Afbeelding
Google Street

Ontwerp-peilbesluit Langbroekerwetering ter inzage

22 juni 2020 om 07:46 Natuur en milieu

WIJK BIJ DUURSTEDE Van 22 juni tot en met 3 augustus 2020 ligt het ontwerp-peilbesluit Langbroekerwetering ter inzage. Dit peilbesluit beslaat het Langbroekerwetering-gebied dat ligt in delen van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Bunnik. In een peilbesluit worden de waterpeilen van een gebied vastgelegd; bij het vaststellen van zo’n besluit weegt het algemeen bestuur van het waterschap de verschillende belangen af. 

Het huidige peilbesluit dateert uit 2008; in de tussentijd is er veel veranderd in het gebied. De waterhuishouding is de afgelopen jaren aangepast: natuurgebieden en landbouwpercelen hebben hun eigen peilgebieden met hun eigen waterpeil gekregen. Ze zijn als het ware van elkaar geïsoleerd. Daardoor zijn de omstandigheden voor natuur èn landbouw verbeterd. 

STUKKEN INZIEN Het ontwerp-peilbesluit is in te zien van 22 juni tot en met 3 augustus op de website van het waterschap: hdsr.nl/pblangbroekerwetering. In verband met de corona-crisis kan het plan niet op het hoofdkantoor van het waterschap worden ingezien. 

Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen op het ontwerp-peilbesluit voor de Langbroekerwetering. Een inspraakreactie kan men richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten. 

Iedereen die inspreekt, wordt geïnformeerd over de wijze waarop zijn of haar inspraakreactie in het peilbesluit Langbroekerwetering (2020) wordt verwerkt. Dit gebeurt voordat de plannen door het algemeen bestuur worden vastgesteld. 

INFORMATIE Meer informatie over het ontwerp-peilbesluit staat op de site van het waterschap. Voor een inhoudelijke toelichting op het peilbesluit of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan men mailen of een (telefonische) afspraak maken met projectleider Corina Wijnen, via telefoon: (030) 209 71 52, of e-mail: corina.wijnen@hdsr.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie