Verbeelding hoe Houten Oost er uit zou kunnen zien
Verbeelding hoe Houten Oost er uit zou kunnen zien Screenshot Houtens Manifest

Woningbouw in Houten Noordwest of Oost?

8 november 2021 om 16:09 Nieuwbouw

HOUTEN Na het verwerpen van de Ruimtelijke Koers heeft de gemeenteraad het college van B&W via een motie de opdracht gegeven om grootschalige woningbouw te onderzoeken ten noordwesten van Houten, maar ook in oostelijke richting. Vier scenario’s zijn onderzocht en de uitkomsten hiervan lagen donderdag 2 november bij de gemeenteraad. 

door Kuun Jenniskens

Volgens dit onderzoek zouden in Noordwest en Oost tussen de 2200 en 3400 woningen kunnen worden gebouwd. In de kern Houten is ruimte voor 1200 tot 2600 woningen - dat gaat dan om inbreidingen in Centrum, Molenzoom en Koppeling. Het is voor het eerst dat er vanuit Houten onderzoek is gedaan naar uitbreiding ten oosten van Houten. Er zijn vier scenario’s onderzocht: 1) 2000 tot 2200 woningen in Noordwest; 2) 2200 woningen in Oost; 3) 3200 woningen in Oost; en 4) 1000 tot 1100 woningen in Noordwest én 2200 in Oost.

KIEZEN TUSSEN NOORDWEST OF OOST Volgens het onderzoek zijn in Noordwest en Oost goede, groene woonwijken te bouwen. Het college wil niet beide gebieden ontwikkelen omdat het leidt tot minder voorzieningen en minder kwaliteit in elk van de afzonderlijke gebieden. Volgens het college moet er een keuze gemaakt worden voor één van beide locaties. Daarnaast blijft woningbouw binnen de Rondweg noodzakelijk om – ook op korte termijn – aan de woningbehoefte te voldoen. Bouwen in Noordwest of Oost kost meer tijd omdat er veel onzekerheden zijn. 

MENING FRACTIES Hoe staan fracties tegenover woningbouw in Noordwest en Oost? HA was al langer voor groei richting Oost, en spreekt zich duidelijk uit tegen verdere groei in het Noordwesten. ITH wil ver weg blijven van scenario 1 omdat dit teveel weg heeft van de Ruimtelijke Koers, en vindt groei richting Oost aantrekkelijk. PvdA zegt veel met dit onderzoeksrapport te kunnen, maar ziet dat er ook andere scenario’s denkbaar zijn. VVD vindt het belangrijk eerst bestaande wijken te transformeren en wil zeker niet strak tegen de gemeentegrens aanbouwen. Het CDA is nog niet aan een keuze toe maar ziet wel voordelen aan Oost boven Noordwest. GroenLinks denkt dat er mooie wijk kan ontstaan in Oost, met veel groen en een rivier - maar ziet wel een negatief effect van extra verharding - deze partij is nog niet aan een keuze toe. D66 zou zeker niet willen bouwen tot aan de grens van Bunnik, toont zich iets minder enthousiast over Oost, maar Houten heeft niet veel geld en Noordwest is duurder. De CU wil snel bouwen in Centrum, Molenzoom en Koppeling en zorgen dat er snel een goede visie komt op de groenstructuur van Noordwest en Oost. De SGP wil zich niet op de stad Utrecht richten, wel op de Kromme Rijnstreek en heeft al een slogan: ,,Plek voor uw kroost in Houten-oost.”

Een amendement om dit onderzoek niet ‘vast te stellen’, maar ‘ter kennisgeving aan te nemen’ - het lijkt anders te veel alsof er al conclusies zijn getrokken - werd aangenomen. Het geamendeerde raadsvoorstel is vervolgens unaniem aangenomen. De inzichten, dilemma’s en aanbevelingen uit dit onderzoeksrapport gaat de gemeente nu gebruiken voor een ruimtelijke visie op beide locaties.

Het open gebied aan de oostkant van Houten, waar volgens het Manifest Houtense Koers een parkwijk verrijst.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie