Inwoners en raadsleden in Het Wapen van Werkhoven. Links Hugo Janssen die de microfoon gaat overhandigen aan Koen van Gulik.
Inwoners en raadsleden in Het Wapen van Werkhoven. Links Hugo Janssen die de microfoon gaat overhandigen aan Koen van Gulik. Frits Beijnink

Gemeenteraad krijgt in Werkhoven de aanpak voor een dorpsvisie uitgelegd

22 mei 2023 om 17:30 Politiek Tips van de redactie

WERKHOVEN Raadsleden waren dinsdag 16 mei op bezoek in Het Wapen van Werkhoven. Daar presenteerde de initiatiefgroep Leefbaar & Veilig Werkhoven een aanpak voor de ontwikkeling van een dorpsvisie. De vijftig aanwezigen, onder wie negen raadsleden, gingen daarna over die visie met elkaar in gesprek.

door Frits Beijnink

Dat de raad naar het dorp komt – en niet andersom – is symbolisch voor de werkwijze die de initiatiefgroep voorstaat: de dorpsvisie moet niet vanuit het gemeentehuis ontwikkeld worden, met inspraak van inwoners, maar door de inwoners zelf. De groep heeft daarvoor een aanpak ontwikkeld, onder de titel ‘Werkhoven op de Kaart’.

GEEN ACTIEGROEP OF DORPSRAAD

Hugo Janssen, lid van de initiatiefgroep, benadrukte dat de rol van de groep is om een ‘vliegwiel’ op gang te krijgen maar dat het eigenlijke werk (het ontwikkelen van de dorpsvisie) door inwoners gebeurt – de groep is geen ‘actiegroep’ en beslist niets. De bedoeling is dat het proces begeleid wordt door een adviesbureau met deskundigheid op dit gebied. Daarvoor heeft het college voor dit jaar 40.000 euro uitgetrokken.

WONEN, WERKEN EN LEVEN IN 2040

Tjerk Middelkoop, samen met zijn vader ook lid van de initiatiefgroep, presenteerde de aanpak. Die komt er op neer dat in themagroepen door inwoners in beeld wordt gebracht wat de behoeften en prioriteiten zijn in het dorp, om de leefbaarheid op langere termijn te garanderen. Het gaat dan om onderwerpen als voorzieningen, wonen, verduurzaming en verkeer. Bestaande initiatieven en ‘laaghangend fruit’ krijgen daarin een plek, om waar mogelijk al snel resultaat te boeken. De belangrijkste eerst te nemen horde is dat het college nu een opdracht verstrekt aan een adviesbureau om het proces in te richten en te begeleiden.

VRAGEN

Hoe voorkom je dat hier een mooi rapport wordt gemaakt dat in de la van een bureau verdwijnt? Die vraag vanuit het publiek werd opgepikt door Wypke Zuidweg, inwoner en voorheen raadslid, die een helder antwoord had: als je zelf als inwoner betrokken bent in de uitvoering kan je daar gewoon invloed op hebben en houden. Hugo Janssen voegde toe dat de uitkomst ook een plek zal krijgen in de omgevingsvisie van de gemeente Bunnik, die volgend jaar moet verschijnen.

ROL VAN DE RAAD

Raadsleden Koen van Gulik en Onno James gaven aan hoe de gemeenteraad de initiatieven in Werkhoven ondersteunt, financieel maar ook met de recente motie waarin het college wordt opgeroepen bij de provincie aan te dringen op aanpassingen op de N229 om daar doorgaand landbouwverkeer mogelijk te maken. Van Gulik juichte het initiatief van inwoners toe, met de opmerking dat dit een ‘proeflokaal’ kan zijn voor een omgekeerde benadering: niet de gemeente bedenkt iets en gaat daarmee naar de inwoners, maar de ideeën worden ontwikkeld door de inwoners, die daarmee naar de raad gaan.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie