Het zonneveld (blauw gearceerd) in de hoek van A12 en Limesbaan (landschappelijk inpassingsrapport Bosch & van Rijn)
Het zonneveld (blauw gearceerd) in de hoek van A12 en Limesbaan (landschappelijk inpassingsrapport Bosch & van Rijn) Bosch & van Rijn

Zonneveld langs de A12 bij Bunnik in vergunningsstadium

10 januari 2022 om 10:18 Politiek

ODIJK In het Open Huis van 22 januari staat de vergunning voor zonneveld A12 op de agenda. Het veld van tien hectare bestaat uit twee delen en komt te liggen ten zuiden van Bunnik, tussen het tankstation aan de A12 en de Limesbaan. Het levert genoeg elektriciteit voor het jaarlijks verbruik van 4200 huishoudens. Bewoners kunnen participeren via de Energie Coöperatie Bunnik, die voor de helft eigenaar wordt.

door Frits Beijnink

De raad besloot drie jaar geleden om in de huidige raadsperiode (tot maart dit jaar) ruimte te bieden voor de aanleg van 40 hectare zonnevelden. Intussen is een vergunning verleend voor de Vlowijker Zonneweide en loopt de vergunningaanvraag voor het Zonnepark Werkhoven. Deze beide zonnevelden liggen tussen Werkhoven en Odijk. Dit initiatief met de naam ‘Zonnepark A12 Bunnik’ maakt dat de ruimte van 40 hectare nu volledig is benut.

PARTICIPATIE De gemeente stelt als voorwaarde dat elke initiatiefnemer van een zonneveld een plan indient voor financiële participatie van inwoners. Uitgangspunt is dat een zonneveld voor 50 procent lokaal eigendom wordt. De aanleg van Zonnepark A12 Bunnik is een samenwerking van het bedrijf IX Zon en de Energie Coöperatie Bunnik (ECB), waarbij de coöperatie voor de helft eigenaar wordt. Bij het ophalen van kapitaal door de ECB kunnen inwoners van onze gemeente als eerste participaties kopen, om daarmee te delen in de opbrengst in de vorm van rente op hun participatie.

TEGEMOETKOMING OMWONENDEN Het plan voor dit zonneveld is in twee online ontwerpsessies en in keukentafelgesprekken met de direct omwonenden afgestemd en aangepast. De initiatiefnemers komen met een voorstel om hen tegemoet te komen voor de negatieve gevolgen van de aanleg van het veld. Mogelijke opties zijn het risicodragend mee-investeren in de ontwikkeling van het veld - met een hoger rendement dan andere investeerders - of een hogere rente bij participatie als deelnemer binnen de ECB. Een andere optie is een financiële bijdrage aan verduurzaming van de eigen woning.

INPASSING IN HET LANDSCHAP Nieuwe beplanting aan alle zijden van het zonneveld onttrekt het gebied deels aan het zicht. Het open karakter van het landschap blijft intact door geen hoge beplanting of grote bomen langs de randen te planten. Het gebied ligt dicht bij Fort Vechten dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, beschermd UNESCO Werelderfgoed. Ook dat vereist het behoud van het open landschap, het ‘schootsveld’. Het gebied wordt ecologisch aantrekkelijker door aan de randen en onder de panelen kruiden in te zaaien, die van nature op kleigrond voorkomen. Dit trekt insecten aan, die op hun beurt weer kleine zoogdieren en vogels aantrekken.


Locatie zonneveld gezien vanaf parallelweg A12; uiterst links het pompstation van Vitens

KLIMAATNEUTRAAL Bunnik werkt in een samenwerkingsverband van 16 Utrechtse gemeenten aan een gezamenlijk plan om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Klimaatneutraal betekent dat de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen netto nul is. Dit vraagt om een energietransitie van zowel elektriciteit als warmte (‘van het gas af’) en betekent voor Bunnik 140 hectare zonnevelden en drie grote windmolens (Atlas Bunnik 2040). De raad wees eerder het gebied ten westen van Fort Vechten af als laatste overgebleven zoekgebied voor een windmolen op Bunniks grondgebied. De nieuwe raad zal dit jaar een besluit nemen over een eventuele uitbreiding van de ruimte voor zonnevelden. De gemeente stelde eerder de mogelijke gebieden daarvoor vast in een zogenaamde ‘kansenkaart’. 


Kansenkaart zonnevelden (website zonneveldenbunnik.nl) - Gemeente Bunnik

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie