Locatie zonneveld, rechts de A12, links achter het weiland de boomgaard
Locatie zonneveld, rechts de A12, links achter het weiland de boomgaard Frits Beijnink

Zonneveld A12 roept bezwaren en vragen op

24 januari 2022 om 10:16 Politiek

ODIJK In het Open Huis van 20 januari spraken drie inwoners van Bunnik hun bezwaren uit tegen de aanleg van het zonneveld bij de A12. Zij benadrukten de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied. Een van hen vreest schade aan haar boomgaard. Raadsleden hadden vragen over het waarom van deze locatie en over de hoogte van de zonnepanelen.

door Frits Beijnink

Het veld van tien hectare bestaat uit twee delen en ligt ten zuiden van Bunnik, tussen het tankstation aan de A12 en de Limesbaan (N421). Het is na de Vlowijker Zonneweide en het Zonnepark Werkhoven (beide vijftien hectare) het derde - mogelijke - zonneveld binnen onze gemeente.

BEZWAREN AANWONENDEN Een van de aanwonenden noemde het gebied ‘kostbare landbouwgrond, in het mooiste buitengebied van Bunnik’. Zij heeft een boomgaard pal naast en ten westen van het grote weiland langs de A12, waar het grootste deel van het zonneveld gepland is. Zij vreest overlast van onkruid, schadelijke insecten en vogels. Dit komt door de plannen van de initiatiefnemers om de biodiversiteit van het weiland te verhogen. Onder de panelen worden planten ingezaaid die van nature op kleigrond voorkomen. Dit trekt insecten aan, die op hun beurt weer kleine zoogdieren en vogels aantrekken. Om de panelen, met een geplande hoogte tot 1,7 meter, zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken, is voorzien in brede bosschages langs het veld, tot 2,5 meter hoog. Ook dat trekt allerlei dieren aan. De eigenares van de boomgaard vroeg zich af waar zij de kosten kan verhalen van de schade, veroorzaakt door insecten en vogels. Een andere aanwonende, eigenares van een veebedrijf, had vooral bezwaren tegen de aantasting van het landschap en de geplande hoogte van de panelen. Zij stelde de betrouwbaarheid van het rapport, dat stelt dat er geen gevaar voor het grondwatergebied is, ter discussie en benadrukte de huidige verstopping van het elektriciteitsnet - een bekend landelijk probleem.

VRAGEN RAADSLEDEN Leny Visser (CDA) vroeg waarom de panelen tot 1,7 meter reiken, in plaats van 1,5 meter zoals in open gebied is toegestaan. Het antwoord was dat dit tot een hoger rendement van de panelen leidt. Dit is geen toegestaan criterium om af te wijken van de hoogte van 1,5 meter en moet dus verder uitgezocht worden. Marijn de Vries (De Liberalen) vroeg zich af waarom er voor dít gebied gekozen was. Hij vond een ander kandidaat-gebied, achter het bedrijventerrein bij Brothers en tegen het Raaphofse bosje aan, veel meer geschikt. Hij prees het gebied bij de A12 voor de agrarische en landschappelijke waarde. En hij vreesde dat het zonneveld in de weg zou kunnen zitten als het ooit zover komt dat de huidige aansluiting van de Limes baan op de A12 tot een volwaardige op- en afrit wordt omgebouwd, met aansluitingen richting Arnhem. Dit is een bekende wens van de gemeente. Rob van Mourik (P21) herinnerde zijn collega’s aan de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn waarvoor in totaal 140 hectare zonnepaneel (inclusief daken) nodig is. Hij benadrukte de verhoging van biodiversiteit.

ANTWOORDEN WETHOUDER Ali Dekker (De Liberalen) gaf op diverse punten antwoord. Zo hebben de initiatiefnemers afspraken met Stedin waarin er vijf tot zelfs tien jaar tijd is om de aansluiting op het net te realiseren. De betrouwbaarheid van de rapporten die bij de aanvraag zitten wordt getoetst door de Omgevingsdienst regio Utrecht. Over het afvallen van andere locaties en de keuze voor dit veld komt zij schriftelijk met een antwoord. Het voorstel voor de vergunning voor dit zonneveld staat na dit Open Huis ter besluitvorming op de agenda van de raad van 3 februari.


Het zonneveld (blauw gearceerd) in de hoek van A12 en Limesbaan (landschappelijk inpassingsrapport Bosch & van Rijn) - Bosch & van Rijn

Het zonneveld (blauw gearceerd) in de hoek van A12 en Limesbaan (landschappelijk inpassingsrapport Bosch & van Rijn)
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie