Afbeelding
Henk Hoitink

Verleg N229 bij Odijk

Column

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten plannen te gaan maken voor woningbouw in Odijk-West. Het is de bedoeling dat deze nieuwe wijk integraal onderdeel wordt van het bestaande dorp Odijk. Maar dat zal niet lukken als de provinciale weg N229 blijft zoals die is. Om bij de scholen, de winkels en de sportaccommodaties te kunnen komen, moeten de nieuwe inwoners en hun kinderen immers deze drukke weg oversteken. De weg wordt zo een barrière tussen Odijk-West en het oude dorp. De gemeenteraad vindt dan ook dat deze barrièrewerking moet worden voorkomen. Dat kan op verschillende manieren: een verdieping van de weg, een omlegging van de weg, of een verlegging van de weg naar het westen (met een aansluiting op de Limesbaan tussen Houten en de A12). Ik ben voor het laatste.

Met de verlegging van de N229 richting Houten kan namelijk nog een tweede probleem worden opgelost: De verkeerscongestie bij de aansluiting op de A12 bij Bunnik. Door de vervlechting van op- en afritten en kruisingen geeft dit ingewikkelde verkeersknooppunt beperkte capaciteit. Het gevolg is verkeersopstoppingen op zowel de N229 als in het dorp Bunnik. Bij een verlegging van de N229 hoeft het verkeer tussen Wijk en de A12 niet meer via dit knooppunt, maar kan gebruik maken de aansluiting van de Limesbaan op de A12. En bij uitbreiding van deze halve aansluiting naar een hele (wat ook in het voordeel is van Houten), dan kan de verkeersdruk bij Odijk en Bunnik nog verder omlaag worden gebracht. Met name het verkeerslawaai en de luchtvervuiling in Odijk zullen afnemen.

Een verlegging van de N229 is ook in het voordeel van onze buurgemeenten. Dit maakt de kans groter dat de provincie wil financieren. En het zorgt ervoor dat Odijk-West integraal onderdeel gaat worden van het dorp Odijk. De nieuwe inwoners hebben zodoende onbelemmerd toegang tot de voorzieningen in het dorp. Het winkelcentrum De Meent komt geografisch gezien precies in het midden te liggen. Meer inwoners betekent meer klanten. Dat kan de kwaliteit van de winkelvoorzieningen en van het plein alleen maar ten goede komen. Ook de scholen en de verenigingen zullen profiteren.

Kortom een combinatie van Odijk-West met een verlegging van de N229 is een win-win-situatie. Het draagt bij aan een verbetering van de regionale verkeerssituatie, de vermindering van de woningnood in de regio, het welzijn van bewoners en de vitaliteit van dorp.

Hein Hoitink, fractievoorzitter De Liberalen

advertentie
advertentie