Het open landschap ten westen van Odijk waar duizend woningen zullen verrijzen.
Het open landschap ten westen van Odijk waar duizend woningen zullen verrijzen. Gemeente Bunnik

College akkoord met Integraal Programma van Eisen Odijk West

3 maart 2021 om 11:30 Wonen

BUNNIK Het college van de gemeente Bunnik is akkoord met het opgestelde Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de bouw van duizend woningen in Odijk West. Hierin staan de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de woningbouwontwikkeling. De bouwplannen vloeien voort uit de in 2017 vastgestelde Uitvoeringsstrategie. Daarin is opgenomen dat Bunnik, Odijk en Werkhoven dorpen zijn en blijven waar mensen uit alle lagen van de bevolking een fijne plek hebben om te wonen. 

De gemeente Bunnik wil zich voorbereiden op de toekomst en een dynamische gemeente met goede voorzieningen zijn. Wonen in een dorp, maar dichtbij de stad en het Utrecht Science Park. Inmiddels is er in de gemeente Bunnik én de hele regio een enorme schaarste aan woningen. Wethouder Ali Dekker voelt de urgentie om te bouwen: ,,Mensen snakken naar een betaalbaar huis en dat gaan we realiseren in Odijk West. In deze tijd is woningbouw hard nodig. Tevens is woningbouw het vliegwiel om onze andere doelstellingen te realiseren; denk aan het in stand houden van onze voorzieningen en de vitaliteit van de samenleving.’

INHOUD Inhoudelijke experts hebben zich vanaf september 2020 gebogen over de vraag waar dit project aan moet voldoen en wat er allemaal mogelijk is. Gelijktijdig zijn er sessies met gemeenteraadsleden geweest om met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwerpen die in het IPvE moesten komen. Ook de samenleving werd geïnformeerd. Op 25 januari 2021 was het webinar ‘De eerste stap naar woningbouw inOdijk-West’. Hierin werd een uitleg gegeven over een aantal onderdelen uit het concept IPvE en konden mensen hun vragen stellen en ideeën inbrengen. 

BESLUITVORMING EN PROCES Begin april neemt de gemeenteraad een besluit over het IPvE. De volgende stap is het maken van een integrale gebiedsvisie. Dat is de basis waarop met grondeigenaren en belanghebbende marktpartijenovereenkomsten worden opgesteld waarin onder andere afspraken staan over de voorwaarden en samenwerking bij het uitgebreide plan (het Masterplan) voor project Odijk-West.

Meer informatie en alle stukken staan op www.bunnik.nl/odijkwest

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie