik. Daarmee geven we gehoor aan de breed gedragen onrust in onze dorpen over de komst van windmolens op korte afstand van onze dorpen. Wij zien de urgentie om stappen te zetten in de klimaatcrises, maar gaan zorgvuldig om met de weerstand.”

AMENDEMENT De Liberalen dienden vooraf een amendement in, samen met Bunniks Belang en het CDA, om het zoekgebied voor windenergie te schrappen uit het voorstel van de RES. Wethouder Heijmerink waarschuwde de raad voor de flater die Bunnik in de regio zou slaan door deze beslissing. 

Heijmerink: ,,Er is druk op mij uitgeoefend of Bunnik niet meer kan doen dan nu is ingediend. Met de gevoeligheid van de samenleving voor windmolens in gedachten, heb ik daaraan geen gehoor gegeven. Dat betekent wel dat de beslispunten 1 en 2 (red.: zoekgebied voor windmolens en meer zonnevelden) het meest minimale is wat Bunnik moet doen. Bunnik staat er echt slecht op in de regio als hieraan wordt getornd.”  

Ook na deze uitleg en de pittige discussie in de raad met P21, stonden deze drie partijen achter de wijziging. Alleen P21 stemde tegen. 

VOLGORDE Het CDA had voornamelijk moeite met de volgorde van beslissingen en de rol van de raad daarin. De afspraken die Heijmerink voorstelde, gingen volgens het CDA voorbij aan de kaderstellende functie van de gemeenteraad en de betrokkenheid van inwoners. Fractievoorzitter Leny Visser: ,,De volgorde die het college voorstelt om eerst onderzoek te doen naar een zoekgebied, vindt het CDA niet oké. Het CDA wil eerst afspraken maken over kaders zodat die over de kaart van Bunnik kunnen worden gelegd. Het is goed mogelijk dat het genoemde zoekgebied in het Waterliniegebied met het werelderfgoedstatus al vlot afvalt.”  

Ralph Hallo van Bunniks Belang sloot daarbij aan. ,,Gedurende dit jaar heeft Bunniks Belang keer op keer aangedrongen op het maken van kaders en beleidsregels voor windenergie in de gemeente. Vandaag opnieuw, want Bunniks Belang dient met De Liberalen en het CDA een motie daarover in.” 

OP SCHERP Concreet betekent dit voor inwoners van de gemeente Bunnik dat er voorlopig geen windmolens komen op Bunniks grondgebied, dat er tot maximaal 40 hectare aan zonnevelden komt op korte termijn en dat de lokale politieke verhoudingen voorlopig op scherp zullen staan. In maart van 2022 worden er lokale verkiezingen gehouden.  

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie