Paul Link en Joop Spaans bij het te slopen pompstation Van Zijl
Paul Link en Joop Spaans bij het te slopen pompstation Van Zijl Kuun Jenniskens

Nieuwbouw appartementen Van Zijl: wat is een Molenweg zonder molen?

Politiek

BUNNIK Voor de Molenweg 22 tot 30 in Bunnik - de plek waar Van Zijl een autogarage, bandenservice en een benzinepomp had, en waar de dierenwinkel samen met een aantal kantoren was gevestigd - is een plan ontwikkeld met 24 appartementen. Dat gebeurt in drie woonlagen. Er komen 39 parkeerplaatsen bij. Volgens de gemeente gaat het om vrije sector huurappartementen. De buurt is niet blij.

door Kuun Jenniskens

BunniksNieuws.nl spreekt met Paul Link en Joop Spaans, die beiden tegenover Van Zijl wonen. De eerste keer dat hoorden van een plan met appartementen, was tijdens een inloopavond die projectontwikkelaar Van Wanrooij op 27 november 2019 organiseerde. Eerder was er sprake van een plan met 4 twee-onder-een kapwoningen, een plan waarbij de molen mogelijk had kunnen blijven bestaan.

[SLOOP MOLEN PIJNPUNT] Tijdens de inloopavond werd duidelijk dat alle bestaande bebouwing wordt gesloopt en hier zit voor beide heren (die namens een grote groep bewoners spreken) voor een groot deel de kneep: dan verdwijnt ook de markante Bunnikse molen, die toch herinnert aan een paar eeuwen geschiedenis.

Deze oude korenmolen staat er sinds 1800. Volgens de Monumenten Inventarisatie (MIPU) was het een stellingmolen, die na een tragisch ongeluk van de molenaar, in bezit kwam van Piet A. van Zijl. Hij kocht de molen in 1929 en ontmantelde hem - haalde de kap en de wieken eraf - en bouwde er een loods tegenaan en woonhuis ernaast. Sindsdien staat er alleen een romp, deze wordt ook wel ‘peperbus’ genoemd.

,,De Molenweg vormt samen met de Smalleweg en de Dorpsstraat de middeleeuwse structuur van het dorp”, zegt Paul Link. ,,Deze wegen hadden in het midden een onbebouwd stuk grond, de Arrisbrink geheten. Dit is dus echt het oude hart van Bunnik. De molenaarswoning staat er ook nog, dat is de woning met de rieten kap naast de molen. Wat is nou de Molenweg zonder molen?”

[WAT VINDT BUNNIK HIERVAN?] Paul Link ziet mogelijkheden voor een ludieke bestemming van de molen. Bijvoorbeeld als trouwlocatie of als bed&breakfast. ,,Maar volgens de projectontwikkelaar kan het financieel niet uit om de molen te behouden. Terwijl het onze insteek juist is, nu het bedrijventerrein hier weg gaat, dat de nieuwe bebouwing weer gaat bijdragen aan het dorpse karakter. Ik hoef niet per se de wieken terug, maar wil wel graag het ensemble behouden. Overal worden molens opgeknapt, en Bunnik sloopt hem gewoon?”

Joop Spaans: ,,Wij zijn er ook benieuwd naar wat andere Bunnikse inwoners hier van vinden? Dit gaat niet alleen ons als bewoners aan. Maar de rest van Bunnik weet waarschijnlijk helemaal niet dat dit gebeurt. Daarom wilden we ook een artikel in de krant.”

Link en Spaans vinden dat ze met dit plan teveel tussen appartementencomplexen worden ingeklemd. Aan de Molenweg staat al een appartementengebouw met studio’s en achter hun tuin verrijst het appartementengebouw dat naast de brandweer wordt gebouwd.

[VERKEERSOVERLAST IS AL GROOT] Ook de toename van verkeer met zoveel appartementen baart bewoners van de Molenweg zorgen. Paul Link: ,,Alles is mogelijk voor anderen, behalve voor inwoners. Tot 10 jaar geleden was dit nog een doorgangsweg met veel vrachtverkeer. De verkeerssituatie was zeer gevaarlijk. Ook hebben we jarenlang te kampen gehad met klanten van het pompstation. Daarnaast parkeren bezoekers van de winkels aan de overkant hier. En de Molenweg ontsluit de wijk Engboogerd hierachter. Met 8 woningen voeg je naar onze mening geen gevaar toe. Met 24 appartementen doe je dat wel. Wij geven het plan dus een dikke min.”

Bewoners hebben begin januari een brief met hun zorgen naar de gemeenteraad gestuurd. In februari vraagt de bouwer de Omgevingsvergunning aan en dan wil hij voor de zomer gaan bouwen. Een jaar later kan het complex worden opgeleverd.

[KAN ZONDER WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN] Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten dat er voor dit plan geen bestemmingsplanwijziging nodig is omdat het perceel zowel een woon- als een bedrijfsbestemming heeft. Hiermee is het een zaak voor het college en hoeft de gemeenteraad geen toestemming te geven. Volgens de gemeente gaat het om appartementen van 65 tot 75 m2 woonoppervlakte. Deze woningen worden gasloos, krijgen zonnepanelen op het dak en ze worden voorzien van warmtepompen.

Meer informatie vindt u op www.molenweg22-30.nl.

Joop Spaans en Paul Link voor de molenromp die ze willen behouden
Het plangebied van bovenaf gezien
Tekening voor 24 nieuwbouw appartementen
Straataanzicht van het appartementengebouw
Bovenaanzicht van de achterzijde waar het parkeren is geregeld
Metselsierwerk in het winkelpand aan de Molenweg dat wordt gesloopt
advertentie