Leden van P21 tijdens de raad van 28 oktober met Anne Ruth Webbink aan het woord
Leden van P21 tijdens de raad van 28 oktober met Anne Ruth Webbink aan het woord Kuun Jenniskens

P21 stopt samenwerking binnen coalitie met De Liberalen

2 november 2021 om 18:17 Politiek

ODIJK ,,Het gedrag van De Liberalen noodzaakt tot breuk in coalitie”, is de conclusie van P21 na de enerverende gebeurtenissen van vorige week waarbij wethouder Paul Heijmerink aftrad na een motie van afkeuring die mede op initiatief van De Liberalen was ingediend.

In een verklaring geeft P21 de volgende toelichting:

,,Tot zijn grote spijt moet P21 concluderen dat het coalitieakkoord, dat vier jaar geleden  gesloten is met De Liberalen, onvoldoende wordt nageleefd door deze partij. Ons blijft  niets anders over dan onze handen ervan af te trekken en de samenwerking met De  Liberalen stop te zetten. 

Al enige tijd negeert onze coalitiepartner De Liberalen afspraken die in het coalitieakkoord zijn vastgelegd over de aanpak van de klimaatcrisis en over bouwen voor mensen die het  niet zo breed hebben. Ze vertragen dossiers of kleden ze uit en maken coalitiebesprekingen  erover onmogelijk. Met de mond belijden ze trouw aan de coalitie, maar hun daden laten  iets heel anders zien. 

Afgelopen donderdag maakten De Liberalen onmiskenbaar duidelijk dat ze geen heil meer  zien in de coalitie. Volkomen onverwachts en zonder enige waarschuwing dienden ze een  motie van afkeuring in tegen Paul Heijmerink, wethouder van hun eigen coalitie. Dat de  motie ook iedere onderbouwing ontbeerde, maakte nog eens extra duidelijk dat de  Liberalen zich politiek aan niets en niemand meer gebonden achten. P21 heeft daaruit de  bittere conclusie getrokken, en trekt zijn handen met spijt van het coalitieakkoord af. We  zeggen de samenwerking, of wat daar van over was, met de Liberalen op.  

Praten over een klimaatneutraal Bunnik in 2040 is gemakkelijk. Maar nu puntje bij paaltje komt moeten we ‘doen’ in plaats van ‘praten’. Dat is niet altijd leuk maar wel noodzakelijk.  In het zicht van de verkiezingen voeren de Liberalen alleen nog maar campagne en nemen  geen enkele verantwoordelijkheid. Ze hebben alle initiatieven om tot meer duurzame  energieopwekking te komen geblokkeerd.  

Nu hebben ze zelfs samen met Bunniks Belang en het CDA de wethouder, die zich conform  het coalitieakkoord inzette voor deze opgave, pootje gelicht. Alle drie hebben ze daarbij  moedwillig het risico genomen de gemeente Bunnik lokaal en regionaal in een bestuurlijke  chaos te storten. 

Voor de woningbouwopgave geldt hetzelfde. Tijdens een raadsvergadering over de  toekomst van Odijk-West grepen de Liberalen met behulp van Bunniks Belang de kans aan  om het afgesproken percentage sociale woningbouw aan hun laars te lappen ten faveure  van dure villa’s voor de happy few. Terwijl het al zo goed als onmogelijk is om als starter of  modaal verdiener een huis te vinden in onze gemeente. 

Voor P21 staat het belang van de inwoners van onze gemeente altijd voorop. De twee  overgebleven wethouders moeten daarom door kunnen werken. Zij krijgen hierbij ons volle  vertrouwen. Wij wensen ze daarbij heel veel succes.”

Bunniks Nieuws vraagt nadere reacties en houdt u op de hoogte. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie