Deelnemers aan de werkgroepen die de Toekomstvisie creëerden: Bart Stolk (ambtenaar van de gemeente), Ruben IJpelaar (inwoner), Fred Odijk (gemeente Bunnik), Yvon Hoogendijk (inwoner en ondernemer), Irene Okkerman ('t Wapen van Odijk) en Ali Dekker (wethouder).
Deelnemers aan de werkgroepen die de Toekomstvisie creëerden: Bart Stolk (ambtenaar van de gemeente), Ruben IJpelaar (inwoner), Fred Odijk (gemeente Bunnik), Yvon Hoogendijk (inwoner en ondernemer), Irene Okkerman ('t Wapen van Odijk) en Ali Dekker (wethouder). Gemeente Bunnik

Bewoners en ondernemers zetten visie voor dorpshart Odijk op papier

16 december 2021 om 16:00 Politiek

ODIJK Kerstverlichting op De Meent in Odijk. Het lijkt zo logisch, maar de laatste decennia is het niet gebeurd. Het is een van de ‘quick wins’ die naar voren kwamen bij het maken van een toekomstvisie. Die visie werd gemaakt door omwonenden en ondernemers en werd 2 december unaniem aangenomen voor de gemeenteraad.

door Agnes Corbeij

Normaal gesproken neemt de gemeente de taak op zich om een visie op te stellen voordat er uitgewerkte plannen komen te liggen. Of het nu gaat om het bouwen van woningen, een speeltuin of het inrichten van openbaar groen. Met de opkomst van burgerparticipatie wordt steeds meer gezocht naar de samenwerking van inwoners en ondernemers in dit proces.

OMGEKEERD In het geval van de Toekomstvisie Dorpshart Odijk was het zelfs omgekeerd. Inwoners, winkeliers en horeca-ondernemers, 120 personen in totaal, creëerden een visie voor dit belangrijke stukje Odijk. De gemeente faciliteerde door bijeenkomsten te organiseren en een deel van de communicatie te regelen. Deelnemers zijn positief over deze werkwijze. Irene Okkerman, eigenaar van ‘t Wapen van Odijk: ,,De gemeente weet nu wat wij willen en kan daarmee aan de slag.”

De Meent, een stukje Zeisterweg, Boomgaardweg en Sint Nicolaaslaan vormen samen het centrum van het dorp. Weinig Odijkers zijn hier trots op. Veel historische gebouwen zijn decennia geleden al gesloopt en de sfeer is vaak ver te zoeken. Menig Odijker kijkt met jaloezie naar de Brink in Werkhoven of het Oude Dorp in Houten. Daar willen de deelnemers aan de Toekomstvisie graag iets aan doen.

PRAKTISCH CENTRUM  Okkerman woont zelf niet in Odijk. ,,Ik woon in Houten en heb Odijk goed leren kennen de afgelopen jaren, vanuit ‘t Wapen. Als je als buitenstaander naar Odijk komt, moet je eerst goed zoeken naar het dorpscentrum. De Meent heeft niet die uitstraling. Het is een heel praktisch centrum, maar het is geen kloppend hart.”

In verschillende werkgroepen werd er gesproken over de verkeersveiligheid, wonen, winkelen en recreëren. Inhoudelijk is de visie niet verrassend, er staat niets in wat niet al vaker is geopperd. De autoluwe Meent, meer groen, starterswoningen en de behoefte aan kleine winkeltjes, het zijn allemaal geen nieuwe ideeën. Wel is het voor het eerst dat het zo duidelijk op papier staat.

STIP OP DE HORIZON De deelnemers hopen daarom dat het iets in beweging zet. Okkerman: ,,De grootste winst is dat we een stip op de horizon hebben gezet. De gemeente heeft hiermee een uitgangspunt voor het vervolg.” Dat vervolg bestaat uit een Uitvoeringsdocument, dat het college gaat opstellen. Daarin staat hoe de visie uitgevoerd kan gaan worden en wat dit gaat kosten.

Ook daarbij worden de inwoners en ondernemers betrokken. Yvon Hoogendijk is een van hen. Zij is Odijkse, eigenaresse van Tierelethee aan de Boomgaardweg en voormalig wethouder. ,,Ik ben ervan overtuigd dat vanuit de gemeenschapskracht, nabijheid en betrokkenheid in Odijk een vitaal en leefbaar dorpshart kan worden gerealiseerd waar de inwoner centraal staat.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie