Afbeelding
Foto Shutterstock

Hoe een arbodienst kan bijdragen aan het voorkomen van ziekteverzuim

Partnercontent

Als je werkgever bent wil je goede arbeidsomstandigheden creëren voor je werknemers. Een veilige werkomgeving en een prettige sfeer dragen immers bij aan gemotiveerde en tevreden medewerkers. Automatisch vloeit daaruit voort dat je met deze inslag ook kosten en problemen door ziekteverzuim wilt voorkomen. Het is volgens de Arbowet niet voor niets verplicht om op z’n minst een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Het behoort tot de kerntaken van een gecertificeerde arbodienst om ondersteuning te bieden voor een goed verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. Als werkgever kun je je onderneming én je mensen met gedegen verzuimbegeleiding immers gezond houden en daarmee sancties voorkomen.

Wanneer moet je een bedrijfsarts inschakelen?

Ondanks de inspanningen die je als werkgever doet voor het creëren van optimale arbeidsomstandigheden, kan een van je medewerkers langdurig in de ziektewet raken. Ziekteverzuim kan onder meer veroorzaakt worden door een chronische ziekte, de gevolgen van een bedrijfsongeval of psychische klachten. Ongeacht de reden van de ziekmelding ben je als werkgever verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen. Vraag jij je af: wat doet een bedrijfsarts? Deze arts dient binnen zes weken na de ziekmelding een advies en een analyse uit te brengen, compleet met de achterliggende oorzaak voor het uitvallen van de werknemer en een mogelijke oplossing voor de situatie. Op basis van het advies van de bedrijfsarts wordt een plan opgesteld voor de re-integratie. Dit gebeurt in overleg met de zieke werknemer. 

Wat doet een gecertificeerde arbodienst?

Vanzelfsprekend geldt op dit terrein dat voorkomen beter is dan genezen, want een dergelijk traject is vaak complex, langdurig en voor beide partijen ongewenst. Het is daarom aan te raden om een arbodienst preventief in te schakelen. De experts van een gecertificeerde arbodienst kunnen ondersteuning bieden bij onder andere: 

• Begeleiding bij verzuim met de focus op het voorkomen van verder verzuim en duurzame inzetbaarheid;

• Het uitvoeren van een preventiecheck om verzuim te verkorten;

• Het houden van een open spreekuur voor medewerkers voor vroegtijdige signalering;

• Het adviseren van de preventiemedewerker van de organisatie; 

• Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden;

• Een periodiek onderzoek onder individuele werknemers om gezondheidsrisico’s op te sporen;

• Werknemers die met verzuim in aanraking komen, spoedig en verantwoord weer aan het werk helpen.

Voorkomen van ziekteverzuim is beter dan genezen

Wanneer het begrip arbodienst wordt genoemd, denken veel mensen in het bijzonder aan verzuimbegeleiding. Aangezien de Wet Verbetering Poortwachter werkgevers verplicht om samen met een zieke werknemer en de arbodienst en te streven naar re-integratie, is dat niet verwonderlijk. Maar de taken en verantwoordelijkheden van een arbodienst gaan veel verder. Vanzelfsprekend is het voor de werkgever en zijn werknemer prettig dat iemand die langdurig ziek is, de werkzaamheden weer kan hervatten. Maar het voorkomen van ziekteverzuim is nog veel beter. Het bieden van ondersteuning bij vroegtijdige signalering van risico’s is exact waaruit een minstens zo grote kracht van arbodiensten blijkt. Het inschakelen van een bedrijfsarts is dan überhaupt niet aan de orde, want een gezonde arbeidssituatie waarin werknemers zich optimaal kunnen ontplooien wordt op die manier gewaarborgd. 

advertentie
advertentie