Wim van de Geijn
Wim van de Geijn Kuun Jenniskens

Wim van de Geijn over Bunnikse Omgevingsvisie: ,,Als we niet oppassen gieten we de tweedeling van Bunnik in beton”

26 oktober 2021 om 23:51 Politiek

BUNNIK Wim van de Geijn heeft deelgenomen aan de Denktank die de gemeente in aanloop naar de Omgevingsvisie Bunnik 2040 heeft gehouden. In de huidige uitwerking mist hij een duidelijke visie over hoe Bunnik in 2040 er uit kan zien: ,,Is Bunnik over 20 jaar een uit de hand gelopen verkeersplein, of een Parkdorp aan de Kromme Rijn?” Bunniks Nieuws sprak met hem.

door Frits Beijnink

Wim van de Geijn woont sinds 2014 in het dorp Bunnik en heeft een achtergrond in innovatie in het ruimtelijk domein. Samen met dorpsgenoot Vincent Panhuysen (architect en stedenbouwkundige) heeft hij een ruimtelijk scenario voor 2040 opgesteld. Van de Geijn noemt een helder toekomstbeeld richting 2040 belangrijk. ,,Dat was voor ons reden om in de Denktank te gaan zitten. Twintig jaar vooruit is een prachtige termijn. Je eigen belang daarbij is niet belangrijk. Wat zeggen mijn kleinkinderen als ze over 20 jaar door de omgeving fietsen, zoals de initiatiefnemers deden begin dit jaar?” Om aandacht te vestigen op de urgentie, schreven Panhuysen en Van de Geijn een brief aan de gemeenteraad omdat op 28 oktober de Hoofdlijnennotitie van de Omgevingsvisie op de agenda staat

TEVEEL HUIDIGE SITUATIE Deze hoofdlijnennotitie blijft volgens beide heren te dichtbij de huidige situatie. ,,Er komen grote opgaven op onze gemeente af. Juist voor zaken waarover nog geen besluit is genomen zijn scenario’s belangrijk.” Met de scenario’s willen Panhuysen en Van de Geijn de urgentie van een integraal toekomstbeeld voor 2040 duidelijk maken. ,,Natuurlijk moet je stappen zetten vanuit het heden. Maar je moet weten waarnaar je op weg bent. Anders gaat de verrommeling door en verspeel je de kans om knellende vraagstukken structureel op te lossen. Dat kan de gemeente niet alleen en dat hoeft ook niet. Een verkeersplein is er niet voor wie er woont en werkt, maar voor wie zich wil verplaatsen. De regio dus, omliggende gemeenten, provincie en rijk. Ook daarom is een helder toekomstbeeld nodig waarin alle partijen hun belang terugzien en de handen ineen kunnen slaan met kwaliteit van de leefomgeving voor ogen.”

KNOOPPUNT BUNNIK Het IRP, een gezamenlijk perspectief op toekomstige woningbouw van de 16 samenwerkende Utrechtse gemeenten (U16), geeft volgens Wim van de Geijn de nodige input voor Bunnikse scenario’s. Het IRP spreekt van ‘knooppunt Bunnik’. Het gaat hier om 5000 woningen in hoge dichtheid gebouwd, in een relatief stedelijk woonmilieu, gericht op de OV-knoop. Wim van de Geijn ziet ook de verdubbeling van het spoor tussen Utrecht en Maarn en een nieuwe rivierbedding ten zuiden van Bunnik (de Houtense Rijn) - die ook in het IRP wordt ingetekend - als reële ontwikkelingen. ,,Dat maakt het extra belangrijk om scenario’s te hebben als die ontwikkelingen zich voordoen. En om binnen die ontwikkelingen dan te kunnen sturen en lobbyen richting het meest gewenste scenario.”

EEN BLAUWGROENE ADER Zo denkt Wim van de Geijn dat verdubbeling van het spoor zal leiden tot een ongelijkvloerse kruising met de Stationsweg en de Schoudermantel. Vanuit gesprekken met wethouders weet hij dat de gemeente de N229 richting de N221 (Limesbaan) wil verleggen en een volledige aansluiting wil maken met de A12. De N229 kan dan gebruikt worden als lokale ontsluitingsweg. Van de Geijn noemt dit een Parklaan. Beide mogelijke ontwikkelingen openen een nieuw perspectief: ,,De entree van de dorpskern van Bunnik keert om van oost naar west, de bedrijventerreinen komen achter het dorp te liggen en niet ervoor. Dat zal de dorpskern een ander aanzicht geven. De dorpskernen van Bunnik en Odijk kunnen verbonden worden door een blauwgroene ader van Kromme Rijn en Parklaan met het huidige viaduct N229/A12.” Van de Geijn ziet dit helemaal voor zich: ,,Deze weg biedt prachtige mogelijkheden als plek voor ontmoeten, verpozen, natuur en inbreiding van wonen en werken.”

(Tekst gaat onder plaatje verder)


Screenshot inbreng Wim van de Geijn

LEREN UIT HET VERLEDEN Van de Geijn en Panhuysen ergeren zich aan de ‘verrommeling’ van bebouwing en landschap tussen Bunnik en Odijk. De huidige entree van Bunnik vinden zij een lelijke schil rond een prachtige dorpskern met een lange en rijke historie. ,,Het spoor en de Provincialeweg snijden de kern en de schil in stukken, ingeklemd tussen de A12 en de Kromme Rijn die zich tussen de A12 en de spoorbrug van zijn lelijkste kant laat zien. Allemaal heel verklaarbaar: het spoor verschijnt in 1850 en de A12 precies een eeuw later. Het tracé van de Provincialeweg vraagt steeds meer ruimte en snijdt de krappe dorpskern doormidden, met een snelle uitbreiding van de dorpskernen in de afgelopen 75 jaar. Als we niet oppassen gebeurt nu met Odijk West hetzelfde en gieten we de tweedeling van Bunnik in beton.’’ 

WAT NU? Van de Geijn is benieuwd naar de raadsvergadering van 28 oktober. ,,We hopen dat de scenario’s ertoe leiden dat de gemeenteraad het belang en de urgentie van een toekomstbeeld voor 2040 onderschrijft en besluit tot concrete actie.” Bunnik kent door de nabijheid van het Science Park een hoog kennisniveau op uiteenlopende gebieden. Breng een expertgroep van betrokken inwoners bij elkaar die de politiek voedt met mogelijke scenario’s en laat het aan de politiek om onderbouwde keuzes maken. Scenario’s helpen om keuzes te maken waarvan volgende generaties zeggen: daar is tijdig en goed over nagedacht.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie