Kamers met Aandacht zoekt mensen met ruimte in hun huis en hun hart

6 jan, 08:00 Maatschappelijk
Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht zoekt woonruimte voor jongeren die nog net niet zelfstandig kunnen wonen. De jongen is niet de persoon in het artikel.
Kamers met Aandacht zoekt woonruimte voor jongeren die nog net niet zelfstandig kunnen wonen. De jongen is niet de persoon in het artikel.

HOUTEN Marrie Steendam uit Houten en Wil Verbiezen uit Zeist verhuren een deel van hun woning als Kamer met Aandacht aan een jongere die niet helemaal zelfstandig kan wonen. Zij zijn blij met de aanspraak en het gevoel betekenisvol te kunnen zijn voor een ander. Kamers met Aandacht is op zoek naar meer verhuurders, ook in Bunnik. 

Marrie Steendam uit Houten las over Kamers met Aandacht en nam contact op. ,,Ik heb jarenlang les gegeven op het speciaal onderwijs en voor leerlingen met leer- of sociale problemen. Ik werkte onder meer op Het Houtens.” Steendam werd langdurig ziek en kon niet meer aan de slag voor de klas. ,,Ik was op zoek naar een nieuwe invulling, van mijn leven en van mijn huis.”