Afbeelding
Gemeente Bunnik

Gemeenteraad akkoord met door de samenleving opgestelde toekomstvisie voor centrum van Odijk

8 december 2021 om 15:30 Wonen

BUNNIK De gemeenteraad van Bunnik heeft in de raadsvergadering van 2 december unaniem ingestemd met de Toekomstvisie Dorpshart Odijk. Uniek is dat de visie is opgesteld door bewoners en ondernemers uit Odijk. In een co-creatietraject dat een aantal maanden in beslag nam, hebben ze met elkaar deze visie op de toekomst gemaakt, waarbij de gemeente slechts een faciliterende rol had.

De deelnemers hebben na een analyse van de huidige situatie beschreven wat ze uiterlijk in 2030 willen realiseren. Onder het dorpshart van Odijk verstaan ze het gedeelte van de Sint Nicolaaskerk tot het Witte Kerkje, de Singel, de Passage en een deel van de Boomgaardweg. Ook wel genoemd ‘van Kerk tot Kerk’. Dit gebied moet doordat het autoluw wordt, veiligheid en ruimte bieden. Daarmee wordt het een sfeervol hart om te ontmoeten en verblijven. Wat betreft het winkelen willen de deelnemers meer dan alleen de dagelijkse boodschappen en het centrum moet worden vergroend. Zo kan er ook door meerdere doelgroepen worden gewoond.

CO-CREATIEPROCES In november vorig jaar was de aftrap van het traject met een interactief webinar waar ruim 120 mensen aan meededen. Een aantal van deze deelnemers ging vervolgens verder in 4 werkgroepen met elk een thema. Deze werkgroepen kenden uiteindelijk een vaste kern van elk 10 à 15 deelnemers. Alle wensen en ideeën werden in juni 2021 samengesmolten tot één gezamenlijke visie. Op 23 september 2021 werd deze door de werkgroepen aan de gemeenteraad gepresenteerd. Raad en college spraken hun dank uit aan de werk-groepleden voor hun enorme inzet en betrokkenheid. Ook het resultaat mag er zijn: een doordacht document met een heldere visie en concrete oplossingen. Het formele akkoord kwam op 2 december jl, toen de raad unaniem akkoord ging met de toekomstvisie.

VERVOLG De volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsdocument. Hierin komt ook te staan hoe de uitvoeringskosten worden gefinancierd. De visie wordt vervolgens stapsgewijs gerealiseerd. Om dit proces te versnellen, hebben de deelnemers al nagedacht over het uitvoeren van een aantal zaken op de korte, middellange en lange termijn.

De werkgroepleden gaan met dit vertrouwen van de raad enthousiast verder. Eén van de trekkers is Yvon Hoogendijk: ,,Ik ben ervan overtuigd dat vanuit de gemeenschapskracht, nabijheid en betrokkenheid in Odijk een vitaal en leefbaar dorpshart kan worden gerealiseerd waar de inwoner centraal staat.” Ze kondigt gelijk al iets aan: ,,Al deze kerst zullen de eerste lichtjes op De Meent gaan schijnen.”

Lees de toekomstvisie op de projectpagina Samenwerken aan het dorpshart van Odijk: www.bunnik.nl/dorpshartodijk.

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie