Het open gebied van de A12/ Spoorzone, ten noorden van de snelweg, waar één of twee windturbines zouden kunnen komen.
Het open gebied van de A12/ Spoorzone, ten noorden van de snelweg, waar één of twee windturbines zouden kunnen komen. Agnes Corbeij

Politiek Bunnik vraagt Zeist zoekgebied windmolens aan de gemeentegrens te schrappen

Politiek

ODIJK/ZEIST Drie van de vier politieke partijen van de gemeente Bunnik vragen in een brief aan de gemeenteraad van Zeist om het zoekgebied voor één of twee windmolens A12/spoorzone te verwijderen uit de Regionale Energie Strategie (RES). Eerder zorgden dezelfde partijen ervoor dat het zoekgebied voor een windmolen nabij Fort Vechten verdween uit de plannen van wethouder Heijmerink. Zeist beslist hier op 12 oktober over.

door Agnes Corbeij

In de brief vragen De Liberalen, het CDA en Bunniks Belang de leden van de gemeenteraad van Zeist om de zorgen onder de Bunnikse bevolking net zo serieus te nemen als zij zelf gedaan hebben. ,,Er heerst grote bezorgdheid bij veel inwoners van de gemeente Bunnik over de plaatsing van grootschalige windturbines in de nabijheid van woningen. [...] Zoals u zult begrijpen houdt deze bezorgdheid niet op bij de gemeentegrens.”

WEERSTAND De partijen baseren zich op een petitie die door meer dan 3000 mensen getekend werd, diverse ingezonden brieven in Bunniks Nieuws en meer dan twintig insprekers tijdens het Open Huis van 9 september over dit onderwerp. De petitie was specifiek gericht op de plaatsing van windmolens op 400 meter van het dorp Odijk. Dit is de zone die de gemeente Zeist in haar voorstel noemt, de A12/spoorzone nabij landgoed Rijnwijk en bossen van Utrechts Landschap. 


Het spoor loopt vlak langs het stuk grond van Utrechts Landschap - Agnes Corbeij

Bewoners van deze zone, waaronder aanwonenden van de Odijkerweg, trokken zich eerder terug uit het overleg met de gemeente Zeist. Zij zijn tegen de komst van windturbines in dit gebied. Utrechts Landschap liet weten zich zorgen te maken over essenhakhout en biodiversiteit en sprak zich daarom ook uit tegen plaatsing van windmolens in dit gebied.

VOORSTANDERS Er zijn heel wat mensen tegen de komst van windmolens in de A12/spoorzone nabij Odijk. Aan de andere kant, zijn er ook zeker voorstanders. Ook zij stuurden ingezonden brieven en lieten zich horen tijdens het Open Huis op 9 september in de gemeenteraad in Bunnik. Een aantal linkse partijen uit Bunnik, Houten, Heuvelrug en Wijk bij Duurstede deden onlangs juist een oproep aan alle gemeenten in de regio om ambitieus te zijn en wel ook in te zetten op windenergie.   

Over het algemeen genomen laten tegenstanders zich meer en eerder horen dan voorstanders, dat betekent niet dat ze met minder zijn. Een enquête onder alle inwoners van de gemeente met deze vraag is niet gedaan. Ook is er sprake van sociale druk en voelt niet iedereen zich vrij om openlijk voor of tegen windmolens te zijn. 

NIET VRIJ SPREKEN Bunniks Nieuws sprak de afgelopen maanden meerdere inwoners van Odijk die niet tegen de komst van windmolens vlakbij het dorp zijn, maar zich niet vrij voelen om dit te uiten. Maar ook sommige tegenstanders voelden zich genoodzaakt de petitie anoniem te tekenen of hun bijdrage in het Open Huis anoniem, schriftelijk, te brengen. Het toont hoe gevoelig dit onderwerp ligt.

De weerstand onder inwoners van de gemeente Bunnik en dan specifiek het dorp Odijk, is voor de drie politieke partijen reden om Zeist te vragen er geen onderzoek naar te doen. ,,Het genoemde zoekgebied bij A12/spoorzone grenst - zoals u weet - direct aan Odijk, en het zou dan ook voor veel inwoners erg verontrustend zijn als uw gemeente daar daadwerkelijk onderzoek zou gaan doen naar mogelijkheden voor plaatsing van windmolens.”

QUICKSCAN Een vooronderzoek is al gestart. De gemeente Zeist heeft een adviesbureau ingeschakeld om de (on)mogelijkheden van het plaatsen van windturbines te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek worden waarschijnlijk eind 2021 openbaar.       

De drie partijen vragen de raad van Zeist ook om samen te werken met Bunnik voor het opstellen van beleidsregels voor windenergie. ,,Hopelijk kunnen we een begin maken aan deze samenwerking, waarbij u een eerste stap maakt door de hierboven genoemde woorden met betrekking tot zoekgebied A12/spoorzone uit het Raadsvoorstel te schrappen.”

ALLEEN P21 is de enige politieke partij in Bunnik die de brief niet heeft ondertekend. Na het schrappen van het zoekgebied voor wind in de eigen gemeente, toonde P21 zich zeer teleurgesteld in coalitiegenoot en de rest van de gemeenteraad. 

Het spoor loopt vlak langs het stuk grond van Utrechts Landschap
advertentie