Afbeelding
Pixabay

Zeist schrapt windmolens A12/spoorzone bij Odijk en Bunnik

9 december 2021 om 18:27 Politiek

ZEIST Het Zeister college van burgemeester en wethouders vindt op dit moment de komst van windmolens in de A12/spoorzone niet realistisch. Er zijn teveel onzekerheden. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om het zoeken naar mogelijkheden voor windmolens in dit gebied niet verder uit te werken. Wat betreft zonnevelden wordt voor dit gebied de beleidsvisie Zonnevelden uit 2020 van kracht. 

Dit is het resultaat van de gemeentelijke verkenning naar de mogelijkheden voor windmolens en zonnevelden in de A12/spoorzone. De gemeenteraad besluit begin 2022 over dit voorstel van het college.

GELUIDSNORMEN De onzekerheden liggen vooral op het vlak van geluidsnormen voor windmolens en aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Door een uitspraak van de Raad van State is er momenteel onduidelijkheid over welke geluidsnormen gehanteerd moeten worden voor windmolens. Daarnaast bleek onlangs dat het elektriciteitsnetwerk in de provincie voor grootschalige opwek vol raakt, waardoor nieuwe windmolens en zonnevelden waarschijnlijk niet eerder dan in 2029 op het netwerk kunnen worden aangesloten. Het college verwacht dat de onzekerheden de komende jaren blijven gelden.

ZONNEVELDEN De gemeenteraad heeft in 2020 een beleidsvisie Zonnevelden vastgesteld, en daarin de A12/spoorzone aangewezen als ‘kansrijk’ voor zonnevelden. Ook bevat de beleidsvisie randvoorwaarden die de gemeente stelt aan plannen voor zonnevelden. Eventuele plannen van initiatiefnemers zal de gemeente dus beoordelen aan de hand van deze beleidsvisie.

BESLUITVORMING De gemeenteraad neemt op 22 februari het uiteindelijke besluit over het resultaat van de verkenning. Daarvóór, tijdens de zogeheten Ronde Tafel van 3 februari, kan iedereen bij de gemeenteraad inspreken.

Wethouder duurzaamheid, Wouter Catsburg: ,,De noodzaak van het opwekken van duurzame energie blijft nog steeds groot. Klimaatverandering vraagt om actie. Het college wil daarom blijven onderzoeken op welke manieren opwek van duurzame energie mogelijk is op het grondgebied van Zeist. Dit willen we onderzoeken met zowel inwoners en partners in Zeist als in de regio. Daarnaast stimuleren we zoveel mogelijk het plaatsen van zonnepanelen op daken.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie