Lang de Kromme Rijn
Lang de Kromme Rijn Karel Bangma

Nieuwe Groenvisie krijgt ambitie om groen in Bunnik te versterken

28 mei 2021 om 15:15 Politiek

ODIJK ,,De ambitie zou moeten zijn om het groen in de gemeente Bunnik te versterken”, aldus wethouder Jocko Rensen tijdens het Open Huis over de startnotitie voor een nieuw op te stellen Groenvisie. Annemarie Huijsman (CDA) formuleerde een belangrijke vraag die bij meer fracties speelde: hoe gaat dit nieuwe beleidstuk zich verhouden tot de Omgevingsvisie?

door Kuun Jenniskens

Wethouder Jocko Rensen noemde de Groenvisie een verdieping en een verfijning van de thema’s uit de Omgevingsvisie: ,,Deze Groenvisie kan leiden tot aanpassing van de Omgevingsvisie.”

AANPLANT Inge Verhoef (P21) maakte zich sterk voor meer aanplant van bomen en groen, als bijdrage bij de klimaatcrisis - omdat bomen CO2 kunnen opslaan. Als raad is er eerder besloten om 1 procent meer bomen aan te planten. Hoe staat het hiermee?

De provincie heeft een programma om bomen te betalen. De wethouder: ,,De provincie betaalt die bomen niet zomaar via een bestellijst. Het heeft onze aandacht in gesprekken met de provincie.”

INVESTEREN Een andere belangrijke vraag ging over de kosten. Enerzijds wordt er gewaarschuwd in de startnotitie dat de Groenvisie tot hogere kosten kan leiden, anderzijds moet het tot een verlaging leiden van de kosten van groenonderhoud. Hoe is dat bedoeld?

Verhoef merkte hierbij op dat het mogelijk moet zijn om eenmalig in groen te investeren: ,,Als het maar niet structureel is.” Winny Toersen van De Liberalen is dezelfde mening toegedaan. 

De wethouder zei dat de gemeente niet veel geld in kas heeft, dus eventuele subsidiemogelijkheden zal hij zeker niet laten lopen. Over het incidenteel investeren zei Rensen: ,,We moeten wel realistisch zijn, want de beheerkosten van nieuw groen moeten we ook waar kunnen maken.”

DIT JAAR NOG Verhoef vroeg om een meer strakke deadline. Om in deze raadsperiode nog een besluit te kunnen nemen zou de Groenvisie in december van dit jaar naar de raad moeten komen. Andere fracties waren het hiermee eens, dus wethouder Rensen gaat zijn best doen de planning te versnellen. 

Dit onderwerp komt als debatpunt op de raadsagenda van 17 juni.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie