De waterschapsverkiezingen komen eraan
De waterschapsverkiezingen komen eraan Water Natuurlijk

Water Natuurlijk zoekt kandidaten voor waterschapsverkiezingen

Natuur en milieu

WIJK BIJ DUURSTEDE Gelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten worden op 15 maart 2023 ook de waterschapsverkiezingen gehouden. Partij ‘Water Natuurlijk’ is daarvoor nog op zoek naar kandidaten voor het Algemeen Bestuur.

Wat de waterschappen precies doen, is nog steeds niet algemeen bekend. Rita Kuijsters, voorzitter van het bestuur van Water Natuurlijk, regio De Stichtse Rijnlanden, vertelt enthousiast over de verschillende aspecten van water waar de waterschappen zich voor inzetten. „Water, of beter het gebrek aan water deze zomer, is door de voortschrijdende klimaatverandering een steeds groter probleem aan het worden. Het is actueel in Europa, in Nederland en ook binnen het werkgebied van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Zo is bijvoorbeeld het gemaal De Aanvoerder op 18 juli aangezet om zoet water uit het Amsterdam Rijnkanaal naar West Nederland te pompen. Of denk aan de inspanningen van de waterbeheerders in het kader van de Europese Kaderichtlijn Water om het grond- en oppervlaktewater schoon te maken. En de vraag of dat op tijd gaat lukken… Ook het afremmen van de bodemdaling in het westelijk veenweidegebied en de afweging tussen woningbouw in de polder Rijnenburg bij Utrecht of het gebied reserveren voor de opvang van water en zijn onderwerpen waar we binnen HDSR mee te maken hebben.”

Water Natuurlijk werkt in het waterschapsbestuur van HDSR aan veilig, gezond en schoon water met veel aandacht voor natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Voor de mensen die er wonen en werken; in het landelijk gebied én in de stad. Dat alles tegen betaalbare en vooral eerlijk verdeelde kosten. De komende jaren wil Water Natuurlijk zich o.a. richten op water sturend laten zijn bij keuzes voor de inrichting van een gebied, herstel van biodiversiteit, verwijderen van microplastics, klimaataanpak en verdere ontwikkeling van terugwinning van grondstoffen uit zuiveringsinstallaties.

Kuijsters gaat verder „Om onze doelen te bereiken, is een sterke fractie met goede kandidaten nodig. Hiervoor zijn wij op zoek naar deze kandidaten, die namens de partij zitting kunnen nemen in het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het vraagt inzet en tijd, maar je krijgt er ook veel voor terug.”

Meer informatie is te vinden op de website https://www.waternatuurlijk.nl/de-stichtse-rijnlanden/verkiezingen-2023. Hier kunnen mensen zich ook aanmelden. De sluitingstermijn is 31 augustus 2022.

advertentie
advertentie