Afbeelding
Gemeente Bunnik
column

Raadspraat: Bunnik centraal

7 december 2021 om 14:45 Politiek Raadspraat

Ik ben de raad ingegaan om de bewoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Om dat goed te doen is contact met bewoners een vereiste. Twee onverwachte ontwikkelingen hebben de contacten echter enorm belemmerd.

Ik had niet verwacht dat het interne reilen en zeilen van de gemeente zoveel tijd en energie zou opslokken. Wisselingen in het college, vernieuwing van de griffie (die essentiële ondersteuning biedt aan raadsleden), strubbelingen in de coalitie, frictie in de fractie, het kiezen van een nieuwe burgemeester, om maar enkele voorbeelden te noemen. Als raadslid heb ik ondervonden dat je terecht komt in een soort gemeentehuis bubbel. Besturen is veelal onzichtbaar werk en neemt tijd weg van de contacten met bewoners die ik het meest waardevol aspect van het raadswerk vind.

Corona is de tweede onverwachte ontwikkeling en de pandemie maakt het nog steeds moeilijk om uit de bubbel te stappen en op straat, in de sportkantines, bij de wijkverenigingen en op andere plekken mensen tegen te komen en over gemeentezaken te discussiëren die bewoners ter sprake brengen en belangrijk vinden. Afspreken of via zoom vergaderen lukt nog wel; ik heb nuttige informatie gekregen bijvoorbeeld vanuit de Oranjebuurt en het Burgje; inspirerende ideeën over de toekomst van Dorpshart Odijk kwamen van deelnemers in het participatieproces. Maar het zijn de ongeplande interacties die corona min or meer onmogelijk maakt. Die heb ik gemist.

Ruimte maken voor de inbreng van bewoners in de formele besluitvorming van de raad kan ook beter.

Eerder de bewoners informeren, meer op zoek gaan naar input vanuit de samenleving, bijvoorbeeld door ontmoetingen te organiseren rond specifieke thema’s, de inspreekmomenten tijdens Open Huis minder rigide maken en ruimte bieden voor meer interactie met de raad, vergaderingen niet uitsluitend in het gemeentehuis maar ook in de drie kernen houden. Hopelijk zal in de komende raadsperiode een aantal van deze stappen worden genomen.

Voor nu, herhaal ik een oproep die ik eerder tijdens corona deed. Wilt u iets onder de aandacht brengen? Welkom: r.hallo@bunnik.nl.

Ralph Hallo

Bunniks Belang

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie