Leny Visser
Leny Visser Kuun Jenniskens
column

Raadspraat: De rode beuk

19 januari 2023 om 15:30 Column Raadspraat

Het lijkt er nu toch van te gaan komen. De meest bekende monumentale boom in Werkhoven, de rode treurbeuk die in het centrum langs de Herenstraat staat gaat sneuvelen. Zwamgroei heeft de boom dusdanig aangetast dat er een gevaarlijke situatie aan het ontstaan is. De procedure van vergunningaanvraag en vergunningverlening is doorlopen.

De vergunning is verleend onder de voorwaarde dat er herplant van twee rode beuken met een stamomtrek van 25-30 cm gaat plaatsvinden. Het is heel triest dat deze boom gaat verdwijnen, maar toen ik vorige week het Bunniks Nieuws las zag ik een lichtpuntje. Op de gemeentepagina stond bij de officiële bekendmakingen de melding van de verleende vergunning, maar er was ook een apart artikel. Naast de formele verplichting van de bekendmaking was er dus ook een bericht speciaal gewijd aan deze beuk. Hier spreekt  begrip uit voor het feit dat veel inwoners gehecht zijn aan de bomen in ons dorp, zeker aan zo’n grote, beeldbepalende boom. Er zijn de afgelopen tijd een aantal situaties ontstaan waarbij de afspraken rond de communicatie niet gevolgd zijn of waarbij de formele regels voor bomenkap niet gevolgd zijn. Dat roept veel reacties op, waar de gemeente dan weer op moet reageren. Ik ben er van overtuigd dat de moeite van zorgvuldige communicatie en het maken van een dergelijk bericht op weegt tegen het verwerken van alle reacties van inwoners als ze overvallen worden door een besluit wat niet te volgen is. Dit geldt niet alleen voor het kappen van bomen. 

Halverwege 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden. Die is in de plaats gekomen van de WOB, die bekend is van WOB-verzoeken. Overheden moeten heldere processen hebben over het verstrekken van informatie. De nieuwe wet gaat er voor zorgen dat overheden dit nog beter op orde krijgen. Dan gaat het om het geven van informatie op verzoek: ‘passieve openbaarmaking’, maar ook het toegankelijk maken van informatie uit eigen beweging: ‘actieve openbaarmaking’. Met deze nieuwe wet ontstaat voor het college een mooie opdracht om inwoners en gemeenteraad zodanig van informatie te voorzien dat ze besluiten kunnen volgen en zich betrokken blijven voelen en dat het niet nodig is om een WOO-verzoek in te dienen.

Leny Visser
Raadslid Fractie Visser

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie