Fractievoorzitters Arjen Hussem van P21 (links) en Onno James van D66
Fractievoorzitters Arjen Hussem van P21 (links) en Onno James van D66 Gemeente Bunnik

Coalitieakkoord P21 en D66 is rond

2 mei 2022 om 16:58 Politiek

ODIJK De partijen willen 2500 woningen bouwen, naast de bestaande plannen voor 1800 woningen. Een nieuw bedrijvenpark bij de A12 maakt verplaatsing van bedrijven uit de kernen van de gemeente mogelijk en biedt extra ruimte voor woningbouw. Windmolens worden niet uitgesloten, een besluit volgt pas na nieuwe landelijke normen.

door Frits Beijnink

Vandaag publiceren de partijen hun akkoord voor de periode 2022-2026, onder de titel ‘Natuurlijk Bunnik’. Duurzaamheid is het eerste onderwerp: de partijen willen een ‘Uitvoeringsprogramma Bunnik klimaatneutraal 2040’ met concrete tussendoelen opstellen. Ze zetten fors in op woningbouw en gaan de opbrengst, 4 miljoen euro, gebruiken voor de aanleg van fietsroutes en natuur, en voor de ontwikkeling en verkeersveiligheid van de dorpskernen.

WONINGBOUW Voor de Kersenweide (‘Odijk-West’) is nu voorzien in de bouw van 1200 woningen. Daar komen nog eens 1000 woningen bij. De wijk krijgt ook een school. Het aantal geplande woningen in het stationsgebied van Bunnik wordt verdubbeld van 500 naar 1000. Binnen de dorpen staat op zogeheten ‘inbreidingslocaties’ de bouw van zo’n 100 woningen gepland, dat moeten er 1000 worden. Om in de kernen ruimte te maken voor woningbouw, worden daar aanwezige bedrijven gestimuleerd om naar een nieuw bedrijventerrein te verhuizen. Dat terrein moet komen achter Brothers en wordt pas gerealiseerd als het zeker is dat Bunnikse bedrijven willen verhuizen. Om de leeftijdsopbouw in de dorpen in balans te brengen komen er verhoudingsgewijs meer betaalbare starterswoningen, appartementen voor jongeren, studentenwoningen en appartementen voor ouderen die kleiner willen gaan wonen. Met de bouw van in totaal 4300 nieuwe woningen, waarvan 30% sociale huur, groeit het aantal woningen in de gemeente van 6400 naar 10.700 in 2040. De partijen willen de OZB met 5 procent verhogen om de gemeentelijke organisatie structureel te versterken.  

DUURZAAMHEID P21 en D66 streven naar een klimaatneutraal Bunnik in 2040 (netto geen uitstoot van broeikasgassen). In de plannen worden concrete tussendoelen opgenomen waarover het college jaarlijks verantwoording aflegt. De partijen willen de plannen voorbereiden in een zorgvuldige dialoog met de inwoners van Bunnik en in samenwerking met naburige gemeenten. Er wordt vol ingezet op zonne-energie, met aandacht voor grote bedrijfsdaken en meer ruimte voor zonnevelden. Voor windmolens is het wachten nu op nieuwe landelijke regels, die naar verwachting medio 2023 gereed zijn. Als dan windmolens mogelijk blijken, willen de partijen locaties onderzoeken op ‘technische geschiktheid en maatschappelijke haalbaarheid en draagvlak’.

INVESTEREN IN DE DORPEN Van de opbrengst van de woningbouw wordt 1,8 miljoen besteed aan de aanleg van een fietspad Kersenweide - Station Bunnik en de aanleg van nieuwe natuur- en recreatiegebieden. Voor een ‘onderzoek en eerste bijdrage Provincialeweg Bunnik’ (onderdeel van de veelbesproken traverse) is 5 ton beschikbaar, evenals voor de herinrichting en vergroening van het centrum van Odijk. Voor Werkhoven is 2,5 ton beschikbaar voor het opstellen van een dorpsvisie en een aantal eerste maatregelen. Voor verbetering van de verkeersveiligheid in alle dorpen is 5 ton beschikbaar.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie