Afbeelding
Kuun Jenniskens

Werkzaamheden aan bushalte Werkhoven

Verkeer en vervoer

WERKHOVEN De werkzaamheden die momenteel rondom de bushalte bij de N229 in Werkhoven plaatsvinden zijn niet alleen een kwestie van onderhoud aan de weg en de bushalte, maar ook bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het streven is dat voetgangers de N229 niet zomaar oversteken, maar gebruik maken van het tunneltje.

door Kuun Jenniskens

Om het moeilijker te maken om de provinciale weg over te steken is er een hek geplaatst. Voorheen stond er een heg met daarin paaltjes en een draad. ,,Deze draad werd echter steeds doorgeknipt om over de weg over te kunnen steken”, aldus een woordvoerder van de provincie Utrecht, die de weg en de bushalte beheert. 

Bij de huidige werkzaamheden blijven beide bushaltes op dezelfde locatie staan. Aan de kant van het dorp ligt tussen de tunnel en de bushalte een tweerichtingsfietspad dat aansluit op het fietspad naast de N229. Voorheen sloot dit westelijker aan op de Beverweertseweg. De woordvoerder: ,,Dit was ook het punt waar men te voet de N229 overstak. Met de nieuwe inrichting wordt dit ontmoedigd en sluit het fietspad beter aan op de stalling.”

Door de doorsteek van het fietspad te verleggen is de directe route naar de bushalte aan de N229 verdwenen. Door het plaatsen van de hekken wordt het te voet oversteken van de N229 verder bemoeilijkt. In het verleden hebben hier aanrijdingen plaatsgevonden, met ernstige gevolgen. 


De tunnel is erg steil en slecht toegankelijk voor mensen met een kinderwagen of een rollator - laat staan een rolstoelgebruiker - Kuun Jenniskens

De provincie wil de tunnel in de toekomst ook nog gaan aanpassen en deze voor iedereen goed toegankelijk maken. De trappen zijn te steil voor weggebruikers met kinderwagens, rollators of rolstoelen. Een woordvoerder van de provincie: ,,Om dit goed op te lossen is het nodig om een hellingbaan aan beide zijden aan te leggen. Dit is een vrij kostbare en ingrijpende maatregel - meer dan in eerste instantie gedacht.” Hierover moet de provincie een apart besluit nemen en er geld voor vrijmaken. De woordvoerder van de provincie: ,,Een dergelijke maatregel kost meer tijd om voor te bereiden en aan te besteden. Wij werken hier dus nog steeds aan en zijn voornemens om deze in de toekomst te realiseren. Op dit moment kan ik nog geen concrete planning geven helaas.”

Afbeelding
Afbeelding
advertentie