Afbeelding
column

Raadspraat: Wikken en wegen

11 januari 2023 om 09:00 Column Raadspraat

Ook in 2023 gaan we als D66 hard voor u aan de slag voor een duurzaam, betaalbaar en bruisend Bunnik. Soms zijn de voorstellen die daarmee samenhangen een open deur: iedereen ziet het nut van het voorstel, iedereen is voor. En soms is het complexer, zeker als je te maken krijgt met uiteenlopende belangen. In dit nieuwe jaar liggen er een aantal van die lastige keuzes voor.

Zoals het fietspad door het Eikenplantsoen, voor een snelle fietsverbinding tussen station Bunnik en het Utrecht Science Park. Een afweging tussen het woongenot van bewoners aan het Eikenplantsoen aan de ene kant, en aan de andere kant een snellere fietsroute naar het Utrecht Science Park voor regionaal gebruik en de verkeersveiligheid aan de Gildenring. Als raadslid is het bij dit soort belangenafwegingen altijd fijn om van verschillende bewoners te horen hoe zij tegen het vraagstuk aankijken. Van voor- en tegenstanders. Per slot van rekening gaat het om uw straat, pakt u regelmatig de fiets naar het Utrecht Science Park, of bent op een andere manier betrokken. Zo kan je als raadslid alle invalshoeken meewegen.

Een ander voorbeeld van een belangenafweging is de doelgroepenverordening. Met die verordening wil het college betaalbare nieuwbouwwoningen voor 10 jaar uitsluitend beschikbaar houden voor kopers en huurders die minder te besteden hebben. Dat betekent dus ook dat mensen die wat meer te besteden hebben, niet in aanmerking komen voor deze categorie woningen. Het aantal huizen wordt niet groter, daarvoor moeten we de komende tijd flink gaan bouwen. Dit voorstel gaat dus echt over herverdeling van de schaarse woningen. Als D66, een sociaalliberale partij, is dit een moeilijke afweging tussen iedereen een kans geven op een betaalbare, passende woning, en het behoud van de individuele vrijheid om al dan niet een huis te (ver)kopen. Ook bij dit voorstel helpt het ons als raadsleden enorm als u als inwoner van u laat horen.

Iedere partij maakt zijn eigen afweging. Dat leidt soms tot verschillende standpunten. Maar van één ding ben ik overtuigd: iedereen in de raad wil het beste voor Bunnik, Odijk en Werkhoven. Dus doe mee, laat van je horen, zodat wij als raadsleden alle belangen kunnen meewegen en goede besluiten kunnen nemen.

Onno James,
D66

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie