Afbeelding
Screenshot Plan van Aanpak stationsgebied

Hoogbouw in stationsgebied Bunnik

9 april 2021 om 13:13 Wonen

ODIJK De omgeving van het station moet een ontmoetingsplaats en multifunctioneel woon- en werkgebied worden. Als het aan het college ligt, zal hier een mix ontstaan van kantoren en woonflats. Op 15 april wordt de gemeenteraad gevraagd de eerste stap te zetten. Het college ziet de stationsomgeving als ideale locatie om appartementen te bouwen voor ouderen, alleenstaanden, starters en kleine huishoudens. Vanwege de ligging dichtbij het Openbaar Vervoer is de plek ook geschikt voor hoogbouw - zo kunnen er meer woningen worden gebouwd, aldus het college.

door Kuun Jenniskens

In de Gebiedsvisie worden randvoorwaarden en uitgangspunten vastgelegd. Hier wordt nu mee gestart. De Gebiedsvisie is onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek. De haalbaarheid is eind dit jaar een beslispunt voor de gemeenteraad. Daarna worden samenwerkingsovereenkomsten getekend. Het is een complex proces omdat er zoveel verschillende eigenaren en stakeholders in het gebied zitten.

ONTWIKKELING SAMEN MET EIGENAREN IN HET GEBIED De inhoud van de Gebiedsvisie wordt samen met eigenaren, gebruikers, marktpartijen en andere belanghebbenden verkend. Samen kijken zij hoe de omgeving van het station een ontmoetingsplaats kan worden, maar ook een woon- en werkgebied. De Gebiedsvisie geeft kaders, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de particuliere ontwikkelaars. De gemeente werkt nog niet met een eindbeeld, gedurende het proces zal dit steeds meer handen en voeten krijgen.

Met ontwikkelaar BAM, die in Bunnik zijn hoofdkantoor heeft gevestigd, en ook met vastgoedbelegger Certitudo tekende de gemeente al een intentieovereenkomst. Ook met andere grondeigenaren zal worden gesproken over hoe zij betrokken willen zijn in dit project. Bedrijven in het gebied die samen werken in de Green Business Club Bunnik, krijgen een plek in het geheel. Samen met de Comakersgroep.  

De gemeenteraad moet nu beslissen over een Plan van Aanpak om tot deze Gebiedsvisie te komen. Deze is behoorlijk kostbaar: 9 ton. Dit geld is nodig voor een projectleider, onderzoek, een architect en externe adviseurs. Sinds oktober 2020 is een projectleider Stationsgebied werkzaam bij de gemeente. Het hele project valt binnen de portefeuille van wethouder Jocko Rensen. 

ROL GEMEENTERAAD Het CDA stelde vooraf al een hele reeks vragen. Voor het CDA is niet duidelijk of, als met zoveel partijen afspraken worden gemaakt, de gemeenteraad nog wel achter het stuur zit? Op 9 maart is in de achterkamertjes op dit onderwerp voorgesorteerd en heeft de gemeenteraad kennis kunnen maken met de projectleider. Op donderdag 15 april staat deze eerste stap richting de ontwikkeling van het Stationsgebied op de agenda van het Open Huis. Deze vergadering is via een livestream te volgen.

Het wordt een project met veel partners
De omgeving van het station Bunnik vanuit de lucht
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie