Inge Verhoef
Inge Verhoef Inge Verhoef

Odijk-West: een groene en fietsvriendelijke wijk met hier en daar een knarrenhofje

Column Raadspraat

Donderdag besloot de raad van Bunnik positief over het programma van eisen voor onze nieuwbouwwijk Odijk West. Koen van Gulik voerde namens P21 het woord en ik ben heel erg blij dat er 1200 woningen bij gaan komen in onze gemeente; ze zijn zo hard nodig.

Fiets krijgt voorrang

Odijk West is een kansrijke wijk voor duurzame mobiliteit omdat het vlakbij het station Bunnik ligt. Een voorwaarde om het treingebruik te stimuleren, is een goed fietspad naar het station. We hebben daarom gepleit voor de aanleg van een fietspad direct naar het station Bunnik. Het college en de raad staan hier achter maar het kan niet volledig betaald worden uit de opbrengst van de woningbouw. De Liberalen stelden voor om extra koopwoningen te bouwen om dit fietspad te financieren.

Een andere manier om duurzame mobiliteit te bevorderen zijn lagere parkeernormen, dat wil zeggen het aantal parkeerplaatsen per woning dat verplicht wordt ingepland. P21 pleit ervoor om de parkeernorm te verlagen met minstens 10% zodat er ook meer ruimte komt voor woningen en extra groen. We gaan actief deelauto’s aanbieden en een fietsvriendelijke wijk maken.

Omlegging N229 te duur

De omlegging van de provinciale weg N229, zoals lang door P21 bepleit, blijkt helaas te duur. P21 betreurt dat ten zeerste. Wij hebben ons jaren ingezet voor deze omlegging en hebben pas het afgelopen najaar inzicht gekregen in de business case. De nieuwe woningen leveren echter lang niet genoeg geld op om de omlegging van de weg te kunnen betalen. Daarom hebben we opgeroepen dat de gemeente zich hard maakt bij de provincie om de omlegging te financieren. Wij hopen dat dit uiteindelijk gaat lukken. In de tussentijd komen er wel twee fietstunnels of een kenmerkende brug zodat Odijk en Odijk-West veilig verbonden zijn.

Groene wijk

P21 scherpt de eisen aan voor een nóg groenere wijk. De wijk gaat al uit van de bestaande landschappelijke structuren maar omdat er veel kaal weiland is, willen we extra groen toevoegen. Zoveel mogelijk groen en zo min mogelijk verharding, willen we als harde eis in plaats van ambitie. Een natuur-inclusieve openbare ruimte moet gaan zorgen voor een meerwaarde in de biodiversiteit vergeleken met de uitgangssituatie.

Naast de nieuwe wijk ligt het Raaphofse Bos. P21 wil het Raaphofse bos versterken met een natuurbuffer. Om toekomstige inwoners genoeg recreatiemogelijkheden te bieden, maken we het agrarisch gebied toegankelijk voor wandelaars met een aan te leggen netwerk van wandelpaden.

Knarrenhofjes en zorgwoningen

P21 wil de bouw van “knarrenhoven” en andere gemeenschappelijke woonvoorzieningen bevorderen. Verreweg de meeste ouderen blijven in Nederland zelfstandig wonen en om de zorg voor deze mensen op peil te houden is het nodig om te investeren in geschikte woningen met voldoende groen en sociale cohesie. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Inge Verhoef, raadslid P21

advertentie