Scenario 1b, met bouw van 2200 woningen ten noordwesten van Houten, met verlegging van de infrastructuur.
Scenario 1b, met bouw van 2200 woningen ten noordwesten van Houten, met verlegging van de infrastructuur. Gemeente Houten

Houten staat voor principiële keuze: bouwen in het buitengebied of aansluiten bij de stad

27 september 2021 om 14:56 Nieuwbouw

HOUTEN Gaat Houten 2200 woningen bouwen aan de noordwestkant van de gemeente en sluit Houten daarmee aan op de stad Utrecht? Of kiest de raad ervoor om richting Bunnik te bouwen en daarmee landelijk gebied op te geven? Dat lijkt de inzet te worden van de verkiezingen in maart volgend jaar.

door Agnes Corbeij

Nadat een meerderheid van de inwoners van Houten zich in een referendum uitsprak tegen de Ruimtelijke Koers, vroeg de gemeenteraad om een onderzoek naar de mogelijkheden voor woningbouw aan de noordwest- en oostkant, buiten de Rondweg. Een belangrijk uitgangspunt van dit onderzoek is de afstand tot grote wegen: minimaal 300 meter tot de A27, minimaal 50 meter tot de Rondweg. 

WOONVISIE In alle scenario’s wordt uitgegaan van de bouw van 4700 woningen tot 2040, waarvan het grootste deel appartementen. Dat is ook de inzet in de concept Woonvisie 2021-2040, die ook deze week openbaar werd. In de meeste scenario’s worden in het centrum op de Molenzoom en op de Koppeling 2600 woningen gebouwd, net als in de Ruimtelijke Koers. Dat aantal is gelijk gebleven. In het onderzoeksrapport wordt er wel bij gezegd dat deze woningen wel ‘een andere verschijningsvorm kunnen hebben’.

Wethouder Sander Bos lichtte in een persgesprek toe dat op korte termijn 500 tot 600 woningen gebouwd zullen worden, als losstaande projecten, binnen de Rondweg. De keuze waar gebouwd gaat worden buiten de Rondweg wordt duidelijk over de verkiezingen heen getild. Bos: ,,Ik ga de gemeenteraad nu niet vragen een keuze tussen de verschillende scenario’s te maken. We presteren alleen de resultaten.”    

VARIANTEN In het eerste scenario worden 2200 woningen gebouwd ten noordwesten van Houten, in het tweede scenario komen ze aan de oostkant. Daarnaast is er een variant waarbij 3400 woningen verdeeld worden over noordwest en oost en in de laatste variant worden 3200 woningen ten oosten van Houten gebouwd. 

Voor alle scenario’s is ook uitgewerkt wat de resultaten zijn als de Rondweg wel of niet wordt omgelegd. ,,Als de Rondweg niet wordt omgelegd, is er sprake van een barrière tussen de bestaande en de nieuwe woonwijk, maar als de Rondweg wel wordt omgelegd is er een barrière tussen de woningbouw en het buitengebied. Fietstunnels verminderen de barrière, maar nemen deze niet weg. Bij omlegging van de Rondweg kan de bestaande Rondweg autoluw of gedeeltelijk zelfs autovrij wordt gemaakt, zodat deze minder of geen barrière meer vormt.”

Een verdeling van de woningen over noordwest en oost wordt afgeraden door de onderzoekers, omdat Houten dan aan twee kanten te maken krijgt met uitbreiding. Die situatie wordt als onwenselijk bestempeld. 

MANIFEST De variant waarbij 3200 woningen ten oosten worden gebouwd, is opgesteld samen met de initiatiefnemers van het Houtens Manifest, dat zich tijdens de campagne van het referendum ontpopte als alternatief plan. Daarbij wordt in het rapport wel vermeld dat ,,... niet op alle punten consensus is bereikt tussen het ontwerpteam en de opstellers van het Manifest.”

Als er in Noordwest gebouwd wordt, zonder de wegenstructuur te veranderen, worden de kassen weggehaald en de sportvelden verplaatst naar het Hof van Wulven, omdat daar, vlak naast de A27, niet gebouwd kan worden volgens de uitgangspunten van dit onderzoek. Als de Utrechtseweg en Rondweg om de nieuwe wijk heen gelegd worden, worden de sportvelden ten noorden, aan de kant van het fort ingetekend.  

OOSTKANT Nieuwbouw aan de oostkant van Houten vereist een lagere dichtheid, volgens de onderzoekers. In dit ontwerp worden meer grondgebonden woningen bedacht, de dichtheid komt overeen met het gemiddelde in het bestaande Houten. Het zwaartepunt van de bouwlocatie ligt in het verlengde van de Koppeling, in de richting van Odijk, maar ook iets noordelijker, tegenover de wijk de Akker staan woningen ingetekend.


Hoe ver groeien Houten, Bunnik en Odijk in de toekomst naar elkaar toe? - Gemeente Houten

In de variant die op basis van het Houtens Manifest is gemaakt, wordt doorgebouwd tot de gemeentegrens met Bunnik. Daardoor kan buiten de bebouwing geen groenzone ingesteld worden op eigen gebied, zoals in de variant met minder woningen wel kan. Wel kunnen er groenstroken in de nieuwe wijk opgenomen worden. 

PARTICIPATIE Het rapport gaat worden besproken door de gemeenteraad. Wethouder Bos wil graag benadrukken dat de inwoner ook weet aan zet komt: ,,In dit onderzoek is de inwoner niet aan bod geweest, behalve de mensen achter het Manifest. Op het moment dat er op basis van de resultaten een visie en keuzes gemaakt moeten worden, wordt het participatieproces weer opgestart.” 

Dat zal pas na de verkiezingen gebeuren. Over een week of drie wordt een ander onderzoek gepresenteerd, over woningbouw op de Molenzoom, Koppeling en in het centrum. Dat is op kortere termijn gericht.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie