Ali Dekker bij de woningbouwlocatie de Kersenweide ten westen van Odijk, een 'klus waar zij graag mee verder wil'.
Ali Dekker bij de woningbouwlocatie de Kersenweide ten westen van Odijk, een 'klus waar zij graag mee verder wil'. Frits Beijnink

D66 wil wonen betaalbaar maken

2 maart 2022 om 08:08 Gemeenteraadsverkiezingen

ODIJK In de aanloop naar de verkiezingen stellen we alle lijsttrekkers dezelfde vragen, over woningbouw, klimaat en leefbaarheid van de kernen, plus een onderwerp naar eigen keuze. Ali Dekker, momenteel wethouder, is lijsttrekker voor D66.

door Frits Beijnink

HOEVEEL WONINGEN, VOOR WIE?

D66 streeft naar maximaal 5000 nieuwe woningen in 2040. Ali Dekker: „Hét grote probleem zit nu bij betaalbare huur- en koopwoningen voor de middeninkomens. Als je een HBO opleiding hebt gehad of net van de universiteit komt is je inkomen al te hoog voor sociale huur, zeker als je met z’n tweeën bent. Je bent dan uitgeleverd aan de particuliere beleggers, voor vaak meer dan 1000 euro huur.” 

D66 wil daarom - naast 30 procent voor sociale huur - 50 procent bestemmen voor de middengroep (inkomen tussen 35 en 75 mille). Dekker: „De volgende uitdaging is dan om ze betaalbaar te houden.” Zij denkt hierbij aan instrumenten die bijvoorbeeld de gemeente Ede uittest, waar starters subsidie ontvangen en bij latere verkoop de helft van de meerwaarde naar de gemeente terugvloeit. Hiermee blijven woningen voor starters en middeninkomens betaalbaar.

BUNNIK KLIMAATNEUTRAAL, WANNEER EN HOE? 

Dekker vindt dat de discussie zich vaak versmalt tot een debat over zonnepanelen en windmolens, terwijl er veel meer speelt. „De allergrootste opgave is hoe we de bestáánde woningvoorraad duurzaam kunnen maken.” Om huiseigenaren bij isolatie of aanschaf van warmtepompen te ondersteunen denkt D66 aan een fonds, waaruit eigenaren lenen en zij vervolgens de lening aflossen vanuit de opbrengst van de energiebesparing. Daarnaast stelt Dekker: „Het gaat ook om ons consumptiegedrag, om kortere ketens, om terugdringen van vervoersbewegingen, om het klimaat adaptief inrichten van de omgeving, dat zijn allemaal zaken waar we op in moeten zetten.” Dekker vindt ‘Bunnik klimaatneutraal’ een lastig begrip. In de strikte definitie moet Bunnik dan bijvoorbeeld compenseren voor het verkeer op de A12 en „dan is elke gemeente langs de snelweg de sjaak.” Samengevat zegt zij: „Trek het breder dan alleen de discussie over zonnevelden en windmolens, en vooral: doe wat!”.

LEEFBAARHEID DORPSKERNEN 

Dekker: „Leefbaarheid heeft in onze kernen heel vaak met mobiliteit te maken.” D66 wil, naast de visie die er voor Odijk is gemaakt, ook een visie voor Werkhoven en Bunnik ontwikkelen. Over de situatie in Werkhoven: „Daar gaat verkeer door het dorp over een weg die daar totaal niet geschikt voor is.” Ze benadrukt dat de aanpak van problemen rond mobiliteit er vaak een van de lange adem is, die veel geld kost en een intensieve lobby vraagt bij de provincie, zoals bij de omlegging van de N229. Maar soms gaat het ook snel. 

Dekker noemt het voorbeeld van de rotonde die de kruising van Zijldreef/Provincialeweg gaat vervangen. De provincie betaalt deze maatregel in het kader van de doorfietsroutes naar het USP. Tegelijkertijd, zo licht Dekker toe, is dit een mooie kans om de entree van Bunnik een heel ander aanzien te geven. D66 wil de Provincialeweg veranderen in een ‘groene allee’. Dekker: „Het voornemen is om er een 30 km zone van te maken en het wordt ook gewoon rijksbeleid dat alles binnen de bebouwde kom 30 km wordt.”

VRIJE KEUZE 

Dekker vindt het lastig om een keuze te maken. Onderwijs en het sociaal domein (’niemand laten vallen’) vindt zij heel belangrijk. Toch noemt ze als eerste onderwerp de economie en de behoefte aan een extra bedrijventerrein, om daar bedrijven naar toe te verplaatsen die woningbouw in de dorpen ‘in de weg zitten’ en nieuwe bedrijven aan te trekken. Zij denkt daarbij aan de locatie ten zuiden van de A12 bij de Raaphof. 

Op de vraag of dat ‘Bunnik-Zuid’ in de weg zou kunnen zitten zegt Dekker: „Dat kan elkaar ook versterken, je wil geen woningbouw pal op de A12, terwijl je daar wel een bedrijventerrein, als barrière, kunt aanleggen.”

D66, eerste vier van de lijst. V.l.n.r. Ralph Hallo, Onno James, Ali Dekker en Winny Toersen
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie