Inwoners praten met Wethouder Ali Dekker over de toekomst van de gemeente Bunnik.
Inwoners praten met Wethouder Ali Dekker over de toekomst van de gemeente Bunnik. Agnes Laurens

Ideeën genoeg voor de Bunnikse Blik op 2040

16 oktober 2021 om 14:30 Maatschappelijk

BUNNIK Bunnik is een gemeente met drie dorpskernen. De gemeente groeit. De gemeente is – net als alle andere gemeenten – verplicht om een omgevingsvisie in te voeren. Deze omgevingsvisie vervangt 26 bestaande wetten, over ruimte, infrastructuur, milieu en water. Het afgelopen jaar hebben in de gemeente Bunnik inwoners, organisaties, bedrijven en raadsleden gesprekken gevoerd, ideeën en visies uitgewisseld hoe de gemeente Bunnik er in 2040 uit komt te zien. 

door Agnes Laurens

BELEID VAN DE TOEKOMST Afgelopen dinsdag heeft de gemeente de laatste van vier sessies gehouden in Locatie 78. De andere drie sessies waren door de coronacrisis online gehouden. ,,Het gaat om het beleid van de toekomst en wat daarin komt te staan wordt hier in hoofdlijnen verbeeld”, zegt wethouder Ali Dekker. Ze vervolgt: ,,We bouwen voort op wat er was.” De wethouder laat weten dat er een gezonde leefomgeving moet zijn voor alle inwoners van de gemeente. 

IN FASES Charlotte Dijksman werkt als omgevingsmanager en innovator bij de Gemeente Bunnik en als projectleider betrokken bij de omgevingsvisie. De gemeente Bunnik heeft stedelijk ontwikkelingsbureau RUIMTEVOLK ingeschakeld als partij om de omgevingsvisie van Bunnik in kaart te brengen en uitvoering te geven aan het geheel. Dijksman en haar team zijn een jaar geleden begonnen om het proces vorm te geven.

De omgevingsvisie is in drie fases tot stand gekomen. De eerste fase was het verkennen van wat er allemaal al in de gemeente is. Daarbij werd er een trendanalyse gemaakt; wat komt er in de gemeente en wat gaat er in de gemeente. Denk hierbij aan hoe mensen leven. Om te verkennen is er een brede enquête onder de inwoners van de gemeente Bunnik gehouden. Dit is ook wel De Atlas groep genoemd. In deze fase is de identiteit van de gemeente Bunnik bepaald.

In de tweede fase – verbinden – werd er geparticipeerd door kleine groep mensen, inwoners, bedrijven en organisaties, en de gemeente, waarbij zo goed mogelijk in beeld werd gebracht hoe Bunnik is en welke keuzes er moet worden gemaakt. Deze keuzes zijn in hoofdlijnen in notities geformuleerd.

In de derde fase – vertalen – is er naar aanleiding van die keuzes een opgave geformuleerd. Hierin worden vraagstukken gesteld waar de politiek – als alles klaar is – iets mee moet doen. Er is met alle vergaarde kennis en ideeën van inwoners, bedrijven, organisaties – nog niet mee naar de raad geweest.

BEHOUD VAN HET GROEN Winny Toersen, gemeenteraadslid voor De Liberalen, heeft meegedacht in de groep Atlas van Bunnik. Ze heeft samen met de bevolking bediscussieerd hoe de gemeente Bunnik er in 2040 uit moet komen te zien. ,,Wat ik zie is dat de gemeente Bunnik vergrijst, of dat er mensen in hun eentje of met z’n tweeën wonen.” Daarnaast was er volgens Toersen veel gericht op het behouden van het groen van Bunnik.

Ad Böing heeft als inwoner in de Atlas groep gezeten. Hij is het met Toersen eens, maar vult aan: ,,Het is de vergrijzing die met het thema vergroening aankwam zetten.” Verder is het volgens Böing de visie van inwoners, bedrijven, organisaties waar iets mee moet doen.

AANTREKKELIJKHEID DORPSKERNEN Birgitta Siebrand heeft als inwoner in de groep Denktank gezeten. Zij heeft meegepraat over de omgeving van Bunnik, zoals vergroening, combinatie van werk en vervoer, aantrekkelijkheid voor kinderen, winkelvoorzieningen, bedrijvigheid, openbaar vervoer, en alles waar inwoners dagelijks mee te maken krijgen. ,,Ik vind het erg belangrijk dat er goede huisvesting is”, vertelt Siebrand. Zij vindt dat er tijdens deze laatste – van de vier bijeenkomsten – over alle onderwerpen goed is nagedacht.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie