Thies van den Berg in een uitnodigende houding: „Ik vind het belangrijk om met de inwoners in gesprek te gaan!
Thies van den Berg in een uitnodigende houding: „Ik vind het belangrijk om met de inwoners in gesprek te gaan!" Maurice Wensing

VVD wil bouwen voor middeninkomens

2 maart 2022 om 08:08 Gemeenteraadsverkiezingen

ODIJK In de serie interviews met lijsttrekkers tot slot Thies van den Berg van de VVD. Ook hem stellen we de vier vragen die we aan alle lijsttrekkers stellen.

door Frits Beijnink

HOEVEEL WONINGEN, VOOR WIE?

Van den Berg: „Er is een wooncrisis en we moeten bouwen. Dat is ook nodig om de dorpen leefbaar te houden en voorzieningen op peil te houden.” De VVD wil onderzoeken of 5000 woningen reëel is en wil vol inzetten op ontwikkeling voor het middensegment, om doorstroming te creëren. De VVD reserveert bij nieuwbouw 20 procent voor sociale huur en 60 procent voor de middengroep (modaal tot twee keer modaal). Van den Berg over het belang van die groep: „De VVD is een volkspartij, daar zit de kracht van onze samenleving, daar zitten onze leraren, politieagenten en de mensen in de zorg of met beroepen waar je met je handen moet werken.” Hij geeft aan dat 5000 woningen zijn genoemd als randvoorwaarde om de provincie te laten meewerken aan de omlegging van de N229. 

BUNNIK KLIMAATNEUTRAAL, WANNEER EN HOE? Van den Berg: „Wij denken dat het op dit moment te vroeg is om windmolens neer te zetten, omdat de gezondheidseffecten nog onvoldoende bekend zijn. We stellen gezondheid en welzijn voorop en we vermoeden dat windmolens dan niet passen.” De VVD is daarom tegen windmolens. De VVD is voor een zonnelint langs de A12 en wil wel meer zonnevelden, maar wil het landschap ook voldoende groen en leefbaar houden. Klimaatneutraal binnen de eigen gemeentegrenzen lijkt de VVD niet haalbaar. Van den Berg: „Laten we vol inzetten op energieneutraal en circulair bouwen van de nieuwe woningen, met zonnepanelen op het dak, en laten we kijken hoe we mensen zo goed mogelijk kunnen helpen hun huizen te isoleren.” Van den Berg pleit daarbij voor een wijkgerichte aanpak, waarin de gemeente een loketfunctie heeft.

LEEFBAARHEID DORPSKERNEN Van den Berg vindt het fantastisch hoe betrokken inwoners in de dorpen vaak zijn: „De typische Bunniker wil meepraten en meedenken. Vaak zijn ze heel deskundig, als je bijvoorbeeld naar de insprekers in het Open Huis kijkt.” Van den Berg is recent langs de deur geweest in Werkhoven en gaat binnenkort in gesprek met de initiatiefgroep Werkhoven. Voor aanpassingen in de kernen is woningbouw ‘het vliegwiel’ dat geld oplevert en zorgt dat voorzieningen kunnen blijven. Over de traverse in Bunnik: „Er ligt nu een kans om de fietsverbinding op te waarderen, dat moeten we doen. Maar ik snap ook heus wel dat er zorgen zijn. Straks wordt er alleen maar geracet en kunnen we onze auto niet meer kwijt. Daar moeten we naar luisteren.” Van den Berg wil in gesprek met de provincie over een lange termijn aanpak rond de traverse: „De signalen uit de samenleving zijn duidelijk: jongens we willen wel, maar we zijn bang dat als we dit doen we niet meer toekomen aan onze eigenlijke visie.” Van den Berg vindt een visie op de dorpskernen belangrijk omdat je daarmee perspectief biedt.

VRIJE KEUZE Van den Berg: „Duidelijkheid en ruimte bieden aan ondernemers. Heldere plannen over woningbouw zijn belangrijk voor ondernemers, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Zeg daarom: zoveel woningen en ongeveer daar.” Ruimte betekent voor hem ook dat ondernemers de vrijheid moeten krijgen om zelf hun openingstijden te bepalen. De VVD wil onderzoeken of een bedrijventerrein bij de A12 mogelijk is. Hij noemt ook het voorbeeld van een bedrijventerrein in het hart van Odijk, waar ondernemers best willen verkassen als er een goed alternatief is en waar zo weer woningbouw mogelijk wordt. Tot slot: „We hebben een prijs gewonnen voor het beste vestigingsklimaat voor kleine ondernemers! Als we ondernemers ruimte en kansen bieden, dat levert inwoners ook weer wat op, zoals betere leefbaarheid van de dorpscentra”.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie