Wethouder Ali Dekker (Liberalen)
Wethouder Ali Dekker (Liberalen) Agnes Corbeij

Nieuwe wijk Odijk: ergernis in coalitie over sleutelen aan eisen

29 maart 2021 om 14:57 Politiek

ODIJK Omdat een aantal raadsfracties (zoals P21 en BB) nog punten wil wijzigen of aanscherpen - zoals de parkeernorm, de woningdichtheid en een anti-speculatiebeding - wordt het debat hierover twee weken uitgesteld. Het raadsbesluit over het Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de nieuwbouwwijk ten westen van Odijk, valt nu op donderdag 15 april. Ondertussen nadert de sfeer in de coalitie van P21 en De Liberalen een dieptepunt.

door Kuun Jenniskens

Inmiddels zijn er al een 7-tal raadsbesprekingen aan dit IPvE vooraf gegaan. Deels waren die vertrouwelijk - omdat ze hier de noodzaak niet van inzagen wilde een deel van de CDA fractie hier niet bij aanwezig zijn. Ook nu waren er twee avonden nodig; het Open Huis van 18 maart kreeg een vervolg op 25 maart. Dat de sfeer niet goed is, bleek direct bij aanvang van het Open Huis van 18 maart. P21 kreeg toen van andere raadsleden geen toestemming om met twee P21 leden deel te nemen (normaal heeft elke fractie 1 woordvoerder in het Open Huis). Tijdens het Open Huis van 28 maart bleek dat P21 en De Liberalen beiden heel anders in de wedstrijd zitten.

AANTAL OPSCHROEVEN NAAR 1000 Waar overeenstemming over is, is dat het geen standaard wijk moet worden. Het CDA was in verwarring over het aantal woningen dat in deze nieuwe wijk mag worden gebouwd. Dat staat nu op 850, maar wethouder Dekker (Liberalen) gaat voor 1000 woningen. Dekker gaat ervan uit dat dit eind juni bij de Provinciale Omgevingsvisie wordt opgehoogd. De wethouder hoopt niet alleen op deze 1000 woningen, maar daarnaast ook op 500 woningen in het stationsgebied

KERSENWEIDE De inschatting is dat er over 3 of 4 jaar gebouwd kan worden in het groene gebied ten westen van Odijk. Het streven is om 200 woningen per jaar te gaan bouwen. In de wijk - die de Kersenweide gaat heten - wordt voor meerdere doelgroepen gebouwd. Allereerst komt er 30 procent aan sociale huurwoningen. In het middensegment gaat het om 10 procent huur en 30 procent koop. Daarnaast wordt er nog 30 procent in de vrije sector gebouwd. P21 zou liever een andere verhouding zien, met meer goedkope woningen. Wethouder Dekker waarschuwde dat met deze ingreep het hele financiële plaatje gaat schuiven.

Het uitgangspunt voor de nieuwe wijk is 30 woningen per hectare. Bunniks Belang (BB) zou hier graag een hogere dichtheid zien. De Liberalen zijn hier tegen - als er meer woningen komen dan zou wat hen betreft het gebied met eenzelfde percentage moeten worden uitgebreid.

SPECULATIE TEGENGAAN De fracties vinden het erg belangrijk te voorkomen dat speculanten de woningen gaan opkopen. Dat vraagt om een goed anti-speculatiebeding. De woningen in de middencategorie gaan maximaal 350.000 euro kosten. De raad wil niet dat speculanten deze opkopen en voor meer geld gaan doorverkopen - ze moeten echt beschikbaar zijn voor mensen met een middeninkomen die er daadwerkelijk gaan wonen. De wethouder kijkt hier serieus naar, en hoopt daarnaast dat de Tweede Kamer hier maatregelen voor gaat nemen. Mogelijk scherpen fracties deze eis nog aan met een amendement.

ÉÉN AUTO VOOR DE DEUR P21 heeft ambities met de parkeernorm. Die staat nu in de hele gemeente op 1,46 en P21 wil die - in elk geval in deze wijk - terugbrengen naar 1 auto per woning: ,, Zodat we de bewoners krijgen die we wensen. Door de parkeernorm te verlagen krijgen we mensen die minder op de auto gericht zijn.” De Kersenweide wordt een wijk met 30 km, waar de auto te gast is, en met goede verbindingen voor fiets en openbaar vervoer.

BB wil ook goed naar de parkeernorm kijken en brengt deze in verband met woningdichtheid: ,,Wij willen minder ruimte voor auto’s en meer ruimte voor woningen.” P21 noemde dit interessant, en ook het CDA lijkt deze redenatie nader te gaan overwegen.

ROMMELTJE Wethouder Dekker wil voorkomen dat er door een gebrek aan parkeerplaatsen, overal en nergens wordt geparkeerd en dat het een rommeltje wordt. Daarom wil zij aan de bestaande norm vasthouden: ,,De parkeernorm kan altijd nog naar beneden worden bijgesteld. Het is nooit probleem om in een wijk meer ruimte te hebben, waar je later nog wat mee kunt.” De Liberalen zijn tegen zo’n lage parkeernorm. De partij wil bewoners geen norm opleggen. Omdat het onderwerp wel sterk bij een aantal fracties speelt, stelde wethouder Dekker voor om een benchmark onderzoek te doen bij andere gemeenten. De resultaten hiervan kunnen vervolgens worden meegenomen in de Gebiedsvisie.

NIETS MEER AAN DOEN NU De Liberalen zien wijzigingen van deze IpvE niet zitten en steunen daarmee de eigen wethouder: ,,Dit is een prima document, waar al 127 eisen in staan. Voor nu geeft dat voldoende duidelijkheid. We moeten als raad hier niet allerlei eisen aan toevoegen en het hele plan dicht spijkeren.”

TOCH KOMEN ER WIJZIGINGEN Daar kregen De Liberalen hun coalitiepartner P21 niet in mee. P21 vroeg juist om meer tijd om weloverwogen wijzigingen te kunnen voorstellen. Wethouder Ali Dekker noemde dat niet verstandig en zette er druk op: ,,Ik vraag me af waar die extra tijd voor wordt benut. Die zes extra weken leveren waarschijnlijk niet meer helderheid op. Op deze manier gaan we het niet halen om eind van het jaar de Gebiedsvisie aan de raad voor te leggen.”

Uiteindelijk is een tussenweg gevonden door twee weken extra de tijd te nemen. Eerst zou het besluit op 1 april vallen. Nu is er op 15 april eerst een Open Huis waar fracties mogelijke moties en amendementen kunnen toelichten. Diezelfde avond volgt er ook een raadsvergadering, waar een besluit over het IPvE voor Odijkwest kan worden genomen.

DIEPTEPUNT De fractievoorzitter van De Liberalen: ,,Wij zijn erg teleurgesteld in coalitiepartner P21. Ik noem het bedroevend, een dieptepunt in onze samenwerking.”

De gemeenteraad die op 27 maart 2018 werd geinstalleerd (archief)
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie